EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2006 ROKU


Warszawa 13.05.2006 | Jarosław Szczepaniak XIII Polskie Spotkania Europejskie - Parada Schumana Regionalne Centrum Informacji Europejskiej

W dniu 13 maja 2006 roku konsultanci Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie brali udział w XIII Polskich Spotkaniach Europejskich, organizowanych przez Polską Fundację im. Roberta Schumana.

Polskie Spotkania Europejskie to edukacyjne spotkanie przedstawicieli polskich i zagranicznych organizacji pozarządowych, Szkolnych Klubów Europejskich, przedstawicieli instytucji zajmujących się szeroko rozumiana problematyką europejską i wszystkich zwolenników jedności Europy.

Celem Spotkań jest wyrażenie poparcia dla idei integracji europejskiej, zaangażowanie obywateli (w szczególności młodzieży) w aktywne uczestnictwo w budowaniu Europy, ułatwienie w nawiązywaniu kontaktów i podjęcia współpracy pomiędzy pro-europejskimi organizacjami pozarządowymi.

Patronat honorowy nad XIII Polskimi Spotkaniami Europejskimi objął Premier Kazimierz Marcinkiewicz. Tradycyjnie już w organizację Spotkań zaangażowało sięMinisterstwo Spraw Zagranicznych, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Biuro Informacji Rady Europy, Fundacja Konrada Adenauera, Ambasada Austrii, Instytut Kultury Austriackiej oraz inni partnerzy.

W XIII Polskich Spotkaniach Europejskich udział wziął także Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw. Pracownicy i wolontariusze EDS – FNS prowadzili stoisko informacyjne na Miasteczku Europejskim usytuowanym na Placu Teatralnym w Warszawie, gdzie kończyła się trasa Parady Schumana. Uczestnicy Parady mogli skorzystać z materiałów informacyjnych i promocyjnych znajdujących się na stoisku, zobaczyć filmy z działalności naszej Fundacji, a także skorzystać z pomocy konsultantów Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie oraz Europe Direct – Lublin.

więcej w witrynie internetowej RCiE w LublinieProgram XIII Polskich Spotkań Europejskich - Parada Schumana

11.50

Powitanie uczestników Parady Schumana na Krakowskim Przedmieściu Danuta Hübner, Róża Thun, Piotr Nowina-Konopka

12.00-13.40

Parada Schumana . Krakowskie Przedmieście – Świętokrzyska – Mazowiecka – Pl. Piłsudskiego – Moliera – Pl. Teatralny

Miasteczko Europejskie

13.50

Powitanie uczestników w Miasteczku Europejskim. Oda do Radości

14.00

Wręczenie Polskiej Nagrody Europejskiej - Danuta Hübner, Tadeusz Mazowiecki. Rozstrzygnięcie konkursu „Masz Pomysł na Paradę”

Koncert „Aktywna Europa na Scenie”

14.30

NIM Sofyan

15.40

Europejskie konkursy i quizy

16.00

Wręczenie nagród : ”Moja firma w Unii Europejskiej” , ”Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca?”

16.15

In-Grid - Natalia Kukulska, Kasia Cerekwicka

20.00

Zakończenie XIII Polskich Spotkań Europejskich