EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2006 ROKU


19.09.2006 Bezpłatne szkolenia dla kobiet Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Europejski Dom Spotkań- Fundacja Nowy Staw zaprasza do udziału w projekcie „Kobieta aktywna kobietą jutra”. Projekt obejmuje cykl trzech 3 – dniowych bezpłatnych szkoleń w terminie
22-24.10.2006, 06-08.11.2006 , 22-24.11.2006.

Tematyka szkoleń obejmuje warsztaty autoprezentacji, warsztaty asertywności, zajęcia z psychologiem, zajęcia na temat aktywności lokalnej i zarządzania projektami, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy. Podsumowanie projektu odbędzie się w terminie 12- 13. 04. 2007. Dodatkowo uczestniczki będą miały możliwość zaproszenia do siebie konsultanta i skorzystania z porady w zakresie tematyki objętej projektem.

Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety w wieku 20-30 lat, bezrobotne, zamieszkałe na wsi. Zgłoszenia na załączonym formularzu <pobierz tu> przyjmowane są do dnia 17 października 2006 roku w siedzibie Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw przy ulicy 3 Maja 18/3a, 20-078 Lublin, pod numerem telefonu 081 534 61 91, fax 081 534 61 92, bądź e-mailem pod adresem u.szczepaniak@eds-fundacja.pl .

Uczestniczkom projektu zapewniamy bezpłatny nocleg, wyżywienie, materiały szkoleniowe oraz zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenie do projektu /MS Word/
Plakat reklamujący projekt "Kobieta aktywna kobietą jutra" /PDF/
Reklama projektu w Polskim Radiu LublinProjekt wspierany jest przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej