EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2006 ROKU


07.08.2006 | Anna Moskwa Ścieżka życia Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

W terminie od 7 do 15 lipca 2006 w Nasutowie odbyła się międzynarodowa wymiana z Bułgarii, Hiszpanii, Portugalii i Polski pod hasłem „Ścieżka życia”.
Uczestnicy wymiany przez 8 dni spotykali się na warsztatach dotyczących poszczególnych etapów życia ludzkiego. Poprzez pracę w grupach starali się odkryć podobieństwa i różnice między przeżywaniem poszczególnych etapów życia, poczynając od dzieciństwa poprzez wiek szkolny, młodość, dorosłość i wiek dojrzały- starość.


powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszenie

Podczas warsztatów na temat dzieciństwa rozmawiali oni na temat bajek i związanych z dzieciństwem wspomnień. Rezultatem ich pracy jest wystawa zdjęć oraz graffity, ukazujące świat widziany oczami dziecka.

Kolejnym omawianym przez nich etapem życia był okres szkolny. Podczas prac w grupach dyskutowali na temat różnic w systemach edukacji w ich krajach i najważniejszych problemach spotykających młodzież w szkole, takich jak: narkotyki, alkohol, przemoc i dyskryminacja.
Etapem następnym był czas zakładania rodziny i czas pracy, planów na przyszłość. Rozmawiali o marzeniach i oczekiwaniach związanych z przyszłością ich i całego świata. Snuli przypuszczenia na temat tego jak wyglądać będzie świat i Europa za 25-30 lat.
Ostatnim etapem projektu były rozmowy o starości. Porównywali sytuację życiową osób starszych w poszczególnych krajach oraz ich rolę w społeczeństwie.

Osiem wspólnych dni, które upłynęły na pracy i zabawie zaowocowały integracją i nowymi znajomościami. Podczas wymiany uczestnicy nabierali wiele nowych umiejętności, np. podczas warsztatów zdobienia koszulek, ale także miło spędzały czas bawiąc się, grając oraz zwiedzając Kazimierz Dolny i Lublin.

Głównym jednak rezultatem i celem wymiany było wspólne przygotowanie spektaklu teatralnego dotyczącego etapów ludzkiego życia.
Młodzież podzieliła się na trzy grupy robocze, których celem było przedstawienie trzech momentów z życia człowieka: dzieciństwa, młodość i wieku dojrzałego.
Grupy miały dowolność w wyborze metod pracy i ukazania wybranych przez nich kwestii. Same stworzyły kreatywną, zabawną scenografię i scenariusz.

Przedstawienie końcowe odbyło się 14 lipca 2006 o godzinie 18.00 w Nasutowie.


Inicjatywa wspierana jest przez Program „Młodzież” UE.

www.mlodziez.org.pl