EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2006 ROKU


27-28.06.2006 Wyniki badań lokalnych rynków pracy województwa lubelskiego zostały zaprezentowane na konferencji organizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Centrum Edukacji Społecznej | obecnie : Instytut Rynku Pracy

Konferencja pod tytułem "Wymiana doświadczeń i poglądów z zakresu metod łagodzenia bezrobocia i jego skutków w Polsce i na Ukrainie" odbyła się w dniach 27-28 czerwca 2006 r. Jej uczestnikami byli pracownicy urzędów pracy oraz niepublicznych instytucji rynku pracy z województwa lubelskiego oraz przedstawiciele biur pracy w obwodzie łuckim na Ukrainie. Bohdan Rożnowski, Krzysztof Markowski i Konrad Konefał przedstawili uczestnikom fragmenty raportu z badań opracowanego w ramach projektu "Badanie potrzeb powiatowych rynków pracy w perspektywie zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich" finansowanego ze środków ZPORR w ramach działania 2.1.

Drugiego dnia konferencji, podczas części warsztatowej, przedstawiono metodologię przeprowadzonych badań.

Cieszymy się, iż goście z Ukrainy wyrazili chęć nawiązania z nami współpracy i przeprowadzenia podobnych badań na Ukrainie.

Zachęcamy do zapoznania się z projektem na stronach Instytutu Rynku Pracy

Polecamy także :

Wyniki badań rynku pracy w województwie lubelskim zaprezentowane w Senacie RP 02.06.2006
W Senacie RP zaprezentowaliśmy wyniki badań rynku pracy w województwie lubelskim opracowanych w ramach projektu "Badanie potrzeb powiatowych rynków pracy w perspektywie zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich"
więcej

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZPORR, działanie 2.1.
Projekt realizowany w ramach ZPORR , współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ