EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2006 ROKU


Sergiusz Kieruzel Media obywatelskie Euroregionu Bug Centrum Polska - Wschód


Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw oraz Brzeska Regionalna Organizacja Obywatelska „Suzorie” z Białorusi zapraszają dziennikarzy lokalnych wydawnictw obywatelskich, przedstawicieli organizacji pozarządowych do uczestniczenia w międzynarodowym projekcie „Media obywatelskie Euroregionu Bug”.

Głównym celem projektu jest rozwój organizacji społecznych obszaru Euroregionu Bug poprzez wzmocnienie umiejętności w zarządzaniu informacją, nowoczesnymi technikami multimedialnymi, promocją własnych działań. Celem projektu jest również nawiązanie współpracy organizacji pozarządowych z Polski i Białorusi. Projekt obejmował będzie m.in. cykl warsztatów medialnych, staże w redakcjach prasowych, radiowych i telewizyjnych oraz konkursy dziennikarskie. Projekt realizowany jest w ramach Programu Sąsiedztwa INTERREG III A i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

Patronat medialny nad projektem objęły Redakcje :
Gazety Wyborczej ,
Radia Lublin ,
Obywatelskiej telewizji internetowej www.ngotv.pl


Bliższe informacje o projekcie można uzyskać kierując pytania na adres
s.kieruzel@eds-fundacja.

Do pobrania :
Karta zgłoszeniowa uczestnictwa w projekcie /MS Word/


Media obywatelskie Euroregionu Bug 2006/2007

Harmonorgram


Czerwiec/ Lipiec 2006
Akcja rekrutacyjna, nabór uczestników po stronie polskiej i białoruskiej
Lublin/Brześć

Lipiec 2006
Seminarium przygotowawcze
Lublin, Nasutów

Sierpień 2006
Warsztaty medialne (I) „Co i jak pisać w prasie lokalnej na przykładzie współpracy transgranicznej“
[3dni] Lublin, Nasutów

Październik 2006
Warsztaty medialne (II) „Nowoczesne techniki w pracy wydawniczej“(multimedia,IT)
[3dni] Lublin, Nasutów

Grudzień 2006
Warsztaty medialne (III) „Jak promować działalność organizacji i instytucji lokalnych“
[3dni] Lublin, Nasutów

Styczeń 2007
Ogłoszenie konkursu dla dziennikarzy mediów obywatelskich
Lublin/Brześć

Marzec 2007
Zamknięcie konkursu
Lublin

Maj 2007
Spotkanie laureatów, Seminarium podsumowujące, Promocja wydawnictwa
Lublin, Nasutów

Do udziału w projekcie zapraszamy przestawicieli organizacji pozarządowych województwa lubelskiego i obwodu brzeskiego.


Projekt „Media obywatelskie Euroregionu Bug”
jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG III A /TACIS CBC
oraz przez budżet państwa.Do pobrania :
Karta zgłoszeniowa uczestnictwa w projekcie "Media obywatelskie Euroregionu Bug" /dokument MS Word/
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ