EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAWWARSZTATY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

OFERTA ZAJĘĆ PSYCHOLOGICZNO-REKREACYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Fundacji Nowy Staw oraz Domu Nasutów

OFERUJEMY ZAJĘCIA REALIZOWANE WEDŁUG TWOJEGO PLANU

WARSZTATY PSYCHOPROFILAKTYCZNE

DO WYBORU:

 • “Bo jak nie my to kto...”
  - wzmocnienie kompetencji pracy w zespole oraz rozwój postawy wzajemnej akceptacji,
 • “Pamięć - instrukcja obsługi”
  - poznanie podstawowych technik zapamiętywania i koncentracji uwagi oraz sposobów organizacji czasu,
 • “K2, czyli kreatywni i kompetentni”
  - rozwinięcie u młodych postawy kreatywności oraz poczucia własnej wartości,
 • “Warto rozmawiać”
  - nabycie umiejętności rozwiązywania konfliktów i poprawnej komunikacji,
 • “Sztuka spokoju”
  - pomoc w radzeniu sobie ze stresem z wykorzystaniem różnych technik,
 • “Surfuj bezpiecznie!”
  - zajęcia rozwijające umiejętności bezpiecznego poruszania się w sieci,
 • “Wolni od niewoli”
  - warsztaty budujące poczucie własnej wartości oraz asertywności, a także rozwijające wiedzę nt. mechanizmów i skutków uzależnień od substancji psychoaktywnych.

*2H/ 4H ZAJĘĆ PSYCHOPROFILAKTYCZNYCH


ZAJĘCIA REKREACYJNE

DO WYBORU:

 • Zajęcia taneczne
  - propozycja zajęć mających na celu ćwiczenie różnych elementów tańca,
 • Warsztaty kulinarne
  - wspólne robienie wypieków z autorskich przepisów mistrzyni słodkości oraz degustacje,
 • Gry i zabawy na świeżym powietrzu
  - podchody, gra terenowa, kalambury.

*1H/ 2H ZAJĘĆ REKREACYJNYCH


POCZĘSTUNEK

DO WYBORU:

 • Ognisko z kiełbaskami
 • Obiad

CENA

OD 65 ZŁ ZA OSOBĘ

*Cena nie zawiera dojazdu do Nasutowa - w razie potrzeby możemy go dla Ciebie zorganizować :)


KONTAKT

e-mail: eds@eds-fundacja.pl
Telefon: 511 403 155, 532 284 150


KADRA TRENERSKA

ANETA SZCZYKUTOWICZ

Psycholog, certyfikowany trener, wieloletni szkoleniowiec z zakresu umiejętności miękkich oraz technik efektywnej nauki.
Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy psychoedukacyjnej i wychowawczej z dziećmi i młodzieżą, koordynowałam projekty międzynarodowe w ramach programu ERSAMUS+.
W latach 2009-2013 odbywałam studia doktoranckie na KUL oraz prowadziłam zajęcia dla studentów z przedmiotu: Psychologia wychowania i nauczania.
Jestem autorką i współautorką kilku publikacji naukowych z dziedziny psychologii wychowania i rodziny.
Typowa ekstrawertyczka – czuję że żyję, gdy jestem wśród ludzi. Stąd ten zawód

JUSTYNA KAŃCZUGOWSKA

Absolwentka pedagogiki, specjalność opiekuńczo-wychowawcza.
Swoje doświadczenie w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą zdobyłam głównie przechodząc przez wszystkie szczeble działalności harcerskiej – od zuchenki, przez zastępową, drużynową, hufcową itp.
Zorganizowałam wiele kolonii letnich, pełniąc funkcję wychowawcy lub kierownika. Instruktorka ZHR w stopniu harcmistrzyni.
Lubię rozwijać siebie, a także towarzyszyć innym w ich rozwoju i nabywaniu nowych kompetencji.

ANNA SZABAT

Trener VCC, absolwentka pracy socjalnej, szkoleniowiec z zakresu samooceny, autoprezentacji, budowania wizerunku.
Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi oraz trudną młodzieżą.
W latach 2014-2018 pełniłam funkcję drużynowej Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, a w latach 2017-2019 wychowawcy kolonijnego.
To co wyróżnia mnie jako trenera to: naturalność i autentyczność.
Moją misją jest pomaganie ludziom w odkrywaniu i nazwaniu wartości, którą każdy z nas ma w sobie.