EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


INSTYTUT RYNKU PRACY
Misją Instytutu Rynku Pracy (dawniej: Centrum Edukacji Społecznej) jest udzielanie profesjonalnego wsparcia aktualnym i potencjalnym uczestnikom rynku pracy w ich rozwoju w duchu poszanowania godności człowieka jako podmiotu pracy.

  • Prowadzimy analizy i badania naukowe rynku pracy.
  • Szkolimy i doradzamy racownikom administracji samorządowej i instytucji rynku pracy.
  • Pomagamy bezrobotnym i poszukującym pracy w podniesieniu kwalifikacji i znalezieniu zatrudnienia.
  • Realizujemy i rozwijamy ideę ekonomii społecznej.
  • Wspieramy imigrantów, emigrantów oraz ich rodziny.
  • Tworzymy i uczestniczymy w lokalnych partnerstwach na rzecz rozwoju.
  • Inicjujemy i rozwijamy dialog pomiędzy praacownikami a pracodawcami.
  • Promujemy najlepszych studentów poprzez konkursy, seminaria naukowe i wolontariat.
  • Wspieramy rozwój poradnictwa zawodowego dla młodzieży.

W realizacji naszych działań współpracujemy z naukowcami z uczelni wyższych oraz ekspertami z wielu dziedzin związanych z rynkiem pracy.


Bieżące projekty Instytutu Rynku Pracy: witryna internetowa

Archiwalne projekty Instytutu Rynku Pracy: witryna internetowa


EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ
FUNDACJA NOWY STAW

ul. Przechodnia 4,
20-003 Lublin
tel. +48 81 534 61 91,
fax +48 81 534 61 92
www.eds-fundacja.pl
eds@eds-fundacja.pl
Nasze biuro na mapie

NIP: 946-17-71-036
REGON: 430308156

Konto : Alior Bank S.A.
ul. Zana 32A 20-601 Lublin

Numer identyfikacyjny banku
SWIFT: ALBPPLPW
Numer rachunku PL13249000050000453097076090


Biuro w Kielcach

ul. Sandomierska 89
25-318 Kielce
Tel/fax: +48 727 400 872
startdobiznesu@eds-fundacja.pl


Dom Nasutów

Nasutów 98 A,
21-025 Niemce
tel./fax +48 81 756 79 01
www.nasutow.pl
nasutow@eds-fundacja.pl
rezerwacja@nasutow.pl
Dom Nasutów na mapie


Film o Fundacji