EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2006 ROKU


27-28.06.2006 Wyniki badań lokalnych rynków pracy województwa lubelskiego zostały zaprezentowane na konferencji organizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Centrum Edukacji Społecznej | obecnie : Instytut Rynku Pracy

Konferencja pod tytułem "Wymiana doświadczeń i poglądów z zakresu metod łagodzenia bezrobocia i jego skutków w Polsce i na Ukrainie" odbyła się w dniach 27-28 czerwca 2006 r. Jej uczestnikami byli pracownicy urzędów pracy oraz niepublicznych instytucji rynku pracy z województwa lubelskiego oraz przedstawiciele biur pracy w obwodzie łuckim na Ukrainie. Bohdan Rożnowski, Krzysztof Markowski i Konrad Konefał przedstawili uczestnikom fragmenty raportu z badań opracowanego w ramach projektu "Badanie potrzeb powiatowych rynków pracy w perspektywie zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich" finansowanego ze środków ZPORR w ramach działania 2.1.

Drugiego dnia konferencji, podczas części warsztatowej, przedstawiono metodologię przeprowadzonych badań.

Cieszymy się, iż goście z Ukrainy wyrazili chęć nawiązania z nami współpracy i przeprowadzenia podobnych badań na Ukrainie.

Zachęcamy do zapoznania się z projektem na stronach Instytutu Rynku Pracy

Polecamy także :

Wyniki badań rynku pracy w województwie lubelskim zaprezentowane w Senacie RP 02.06.2006
W Senacie RP zaprezentowaliśmy wyniki badań rynku pracy w województwie lubelskim opracowanych w ramach projektu "Badanie potrzeb powiatowych rynków pracy w perspektywie zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich"
więcej

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZPORR, działanie 2.1.
Projekt realizowany w ramach ZPORR , współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa