EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2006 ROKU


20.01.2006 | Konrad Konefał Rynek pracy na Lubelszczyźnie Centrum Edukacji Społecznej | obecnie : Instytut Rynku Pracy

Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji pod patronatem Wojewody Lubelskiego i Marszałka Województwa Lubelskiego na temat lokalnych rynków pracy województwa lubelskiego.

Konferencja "Lokalne rynki pracy województwa lubelskiego w opiniach pracodawców, pracowników i młodzieży", ma na celu zaprezentowanie wyników badań społecznych przeprowadzonych wśród pracodawców, pracobiorców i młodzieży w 12 wybranych powiatach województwa lubelskiego. Dane te mogą posłużyć do poprawy działania różnych instytucji na rzecz lokalnych rynków pracy i zwiększenia trafności ich działań.

Adresatami wyników oraz wniosków z badań będzie administracja oświatowa i Urzędy Pracy, władze samorządowe, podmioty edukacyjne, pracodawcy i ich organizacje oraz organizacje pozarządowe zajmujące się problematyką rynku pracy.

Podczas konferencji zostanie zaprezentowany raport z badań a Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego przedstawi możliwości finansowania projektów wspierających rozwój regionalny w nowym okresie programowania na lata 2007-2013 r.

Konferencja odbędzie się w dniu 27 stycznia 2006 r, rozpoczęcie o godz. 10 00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie przy ul Spokojnej 9.


witryna internetowa Instytutu Rynku Pracy