EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2006 ROKU


07.08.2006 | Anna Moskwa Ścieżka życia Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

W terminie od 7 do 15 lipca 2006 w Nasutowie odbyła się międzynarodowa wymiana z Bułgarii, Hiszpanii, Portugalii i Polski pod hasłem „Ścieżka życia”.
Uczestnicy wymiany przez 8 dni spotykali się na warsztatach dotyczących poszczególnych etapów życia ludzkiego. Poprzez pracę w grupach starali się odkryć podobieństwa i różnice między przeżywaniem poszczególnych etapów życia, poczynając od dzieciństwa poprzez wiek szkolny, młodość, dorosłość i wiek dojrzały- starość.


powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszenie

Podczas warsztatów na temat dzieciństwa rozmawiali oni na temat bajek i związanych z dzieciństwem wspomnień. Rezultatem ich pracy jest wystawa zdjęć oraz graffity, ukazujące świat widziany oczami dziecka.

Kolejnym omawianym przez nich etapem życia był okres szkolny. Podczas prac w grupach dyskutowali na temat różnic w systemach edukacji w ich krajach i najważniejszych problemach spotykających młodzież w szkole, takich jak: narkotyki, alkohol, przemoc i dyskryminacja.
Etapem następnym był czas zakładania rodziny i czas pracy, planów na przyszłość. Rozmawiali o marzeniach i oczekiwaniach związanych z przyszłością ich i całego świata. Snuli przypuszczenia na temat tego jak wyglądać będzie świat i Europa za 25-30 lat.
Ostatnim etapem projektu były rozmowy o starości. Porównywali sytuację życiową osób starszych w poszczególnych krajach oraz ich rolę w społeczeństwie.

Osiem wspólnych dni, które upłynęły na pracy i zabawie zaowocowały integracją i nowymi znajomościami. Podczas wymiany uczestnicy nabierali wiele nowych umiejętności, np. podczas warsztatów zdobienia koszulek, ale także miło spędzały czas bawiąc się, grając oraz zwiedzając Kazimierz Dolny i Lublin.

Głównym jednak rezultatem i celem wymiany było wspólne przygotowanie spektaklu teatralnego dotyczącego etapów ludzkiego życia.
Młodzież podzieliła się na trzy grupy robocze, których celem było przedstawienie trzech momentów z życia człowieka: dzieciństwa, młodość i wieku dojrzałego.
Grupy miały dowolność w wyborze metod pracy i ukazania wybranych przez nich kwestii. Same stworzyły kreatywną, zabawną scenografię i scenariusz.

Przedstawienie końcowe odbyło się 14 lipca 2006 o godzinie 18.00 w Nasutowie.


Inicjatywa wspierana jest przez Program „Młodzież” UE.

www.mlodziez.org.pl

PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ