EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


INSTYTUT RYNKU PRACY
Misją Instytutu Rynku Pracy (dawniej: Centrum Edukacji Społecznej) jest udzielanie profesjonalnego wsparcia aktualnym i potencjalnym uczestnikom rynku pracy w ich rozwoju w duchu poszanowania godności człowieka jako podmiotu pracy.

  • Prowadzimy analizy i badania naukowe rynku pracy.
  • Szkolimy i doradzamy racownikom administracji samorządowej i instytucji rynku pracy.
  • Pomagamy bezrobotnym i poszukującym pracy w podniesieniu kwalifikacji i znalezieniu zatrudnienia.
  • Realizujemy i rozwijamy ideę ekonomii społecznej.
  • Wspieramy imigrantów, emigrantów oraz ich rodziny.
  • Tworzymy i uczestniczymy w lokalnych partnerstwach na rzecz rozwoju.
  • Inicjujemy i rozwijamy dialog pomiędzy praacownikami a pracodawcami.
  • Promujemy najlepszych studentów poprzez konkursy, seminaria naukowe i wolontariat.
  • Wspieramy rozwój poradnictwa zawodowego dla młodzieży.

W realizacji naszych działań współpracujemy z naukowcami z uczelni wyższych oraz ekspertami z wielu dziedzin związanych z rynkiem pracy.


Bieżące projekty Instytutu Rynku Pracy: witryna internetowa

Archiwalne projekty Instytutu Rynku Pracy: witryna internetowa

EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ
FUNDACJA NOWY STAW

ul. T. Zana 38, X piętro, 20-601 Lublin
Sekretariat : tel. +48 511 403 155

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej :
tel. +48 507 114 740

Instytut Rynku Pracy :
woj. lubelskie : +48 511 403 138
woj. pozostałe (poza lubelskim): tel. +48 511 403 176

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Lublin:
tel. +48 511 403 171
Projekty międzynarodowe:
tel. +48 507 112 228

www.eds-fundacja.pl
eds@eds-fundacja.pl
Nasze biuro na mapie

NIP: 946-17-71-036
REGON: 430308156

Konto : Alior Bank S.A.
ul. Zana 32A 20-601 Lublin
Numer identyfikacyjny banku
SWIFT: ALBPPLPW
Numer rachunku PL13249000050000453097076090

Film o Fundacji


Biuro w Kielcach

ul. Sandomierska 89, 25-318 Kielce
Tel/fax: +48 727 400 872
Tel: +48 881-473-901
biurokielce@eds-fundacja.pl
k.kuszewska@eds-fundacja.pl

Biuro w Radomiu

ul. Biznesowa 2/20, 26-600 Radom
Tel: 515 957 860
d.sapieja@eds-fundacja.pl
Tel: 793 125 321
m.krasucki@eds-fundacja.pl

Biuro w Rzeszowie

ul. Kopernika 1, 35-959 Rzeszów,
pietro 5, pok. 52,
Tel: 576-325-861
m.lipinska@eds-fundacja.pl

Dom Nasutów

Nasutów 98 A, 21-025 Niemce
tel./fax +48 81 756 79 01
www.nasutow.pl
rezerwacja@nasutow.pl
Dom Nasutów na mapie