Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw powstała w 1993 roku. Popieramy wszelkie inicjatywy społeczne mające na celu budowanie społeczeństwa obywatelskiego, współpracy i solidarności między narodami. Wspieramy procesy demokratycznych przemian na Białorusi i Ukrainie. Promujemy Lublin i Lubelszczyznę jako miejsce spotkania różnych kultur i narodów. Działamy na rzecz świadomego członkostwa Polski w Unii Europejskiej .


polecamy
AKTUALNOŚCI 2006 ROKU


28.12.2006
Nasutów Sylwestrowy
Już od 28 grudnia 2006 r. w świątecznych nastrojach młodzi z Białorusi, Niemiec i Polski wspólnie w oczekują na Sylwestra i karnawał.
więcej

20.12.2006
"Lokalne rynki pracy województwa lubelskiego Zagrożenia i perspektywy rozwoju "
Burmistrzowie, starości, przedstawiciele samorządów lokalnych, dyrektorzy urzędów pracy, przedstawiciele instytucji rynku pracy, doradcy zawodowi i nauczyciele byli uczestnikami konferencji podsumowującej projekt „Badanie potrzeb powiatowego rynku pracy w perspektywie zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich.”
więcej Relacja z konferencji w witrynie Instytutu Rynku Pracy

20.12.2006
Podręcznik YES dla Ukrainy
YES dla Ukrainy Podręcznik dla koordynatorów międzynarodowych projektów wymiany młodzieży jest już dostępny on-line.
więcej

19.12.2006
Szkolenie koordynatorów projektów europejskich
W dniach 13-19 grudnia 2006 r. w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie szkoliło się 16 przyszłych koordynatorów projektów europejskich.
więcej

16.12.2006
Prof. Andrzej Stelmachowski w Akademii "Złota 9"
Prof. Andrzej Stelmachowski, Prezes Wspólnoty Polskiej i były Marszałek Senatu w ramach Akademii Złota 9 wygłosił wykład „Racja stanu”.
więcej w witrynie internetowej Akademii "Złota 9"

08.12.2006
Szkolenie dla multiplikatorów
W dniach 13-19 grudnia w Nasutowie w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie odbędzie się szkolenie dla multiplikatorów czyli przyszłych ,potencjalnych koordynatorów międzynarodowych, młodzieżowych projektów europejskich
więcej

07.12.2006
Szkolenie: "Wsparcie sektora obywatelskiego na Białorusi"
W dniach – 7-10 grudnia w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie odbyło się trzecie i ostatnie szkolenie w ramach projektu „Wsparcie sektora obywatelskiego na Białorusi”. Poświęcone ono było tworzeniu materiałów promocyjnych organizacji.
więcej

06.12.2006
VII Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich Lubelszczyzny
Już po raz siódmy Regionalne Centrum Informacji Europejskiej działające przy Europejskim Domu Spotkań Fundacji Nowy Staw zaprasza przedstawicieli Szkolnych Klubów Europejski na konferencję podsumowującą całoroczną współpracę oraz prezentującą perspektywy działań na rok 2007.
więcej Relacja ze Zjazdu w witrynie RCIE w Lublinie

02.12.2006
Akademia "Złota 9" - spotkanie z senatorem Jarosławem Gowinem
Z udziałem znanego publicysty i polityka Jarosława Gowina i słuchaczy Akademii Złota 9 odbyła się debata na temat „ Pokolenie JPII”. Osnową dyskusji była myśl o wielkich wyzwaniach jakie stoją dziś przed pokoleniem JPII. czyli młodymi ludźmi w Polsce i Europie.
więcej w witrynie internetowej Akademii "Złota 9"

02.12.2006
Bezpłatne szkolenie Europe Direct Lublin dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego
Serdecznie zapraszamy na jednodniowe szkolenie przeznaczone dla przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego organizowane przez Europe Direct – Lublin, Lubelski Punkt Informacji Europejskiej. Szkolenie odbędzie się w Instytucie Europy Środkowo – Wschodniej , na ulicy Niecałej 5 w Lublinie w dniu 12 grudnia 2006 roku, początek o godzinie 9.30. Szkolenie poświęcone będzie możliwościom finansowania projektów realizowanych przez jednostki samorządowe w ramach nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej w latach 2007 – 2013.
więcej relacja w witrynie internetowej Europe Direct Lublin

01.12.2006
Zakładanie i prowadzenie własnej firmy, Fundusze europejskie dla przedsiębiorców
Bezpłatne szkolenie Europe Direct Lublin

Bezpłatne szkolenie przeznaczone jest dla osób bezrobotnych oraz dla studentów ostatnich lat studiów, osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności własnej firmy. W czasie szkolenia uczestnicy poznają możliwości, jakie daje polskim przedsiębiorcom członkostwo w Unii Europejskiej oraz poznają zasady rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości, jakie dają środki europejskie przeznaczone do walki z bezrobociem i na rozwój przedsiębiorczości.
więcej relacja w witrynie internetowej Europe Direct Lublin

25.11.2006
Szkolenie dla nauczycieli, opiekunów Szkolnych Klubów Europejskich i nauczycieli realizujących ścieżkę edukacji europejskiej w szkole : "Edukacja europejska w szkole".
W czasie szkolenia nauczyciele zajmujący się edukacją europejską mieli okazję zapoznać się z najnowszymi materiałami edukacyjnymi, poznać nowe techniki nauczania o Unii Europejskiej, jej historii, działalności i roli, jaką odgrywa Polska we Wspólnocie.
relacja w witrynie internetowej Europe Direct Lublin

24.11.2006
Konferencja Europe Direct w Lublinie : "Przyszłość Unii Europejskiej"
W dniu 24 listopada 2006 roku Europe Direct – Lublin, Lubelski Punkt Informacji Europejskiej, zorganizował konferencje poświęconą przyszłości Unii Europejskiej i możliwościom, jakie daje nowy okres programowania 2007 – 2013 dla szkół, młodzieży i organizacji młodzieżowych.
relacja w witrynie internetowej Europe Direct Lublin

21-26.11.2006
ZERO VIOLENCE – heroines and heros
„W listopadzie 1995 roku mąż Ester wrócił do domu całkiem pijany, po czym odkrył, że jego żona i córka poszły odwiedzić sąsiadów. Zadzwonił i nakazał im natychmiast wracać do domu…..” Tak rozpoczyna się krótka historia, która dała pomysł projektowi „ZERO VIOLENCE – heroines and heros”. Projekt, szkolenie dla pracowników młodzieżowych oraz osób pracujących w obszarze praw człowieka, odbył się w Gruzji w Tbilisi pod koniec listopada 2006 r..
więcej

11.11.2006
Indeksy dla słuchaczy Akademii
W dniu Święta Niepodległości, 11 listopada 2006 odbyło się wręczenie indeksów słuchaczom Akademii „Złota 9”.
więcej w witrynie internetowej Akademii "Złota 9"

04-10.11.2006
Part 2 Part, Młodzi Zaangażowani
Początek listopada zgromadził w Nasutowie przedstawicieli organizacji pozarządowych, które wchodzą w skład międzynarodowej organizacji EUROPEAN MOSAIC. Postanowiliśmy spotkać się, żeby „na żywo” omówić jedne z najważniejszych naszym zdaniem aspektów projektów międzynarodowych – partnerstwo i uczestnictwo młodych ludzi.
więcej

09.11.2006
Białoruskie organizacje pozarządowe w Nasutowie
W dniach 9-12 listopada 2006 r. w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie odbyło się szkolenie „Jak przeprowadzić udaną akcję społeczną”. Było to drugie szkolenie w ramach projektu „Wsparcie dla organizacji obywatelskich na Białorusi”.
więcej

08.11.2006
Ukraińska Olimpiada Europejska
Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej i konkurs plastyczny to dwie części Olimpiady Europejskiej jaka odbyła się 8 listopada w Żytomierzu. Uczestnikami konkursów byli uczniowie z ukraińskich Szkolnych Klubów Europejskich z Nowogradu Wołyńskiego, Żytomierza i Winnicy.
więcej

12-19.11.2006
Międzynarodowe warsztaty medialne w Nasutowie
W dniach 12 – 19.11.2006 Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw realizuje w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie k/Lublina międzynarodowe warsztaty medialne.
więcej

09.11.2006
Białoruskie organizacje pozarządowe w Nasutowie
W dniach 9-12 listopada 2006 r. odbędzie się szkolenie „Jak przeprowadzić udaną akcję społeczną”. Jest to drugie szkolenie w ramach projektu „Wsparcie dla organizacji obywatelskich na Białorusi”. Weźmie w nim udział 23 młodych przedstawicieli organizacji społecznych z terenu całej Białorusi.
więcej

Lublin, Mińsk | 04-09.11.2006
Ponad Granicami - wartości w wymianie międzynarodowej
IV Forum polsko- niemiecko- białoruskiej wymiany młodzieży
więcej

08.11.2006
Szkolenie: Edukacja europejska w szkole oraz polsko – ukraińskie seminarium YES
Serdecznie zapraszamy nauczycieli realizujących ścieżkę edukacji europejskiej w szkole i opiekunów szkolnych klubów europejskich do udziału w dniach 24-26.11.br w Lublinie. ..
więcej

30.10.2006
Ukraińskie Centra Informacji Europejskiej już wyposażone
Dwa wysokiej klasy komputery i drukarka wielofunkcyjna to skład zestawu jaki otrzymało każde z Centrów Informacji Europejskiej w Nowogradzie Wołyńskim, Żytomierzu i Winnicy.
więcej

29.10.2006
Pozycja młodych kobiet w przyszłej Europie
W dniach 07.10-13.10.2006 w Jugendbildungszentrum Blossin e.V. pod Berlinem,odbył się projekt wymiany młodzieży którego uczestniczkami była grupa dziewczyn z Gimnazjum nr 3 z Lublina oraz ich rówieśniczki z Oberschule Schönefeld / Berlin.
więcej

28.10.2006
Umiłowanie mądrości czyli filozofia na Złotej 9
Październikowe spotkanie Akademii Złota 9 stało pod znakiem filozofii. Pierwszym gościem młodzieży skupionej w Akademii był dominikanin o. prof. Albert Krąpiec OP. Ojciec Krąpiec jest najwybitniejszym, żyjącym polskim filozofem.
więcej w witrynie internetowej Akademii "Złota 9"

27.10.2006
„Lublin – Münster – perspektywy rozwoju współpracy. Piętnaście lat razem”
W dniach 26 – 27 października 2006 roku w Lublinie świętowaliśmy 15 lecie partnerstwa miast Münster i Lublina. To już 15 lat, kiedy przedstawiciele obydwu miast podpisali dokumenty stwierdzające nawiązanie partnerskiej współpracy pomiędzy obydwoma miastami.
więcej

22.10.2006
II edycja badań ankietowych uczestników rynku pracy
W październiku zaprezentowane zostały wstępne wyniki II edycji badań ankietowych w ramach projektu "Badanie potrzeb powiatowego rynku pracy w perspektywie zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich"
więcej

01.10.2006
Pragnienie Wolności
Wymiana młodzieżowa na temat wszystkiego, co każdy młody człowiek powinien wiedzieć na temat wolności.
więcej

21.10.2006
Młodzi w akcji
Warsztaty autoprezentacji , komunikowania społecznego, edukacji międzykulturowej, gier i zabaw interaktywno-integracyjnych to tylko niektóre z punktów programu spotkania polskiej i niemieckiej młodzieży w Domu Spotkań w Nasutowie...
więcej

15.10.2006
YES - wsparcie dla wymiany młodzieży
W niedzielę 15 października rozpoczęło się w Łucku szkolenie multiplikatorów międzynarodowych projektów wymiany młodzieży. Szkolenie realizowane jest w ramach projektu YES (Wsparcie dla inicjatyw wymiany młodzieży na Ukrainie) i skierowane jest do nauczycieli, pedagogów i liderów organizacji młodzieżowych z Ukrainy.
więcej

13.10.2006
Świat przy stole
Już od tego piątku, tj.13.10.2006r. tematy sportowo – kulinarne połączą młodych ludzi z Polski, Finlandii i Włoch. Będzie się działo !!!
więcej

07.10.2006
Pozycja młodych kobiet w przyszłej Europie
Dziewczęta z Gimnazjum nr 3 z Lublina ze swoimi rówieśniczkami z Oberschule Schönefeld / Berlin podczas warsztatów dziennikarsko – medialnych będą starały się odpowiedzieć na szereg pytań związanych z pozycją i możliwościami, jakie daje im współczesna, zjednoczona Europa...
więcej

05.10.2006
Kuchnia nie zna granic
Przez najbliższy tydzień kuchnia i tematy kulinarne połączą młodych z Polski i Niemiec w czasie wspólnych warsztatów w Nasutowie. Uczestnikami spotkania jest młodzież z Zespołu Szkół nr 5 z Lublina oraz z Kizkuechen z Berlina.
więcej

04.10.2006
Młodzi o swoich problemach
W terminie od 4 do12. 10.2006 w Nasutowie odbędzie się spotkanie grupy młodzieży z Bułgarii (Sofia), Szwecji (Solleftea), Włoch (Potenza) i Polski (Zwierzyniec).
więcej

30.09.2006
Każdy z Was ma w sobie wielki talent
powiedział do młodzieży dr Zygmunt Łupina, gość inauguracyjnego spotkania Akademii Złota 9.
więcej w witrynie internetowej Akademii "Złota 9"

29.09.2006
Warsztaty politologiczne
Już po raz kolejny w terminie 29. 09 – 05. 10. 2006 Lublin gości warsztaty politologiczne z udziałem studentów z trzech miast: Lublina, Muenster oraz Lwowa.
więcej

28.09.2006
Razem w Europie i w Lublinie
Konsultanci Centrów Informacji Europejskiej i opiekunowie Szkolnych Klubów Europejskich z Żytomierza, Nowogradu Wołyńskiego i Winnicy przyjechali na czterodniowe szkolenie do Lublina.
więcej

25.09.2006
Order Odrodzenia Polski dla O. Ludwika Wiśniewskiego
Ojciec Ludwik Wiśniewski OP uhonorowany przez Prezydenta RP Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
więcej w witrynie internetowej Akademii "Złota 9"

24.09.2006
Pocztówka z Lublina
Tolerancja i dialog przyświecają wspólnemu przedsięwzięciu, jakie realizuje nasza Fundacja wspólnie z młodzieżą z Niemiec i Izraela.
więcej

20.09.2006
Water in our hearts
Mimo upałów minionego lipca, 28 dnia tego miesiąca podpisano Deklarację z São Mamede – Deklarację Praw Wody, która powstała jako główny rezultat pracy uczestników wymiany młodzieżowej w Marvao i Castelo de Vide w Portugalii.
więcej

19.09.2006
Bezpłatne szkolenia dla kobiet
„Kobieta aktywna kobietą jutra” – cykl szkoleń dla bezrobotnych kobiet mieszkających na wsi w wieku 20-30 lat.
więcej

18.09.2006
Pragnienie Wolności
Nasutów po raz kolejny stanie się miejscem międzynarodowego spotkania. 19-30 września młodzież z Estonii, Ukrainy, Białorusi oraz Polski, będzie uczestniczyć w wymianie młodzieżowej „Pragnienie Wolności”.
więcej

12.09.2006
Razem w Europie
W dniach 3 – 12 września 2006 roku Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw zrealizował projekt „Razem w Europie”, w którym uczestniczyli młodzi ludzie z Ukrainy.
więcej

12.09.2006
Odkrywanie Ukrainy
W dniach 15.09.-21.09.2006 Ukraina zostanie na nowo odkryta przez europejskie organizacje pozarządowe.
więcej

Nowy Sącz 6-10 września 2006
Forum Ekonomiczne Młodych Liderów
W dniach 6-10 września w Nowym Sączu odbyło się Forum Ekonomiczne Młodych Liderów, spotkanie młodych ludzi z 28 państw europejskich. W tegorocznym Forum wzięło udział ponad 160 przedstawicieli organizacji politycznych, pozarządowych, społecznych i gospodarczych ...
więcej galeria witryna internetowa Forum : http://www.forum-leaders.eu

30.08.2006
„Informacja europejska w Żytomierzu”
Żytomierz był miejscem pierwszego spotkania Partnerów projektu „Razem w Europie”.
Przedstawiciele Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw w dniach 21-23 sierpnia spotkali się z organizacjami z Novogradu Wolyńskiego, Żytomierza i Winnicy by porozmawiać o wyzwaniach związanych z funkcjonowaniem Centrów Informacji Europejskiej i Szkolnych Klubów Europejskich.
więcej

Nowy Sącz 6-10 września 2006
Forum Ekonomiczne Młodych Liderów
W dniu 6 września 2006 r. w Nowym Sączu rozpocznie się Forum Ekonomiczne Młodych Liderów, spotkanie młodych ludzi z 28 państw europejskich. Młodzi liderzy dyskutować będą na temat istotnych problemów i wyzwań Europy, a także na temat roli młodego pokolenia w przemianach na kontynencie euroazjatyckim.
więcej witryna internetowa Forum : http://www.forum-leaders.eu

25.08.2006
Obóz w Małym Cichym
W małej i cichej miejscowości pod Zakopanem toczy się na sportowo życie słuchaczy Akademii „Złota 9”, uczestników obozu.
więcej w witrynie internetowej Akademii "Złota 9"

24-31.08.2006
Historia pod raz drugi
W terminie 24 – 31 sierpnia odbywa się kolejne seminarium historyczne. Młodzież z Radomia wraz z rówieśnikami z Berlina pochyla się nad trudnymi kartami naszej wspólnej historii..
więcej

08-11.08.2006
Media Obywatelskie Euroregionu Bug .
Seminarium: "Co i jak pisać w prasie lokalnej"
więcej

01.08.2006
Młodzi ekolodzy
W terminie od 1 do 9 sierpnia 2006 r. odbywa się w Nasutowie spotkanie młodych ekologów z Hiszpanii, Niemiec oraz Polski.
więcej

15.07.2006
Aktorzy – Amatorzy w Nasutowie
W dniach 15.07 – 24.07 2006 w Nasutowie odbyły się warsztaty integracyjno – szkoleniowe pt. „I Ty możesz być aktorem". Wzięli w nich udział młodzi ludzie z Hiszpanii, Belgii oraz z Polski.
więcej

07.08.2006
Ścieżka życia
W terminie od 7 do 15 lipca 2006 w Nasutowie odbyła się międzynarodowa wymiana z Bułgarii, Hiszpanii, Portugalii i Polski pod hasłem „Ścieżka życia”.W planie znalazło się między innymi wspólnie przygotowane przedstawienie teatralne o przebiegu ludzkiego życia oraz wystawa prac artystycznych
więcej

05.07.2006
Zapraszamy na spotkanie
Uczestnicy międzynarodowej wymiany młodzieży „Ścieżka życia” – Bułgarzy, Hiszpanie, Portugalczycy i Polacy- odbywającej się w dniach od 7 do 15 lipca w Nasutowie koło Lublina zapraszają na końcową prezentację rezultatów projektu.
Prezentacja odbędzie się w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie o godzinie 17.00. W planie między innymi wspólnie przygotowane przedstawienie teatralne o przebiegu ludzkiego życia oraz wystawa prac artystycznych, które stworzone zostaną przez uczestników, m. in. ekspozycja zdjęć z dzieciństwa, graffity, wspólnie zbudowane miniaturowe domy europejskie.
więcej

01-08.07.2006
Training Outdoor, czyli pedagogika doświadczeń
Gra symulacyjna „Na końcu świata”, nocne warsztaty na łonie natury, filozofia i teoria technik outdoorowych to tylko niektóre elementy szkolenia, które odbędzie się w Nasutowie na początku lipca 2006 roku.
więcej

27-28.06.2006
Wyniki badań lokalnych rynków pracy województwa lubelskiego zostały zaprezentowane na konferencji organizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
Konferencja pod tytułem "Wymiana doświadczeń i poglądów z zakresu metod łagodzenia bezrobocia i jego skutków w Polsce i na Ukrainie" odbyła się w dniach 27-28 czerwca 2006 r. ...
więcej

19.06.2006
Młodzi o mniejszościach narodowych i etnicznych
Dwa lata temu podczas wymiany w Słowenii na szlaku nasi wolontariusze spotkali dwoje młodych Słoweńców, którzy odłączyli się od wycieczki i zgubili drogę. To niespodziewane spotkanie zaowocowało głęboką przyjaźnią i pomysłem wymiany międzynarodowej pt. Młodzi o mniejszościach etnicznych i narodowych. ..
więcej

18.06.2006
Jak znaleźć pracę?
Wielu młodych Europejczyków zastanawia się nad tym pytaniem, patrząc z niepokojem w przyszłość. Na to pytanie będą starali się odpowiedzieć gimnazjaliści z Lublina i Berlina w czasie tygodniowych warsztatów odbywających się w naszym ośrodku w terminie 18 - 24 czerwca 2006.
więcej

15.06.2006
Republika Ojca Ludwika
„Republika Ojca Ludwika” pod takim hasłem odbyło się 15 czerwca 2006 w Nasutowie k/Lublina spotkanie wychowanków i przyjaciół dominikanina Ojca Ludwika Wiśniewskiego OP.
więcej w witrynie internetowej Akademii "Złota 9"

09.06.2006
Wiwat Akademia !
Słuchaczy Akademii Złota 9 zapraszamy na wyjątkowe spotkanie w Nasutowie.
Dobiega końca pierwszy semestr Akademii Złota 9, założyciel Akademii, Ojciec Ludwik kończy 70 lat i jednocześnie świętuje 45 – lecie święceń. Te wszystkie okazje skłaniają do zorganizowania, wyjątkowego spotkania Akademii.
więcej w witrynie internetowej Akademii "Złota 9"

05.06.2006
Kieszonkowe młodego Polaka i Niemca
Współczesna gospodarka w Polsce i w Niemczech oczami ludzi młodych do motyw przewodni warsztatów ekonomicznych współorganizowanych przez nas we Flecken Zechlin w terminie od 5 do 11 czerwca 2006.
więcej

03.06.2006
Historia nadal interesuje młodych
Wspólne warsztaty historyczne, wyprawy szlakami Jagiellońskiej świetności oraz historia na wesoło przedstawiona w scenkach teatralnych
więcej

02.06.2006
Wyniki badań rynku pracy w województwie lubelskim zaprezentowane w Senacie RP
W Senacie RP zaprezentowaliśmy wyniki badań rynku pracy w województwie lubelskim opracowanych w ramach projektu "Badanie potrzeb powiatowych rynków pracy w perspektywie zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich"
więcej

Lokalne rynki pracy województwa lubelskiego w świetle opinii pracodawców pracowników i młodzieży
W dziale publikacje ukazał się raport z prowadzonych w ramach projektu „Badanie potrzeb powiatowych rynków pracy w perspektywie zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich” badań ankietowych w 12 powiatach województwa lubelskiego. .
więcej

22-28.05.2006
Across the Borders
W ostatnim tygodniu maja (22-28 maja 2006 r.) w Nasutowie odbyło się międzynarodowe szkolenie dla multiplikatorów projektów młodzieżowych. W szkoleniu wzięli udział Niemcy, Polacy i Ukraińcy, a wśród nich znaleźli sie pracownicy młodzieżowi, wolontariusze, ale także osoby nie działające w ramach żadnych organizacji pozarządowych..
więcej

28.05.2006
Szanse młodych kobiet na rynku pracy - seminarium.
W dniach 28 maja do 3 czerwca 2006 r. Fundacja organizuje wyjazd do Flecken Zechlin do Niemiec na seminarium „Szanse młodych kobiet na rynku pracy”.
więcej

24.05.2006
Unia Europejska dla młodzieży“
Jak polska młodzież może studiować w Europie? Czy istnieje szansa by współpracować z rówieśnikami z innych krajów? Odpowiedzi między innymi na te pytania daje Konferencja Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie dla nauczycieli i uczniów Lubelszczyzny.
więcej relacja w witrynie internetowej RCIE w Lublinie

23.05.2006
U mnie czy u ciebie? 15 lat wymiany z Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży
pod hasłem „U mnie czy u ciebie? 15 lat wymiany z Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży“ PNWM świętuje swoje piętnastolecie. Z tej okazji 23 maja 2006 r. odbędzie się konferencja jubileuszowa, pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Lubelskiego i Prezydent Lublina
więcej

22.05.2006
Across the Borders
W Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie od 22 do 28 maja 2006 odbywa się międzynarodowe szkolenie dla multiplikatorów międzynarodowej wymiany młodzieży.
więcej

20.05.2006
Spotkanie z Aleksandrem Hallem

W sobotę 20 maja 2006 odbyło się kolejne spotkanie Akademii Złota 9. Gościem spotkania był dr Aleksander Hall, publicysta, historyk, działacz opozycji antykomunistycznej, minister w rządzie premiera Tadeusza Mazowieckiego.
więcej w witrynie internetowej Akademii "Złota 9"

13.05.2006
XIII Polskie Spotkania Europejskie. Parada Schumana
Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, na zaproszenie Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana, w dniu 13 maja 2006 roku wziął udział w XIII Polskich Spotkaniach Europejskich.
więcej

02-09.05.2006
Seminarium historyczne
Polsko-niemieckie seminarium historyczne z udziałem młodzieży z Zakrzówka oraz z Brandenburgii, którego tematem jest II Wojna Światowa
więcej

27.04.2006
Forum Ekonomiczne Młodych Liderów - Europa Wartości - Nowy Sącz 6-10.09.2006
Forum Ekonomiczne Młodych Liderów w Nowym Sączu jest programem partnerskim XVI Forum Ekonomicznego w Krynicy. Jest to spotkanie młodych liderów społecznych, gospodarczych i politycznych z państw Unii Europejskiej, Europy Wschodniej i Kaukazu.
więcej witryna internetowa Forum : http://www.forum-leaders.eu

26.04.2006
Przedsiębiorstwo społeczne przy Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie

Powstanie przedsiębiorstwo społeczne przy Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie w ramach projektu: W stronę polskiego modelu gospodarki społecznej – budujemy nowy Lisków.
Projekt finansowany jest z Programu Equal Unii Europejskiej. – Innowacja i partnerstwo w zwalczaniu dyskryminacji i nierówności na rynku pracy.
więcej witryna internetowa Przedsiębiorstwa Społecznego

25.04.2006
Media obywatelskie Euroregionu Bug

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw oraz Brzeska Regionalna Organizacja Obywatelska „Suzorie” z Białorusi zapraszają dziennikarzy lokalnych wydawnictw obywatelskich, przedstawicieli organizacji pozarządowych do uczestniczenia w międzynarodowym projekcie „Media obywatelskie Euroregionu Bug”.
więcej

12.04.2006
Feedback seminar
W dniach od 20 do 25 kwietnia br. odbyło się w Europejskim Domu Spotkań seminarium podsumowujące współpracę organizacji obywatelskich z państw Unii Europejskiej, Europy Wschodniej i Kaukazu.
więcej

12.04.2006
Interaktywne szkolenie dla młodzieży
Interaktywne szkolenia dla młodzieży szkół średnich na Lubelszczyźnie to modułowe szkolenie połączone z testem sprawdzającym wiedzę za pośrednictwem strony internetowej Europe Direct – Lublin. Uczestnikom, którzy uzyskają najlepszy wynik zostaną przyznane certyfikaty ukończenia kursu oraz nagrody rzeczowe.
więcej witryna internetowa Europe Direct w Lublinie

11.04.2006
Badamy rynek pracy
Zapraszamy szkoły ponadgimnazjalne do wzięcia udziału w projekcie pod nazwą: "Badanie potrzeb powiatowych rynków pracy w perspektywie zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich"
więcej witryna internetowa Instytutu Rynku Pracy

11.04.2006
Wyrzucony z Uniwersytetu
Redaktor niezarejestrowanej białoruskiej gazety "Sviezhaja Hazeta" oraz działacz Białoruskiego Frontu Narodowego (BNF), student czwartego roku Białoruskiego Pedagogicznego Uniwersytetu w Mińsku (BSPU) Aleksander Kartsel został w dniu 15 marca 2006 roku wyrzucony z uniwersytetu.
więcej

10.04.2006
Badamy rynek pracy
Zapraszamy szkoły ponadgimnazjalne do wzięcia udziału w projekcie pod nazwą: "Badanie potrzeb powiatowych rynków pracy w perspektywie zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich"
więcej witryna internetowa Instytutu Rynku Pracy

01.04.2006
Konferencja o solidarności
Jakiej solidarności potrzebuje Polska i Europa? - to tytuł dwudniowej konferencji, która odbyła się w dniach 17-18 marca 2006 roku w Warszawie.
więcej

28.03.2006
W obronie represjonowanych
W czwartek w Lublinie odbyła się manifestacja w obronie represjonowanych Białorusinów. Akademia Obywatelska zorganizowała happening, natomiast wolontariusze Fundacji Nowy Staw zbierali podpisy pod petycją w obronie Alesia Kartsela i Ludmiły Aspienki wyrzuconych z Uniwersytetu Pedagogicznego w Mińsku.
więcej

06.03.2006
Czas być razemz Białorusią
Nie ma dzisiaj innych słów, które Polacy skierowaliby do Was, do narodu białoruskiego. Nie ma innej recepty, nie ma innej odpowiedzi na Wasze pragnienie niż to przesłanie, które sprowadza się do jednego zdania: Przestańcie się lękać!
więcej

14.02.2006
Co to jest Akademia "Złota 9"
Wyjątkową propozycją edukacyjną skierowaną do młodzieży Lubelszczyzny jest Akademia "Złota 9". Projekt ten jest wspólną inicjatywą Klasztoru Ojców Dominikanów w Lublinie oraz Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw.
więcej w witrynie internetowej Akademii "Złota 9"

13.02.2006
Münster dla Lublina
Mieszkańcy westfalskiego miasta Münster przeprowadzili w czasie świąt Bożego Narodzenia akcję charytatywną na rzecz m.in. lubelskiego Domu Dziecka im. Janusza Korczaka. Zebrali ponad 47 tysięcy euro, które zostanie przekazane uroczyście w dyrektorowi domu w najbliższy czwartek.
więcej

08.02.2006
Młodzież z Ługańska w Lublinie
Młodzież z Winnicy i Ługańska, miasta partnerskiego Lublina gościła w dniach 30.01.-08.02. w Lublinie na zaproszenie Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw. Młodzi Ukraińcy wzięli udział w wymianie młodzieży zatytułowanej "Wizje Europy".
więcej

20.01.2006
Rynek pracy na Lubelszczyźnie
Konferencja "Lokalne rynki pracy województwa lubelskiego w opiniach pracodawców, pracowników i młodzieży", ma na celu zaprezentowanie wyników badań społecznych przeprowadzonych wśród pracodawców, pracobiorców i młodzieży w 12 wybranych powiatach województwa lubelskiego.
więcej witryna internetowa Instytutu Rynku Pracydziały programowe


FORUM EKONOMICZNE
MŁODYCH LIDERÓW

Organizujemy Forum Ekonomiczne Młodych Liderów. Jest to spotkanie 250 młodych liderów z 33 państw UE, Europy Wschodniej i Kaukazu

WIECEJ

CHRZEŚCIJAŃSKI
TYDZIEŃ SPOŁECZNY

Tydzień to miejsce spotkania organizacji społecznych, ruchów, inicjatyw, grup nieformalnych oraz osób budujących sprawiedliwość społeczną w swoich społecznościach. Płaszczyzna spotkania i dialogu inicjatyw na rzecz dobra wspólnego.

WIĘCEJ

INSTYTUT
RYNKU PRACY

Aktywizujemy społeczności lokalne na rzecz rozwoju swojego środowiska, wspieramy rozwój rynku pracy. Prowadzimy analizy i badania naukowe rynku pracy, szkolimy samorządy i instytucje, pomagamy bezrobotnym i poszukującym pracy, rozwijamy ideę ekonomii społecznej, wspieramy imigrantów, emigrantów

WIĘCEJ

EUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY

Mobilizujemy młode pokolenie do działania, wspieramy porozumienie i dialog kultur. Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży swoją działalnością wspiera współpracę i kontakty międzynarodowe młodzieży, szczególnie na obszarze kontynentu europejskiego.

WIĘCEJ

CENTRUM
MEDIÓW OBYWATELSKICH

Rozwijamy ideę mediów obywatelskich w Polsce, współtworzymy telewizję internetową. Aktywnie wykorzystujemy media obywatelskie w edukacji politycznej. Organizujemy seminaria inicjujące debaty publiczne pomiędzy mieszkańcami Unii Europejskiej.

WIĘCEJ

INFORMACJA EUROPEJSKA

Działamy na rzecz świadomego członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Prowadzimy: Eurodesk, RODM Lublin, RODM Gdańsk, Europe Direct Lublin

RODM Lublin RODM Gdańsk

ED Lublin