EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2006 ROKU


Warszawa 13.05.2006 | Jarosław Szczepaniak XIII Polskie Spotkania Europejskie - Parada Schumana Regionalne Centrum Informacji Europejskiej

W dniu 13 maja 2006 roku konsultanci Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie brali udział w XIII Polskich Spotkaniach Europejskich, organizowanych przez Polską Fundację im. Roberta Schumana.

Polskie Spotkania Europejskie to edukacyjne spotkanie przedstawicieli polskich i zagranicznych organizacji pozarządowych, Szkolnych Klubów Europejskich, przedstawicieli instytucji zajmujących się szeroko rozumiana problematyką europejską i wszystkich zwolenników jedności Europy.

Celem Spotkań jest wyrażenie poparcia dla idei integracji europejskiej, zaangażowanie obywateli (w szczególności młodzieży) w aktywne uczestnictwo w budowaniu Europy, ułatwienie w nawiązywaniu kontaktów i podjęcia współpracy pomiędzy pro-europejskimi organizacjami pozarządowymi.

Patronat honorowy nad XIII Polskimi Spotkaniami Europejskimi objął Premier Kazimierz Marcinkiewicz. Tradycyjnie już w organizację Spotkań zaangażowało sięMinisterstwo Spraw Zagranicznych, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Biuro Informacji Rady Europy, Fundacja Konrada Adenauera, Ambasada Austrii, Instytut Kultury Austriackiej oraz inni partnerzy.

W XIII Polskich Spotkaniach Europejskich udział wziął także Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw. Pracownicy i wolontariusze EDS – FNS prowadzili stoisko informacyjne na Miasteczku Europejskim usytuowanym na Placu Teatralnym w Warszawie, gdzie kończyła się trasa Parady Schumana. Uczestnicy Parady mogli skorzystać z materiałów informacyjnych i promocyjnych znajdujących się na stoisku, zobaczyć filmy z działalności naszej Fundacji, a także skorzystać z pomocy konsultantów Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie oraz Europe Direct – Lublin.

więcej w witrynie internetowej RCiE w LublinieProgram XIII Polskich Spotkań Europejskich - Parada Schumana

11.50

Powitanie uczestników Parady Schumana na Krakowskim Przedmieściu Danuta Hübner, Róża Thun, Piotr Nowina-Konopka

12.00-13.40

Parada Schumana . Krakowskie Przedmieście – Świętokrzyska – Mazowiecka – Pl. Piłsudskiego – Moliera – Pl. Teatralny

Miasteczko Europejskie

13.50

Powitanie uczestników w Miasteczku Europejskim. Oda do Radości

14.00

Wręczenie Polskiej Nagrody Europejskiej - Danuta Hübner, Tadeusz Mazowiecki. Rozstrzygnięcie konkursu „Masz Pomysł na Paradę”

Koncert „Aktywna Europa na Scenie”

14.30

NIM Sofyan

15.40

Europejskie konkursy i quizy

16.00

Wręczenie nagród : ”Moja firma w Unii Europejskiej” , ”Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca?”

16.15

In-Grid - Natalia Kukulska, Kasia Cerekwicka

20.00

Zakończenie XIII Polskich Spotkań Europejskich

PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ