EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2006 ROKU


Sergiusz Kieruzel Media obywatelskie Euroregionu Bug Centrum Polska - Wschód


Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw oraz Brzeska Regionalna Organizacja Obywatelska „Suzorie” z Białorusi zapraszają dziennikarzy lokalnych wydawnictw obywatelskich, przedstawicieli organizacji pozarządowych do uczestniczenia w międzynarodowym projekcie „Media obywatelskie Euroregionu Bug”.

Głównym celem projektu jest rozwój organizacji społecznych obszaru Euroregionu Bug poprzez wzmocnienie umiejętności w zarządzaniu informacją, nowoczesnymi technikami multimedialnymi, promocją własnych działań. Celem projektu jest również nawiązanie współpracy organizacji pozarządowych z Polski i Białorusi. Projekt obejmował będzie m.in. cykl warsztatów medialnych, staże w redakcjach prasowych, radiowych i telewizyjnych oraz konkursy dziennikarskie. Projekt realizowany jest w ramach Programu Sąsiedztwa INTERREG III A i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

Patronat medialny nad projektem objęły Redakcje :
Gazety Wyborczej ,
Radia Lublin ,
Obywatelskiej telewizji internetowej www.ngotv.pl


Bliższe informacje o projekcie można uzyskać kierując pytania na adres
s.kieruzel@eds-fundacja.

Do pobrania :
Karta zgłoszeniowa uczestnictwa w projekcie /MS Word/


Media obywatelskie Euroregionu Bug 2006/2007

Harmonorgram


Czerwiec/ Lipiec 2006
Akcja rekrutacyjna, nabór uczestników po stronie polskiej i białoruskiej
Lublin/Brześć

Lipiec 2006
Seminarium przygotowawcze
Lublin, Nasutów

Sierpień 2006
Warsztaty medialne (I) „Co i jak pisać w prasie lokalnej na przykładzie współpracy transgranicznej“
[3dni] Lublin, Nasutów

Październik 2006
Warsztaty medialne (II) „Nowoczesne techniki w pracy wydawniczej“(multimedia,IT)
[3dni] Lublin, Nasutów

Grudzień 2006
Warsztaty medialne (III) „Jak promować działalność organizacji i instytucji lokalnych“
[3dni] Lublin, Nasutów

Styczeń 2007
Ogłoszenie konkursu dla dziennikarzy mediów obywatelskich
Lublin/Brześć

Marzec 2007
Zamknięcie konkursu
Lublin

Maj 2007
Spotkanie laureatów, Seminarium podsumowujące, Promocja wydawnictwa
Lublin, Nasutów

Do udziału w projekcie zapraszamy przestawicieli organizacji pozarządowych województwa lubelskiego i obwodu brzeskiego.


Projekt „Media obywatelskie Euroregionu Bug”
jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG III A /TACIS CBC
oraz przez budżet państwa.Do pobrania :
Karta zgłoszeniowa uczestnictwa w projekcie "Media obywatelskie Euroregionu Bug" /dokument MS Word/