EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2006 ROKU


Sergiusz Kieruzel Przedsiębiorstwo społeczne przy Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie Centrum Edukacji Społecznej | obecnie : Instytut Rynku Pracy

Powstanie przedsiębiorstwo społeczne przy Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie w ramach projektu: W stronę polskiego modelu gospodarki społecznej – budujemy nowy Lisków. Projekt finansowany jest z Programu Equal Unii Europejskiej. – Innowacja i partnerstwo w zwalczaniu dyskryminacji i nierówności na rynku pracy.

Projekt realizowany jest w woj. lubelskim (powiaty: lubelski ziemski i biłgorajski) oraz w woj. warmińsko-mazurskim (powiat: ełcki i nidzicki). Celem projektu jest wyrównywanie szans na rynku pracy dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wdrażanie nowych form zatrudniania poprzez tworzenie przedsiębiorstw społecznych. W projekcie realizowanym przez EDS udział weźmie grupa 30 kobiet długotrwale bezrobotnych z terenów wiejskich. Efektem szkolenia i praktyki zawodowej będzie utworzenie przedsiębiorstwa społecznego.

Przedsiębiorstwo społeczne przy Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie.

Cel działania: Zwiększenie szans na zatrudnienie wśród kobiet z terenów wiejskich poprzez podniesienie ich kwalifikacji społecznych i zawodowych wraz z nabyciem umiejętności praktycznych

Formy działania:

 • Utworzenie Gminnego Centrum Aktywizacji Społecznej i Zawodowej
 • Szkolenie kobiet z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej – (narzędzia i techniki poszukiwania pracy, autoprezentacja, prowadzenie rozmów, sposoby poszukiwania ofert pracy, elastyczne formy zatrudnienia, samozatrudnienie, podnoszenie kwalifikacji) oraz obsługi nowoczesnych narzędzi pracy
 • Praktyki zawodowe dla kobiet umożliwiające zdobycie nowych doświadczeń zawodowych – praktyki pod katem planowanych prac realizowanych przez przedsiębiorstwo społeczne
 • Utworzenie na bazie w/w przedsiębiorstwa społecznego, przedsiębiorstwo działać będzie jako spółdzielnia lub stowarzyszenie we współpracy z EDS. Niewykluczona jest także forma tzw. zakładu gospodarczego, który w przyszłości przyjmie samodzielna formę prawną. (Powyższe sprawy organizacyjne będą rozstrzygane w zależności od możliwości wykorzystania środków na realizacje projektu)

Przedsiębiorstwo społeczne działać będzie w następujących obszarach:

 • Usługi cateringowe – organizacja oraz obsługa spotkań plenerowych, konferencji, pikników, imprez lokalnych, uroczystości rodzinnych
 • Usługi w zakresie sprzątania (pomieszczenia firm, instytucji, place wokół firm, odśnieżanie)
 • Usługi pielęgnacji terenów (nasadzenia, podlewanie, strzyżenie – firmy i klienci indywidualni)

W/w usługi wykonywane będą na terenie gminy oraz gmin sąsiednich.

Do realizacji w/w usług zatrudnione zostaną osoby, które zostaną przeszkolone w ramach projektu. Planowane inwestycje oraz sprzęt do zakupienia związany będzie z realizacja w/w usług i prac.

Przedsiębiorstwo społeczne utworzone w ramach działań projektu współpracować będzie z ośrodkiem szkoleniowo-konferencyjnym Europejskim Domem Spotkań położonym w Nasutowie k/Lublina. Ośrodek dysponuje odpowiednim terenem do organizacji imprez plenerowych, które mogą odbywać się w odpowiednim namiocie z wyposażeniem oraz zapleczem kuchennym pozwalającym przygotowywać produkty używane podczas cateringu. Dodatkowo usługa taka świadczona będzie wyjazdowo na zlecenia różnorodnych organizatorów (organizacje, firmy, samorządy). Usługi sprzątania i ogrodnicze świadczone będą na zlecenia lokalne oraz z uwagi na bliską odległość z terenu Lublina.

Realizacja zaplanowanej formy działań pozwoli na stworzenie kilku stałych i okresowych miejsc pracy.

Planowane zasoby:

Przedsiębiorstwo będzie miało siedzibę w budynku ośrodka. Zostanie wykonany remont pomieszczenia (adaptacja), przystosowanie na potrzeby biurowe i magazynowe.

Główne etapy organizacji:

 • Szkolenie uczestniczek i doradztwo w ramach Gminnego Centrum Aktywizacji Społecznej i Zawodowej (2 grupy po 15 osób)
 • Powołanie przedsiębiorstwa społecznego i ustalenie jego statusu
 • Praktyki dla beneficjentów
 • Adaptacja pomieszczenia na potrzeby przedsiębiorstwa

Współpraca:

 • UG Niemce, OPS Niemce,
 • PUP Lublin
 • Lokalni pracodawcy
 • Lokalne organizacje

Instytut Rynku Pracy

PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ