EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2006 ROKU


20.09.2006 Water in our hearts Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Mimo upałów minionego lipca, 28 dnia tego miesiąca podpisano Deklarację z São Mamede – Deklarację Praw Wody, która powstała jako główny rezultat pracy uczestników wymiany młodzieżowej w Marvao i Castelo de Vide w Portugalii.

Projekt „Water in our hearts”, który zgromadził młodzież z 8 krajów z Europy i krajów basenu Morza Śródziemnego, odbył się w dniach 21-29 lipca. Czwórka młodych osób reprezentowała na tym spotkaniu Polskę oraz Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw.

Jednym z zadań uczestników była prezentacja aktualnej sytuacji w swoim kraju dotyczącej zasobów wodnych i korzystania z nich, zanieczyszczeń rzek, jezior, morza oraz wód gruntowych oraz działań podejmowanych na rzecz ochrony równowagi środowiska wodnego.

Podczas wizyt studyjnych młodzież miała okazję zobaczyć jezioro Arpadura, ruiny rzymskie z Ammaia, zamek w Marvão oraz jak produkuje się wodę Vitalis w wytwórni wody mineralnej w Castelo de Vide, a także co robi się ze ściekami komunalnymi w oczyszczalni ścieków tym samym mieście.

Cenną pomocą okazały się prezentacje naukowców zaproszonych przez organizację goszczącą OCRE.

Intensywne dyskusje, nie raz prowadzone do późnych godzin wieczornych , przyniosły wspaniały rezultat w postaci Deklaracji Praw Wody, która stanowi precedensowe wydarzenie w działaniach na rzecz rozsądnego i ekologicznego korzystania z zasobów wodnych. Ostatniego dnia tej wymiany, każdy z uczestników uroczyście złożył podpis pod Deklaracją oraz dodatkowo złożono osobiste przyrzeczenia mające na celu ochronę wody, co będzie stanowiło dobry przykład dla młodzieży z regionu Portalegre i Alentejano w Portugalii, dla których społeczności pracuje organizacja OCRE.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszenie


Tekst deklaracji /MS Word/

Działania wspierane przez program Unii Europejskiej "Młodzież"


www.mlodziez.org.pl


DEKLARACJA Z SÃO MAMEDE

My, niżej podpisani, zgromadzeni w São Mamede – Portalegre (Portugalia), reprezentując nasze społeczności, do których należymy, uznajemy wodę za jedno z praw człowieka oraz uznajemy prawa wody za nadrzędne zobowiązania dla całej ludzkości, dążąc do fundamentalnej wartości, jaką jest równowaga życia na Ziemi. Ponadto, zobowiązujemy się do rozpowszechniania niniejszej deklaracji.

DEKLARACJA PRAW WODY

1. Woda jest życiem:
Nie ma życia bez wody. Woda jest na równych warunkach wspólnym prawem wszystkich żyjących istot, co stanowi teraźniejszość i przyszłość świata. Właściwe korzystanie z wody jest gwarancją dla równowagi środowiska naturalnego. Niedocenianie potęgi wody i jej wpływu na życie jest przyczynianiem się do klęsk naturalnych, pragnienia i głodu, chorób oraz nieszczęścia.

2. Woda jest wolnością:
Woda ma prawo do cyrkulacji bez żadnych ograniczeń jej niezależności. Woda nie zna granic. W tej kwestii woda wymaga międzynarodowej współpracy, która respektuje jej naturalny cykl niezależnie od partykularnych interesów. Woda nie ma żadnego właściciela i na niej opiera się życie.

3. Woda jest święta:
Woda ma prawo do poszanowania jej czystości, co jest celem dla wszystkich, od małych społeczności(rodziny) do tych większych(ludzkość). Jej wartość jest uznana w wielu religiach jako środek oczyszczenia.

4. Woda jest komunią:
Woda ma prawo być dzieloną i wartościowaną jako symbol pokoju i harmonii. Woda nie rozróżnia ras, przekonań, systemów politycznych oraz królestw. Woda jest wspólną wartością podzielaną przez wszystkich. W tym celu wszystkie kraje muszą przyczynić się do jej równej dystrybucji traktując to jako wspólne prawo.

5. Woda jest środkiem zdrowia, szczęścia i pomyślności:
Woda ma prawo być używaną właściwie i być źródłem zdrowia, szczęścia i pomyślności. Korzystanie z niej bez odpowiedniego szacunku dla jej jakości prowadzi do nieodwracalnych szkód. Rzeki oraz wody gruntowe nie mogą być dalej używane jako miejsca do pozbywania się odpadów i zanieczyszczających ścieków. Dobry stan wszystkich obszarów wodnych powinien być zagwarantowany..

6. Woda i jej zasoby są ograniczone:
Woda ma prawo do podtrzymywania swojej rzadkości, a ludzkość ma obowiązek czerpania z niej korzyści bez szkody dla jej naturalnego cyklu. Obowiązkiem dla ludzkości jest to, aby znać jej zasoby, monitorować jej stan i przystosowywać polityczne i administracyjne struktury do potrzeb tego wspólnego dobra, zapewniać i przyczyniać się do jej recyklingu i racjonalnego ponownego wykorzystania. Woda ma różne wymogi jakościowe zależne od różnych sposobów korzystania z niej oraz warunków naturalnych. Korzystanie z niej powinno być optymalizowane i umiarkowane. Użycie wody deszczowej powinno stać się częstą praktyką na całym świecie, która przyczyni się do mniejszej presji na konwencjonalne systemy dystrybucji. Równorzędnie, naturalna regeneracja wód gruntowych nie może być ograniczana przez wzrastającą nieprzepuszczalność gleb.

7. Woda ma nienamacalną wartość:
Woda ma prawo być niewykorzystywaną jako niewolnik wobec ekonomicznych interesów. Ponadto, jej wartość nie może być traktowana jako przedmiot handlu w spekulacyjnych negocjacjach. Woda jest bezcenna. Koszt udostępniania wody powinien być dokładnie równy kosztom utrzymywania i oczyszczania, bez rozróżniania jej odbiorców oraz nigdy nie powinien stać się czynnikiem wykluczenia tych, którzy posiadają mniejsze zasoby.

8. Woda jest energią:
Woda ma prawo być wykorzystywaną w celu produkcji ekologicznej energii ograniczając te źródła, które wytwarzają zanieczyszczenia. Jej właściwie użytkowanie rokuje na istnienie zrównoważonej ekologicznie i społecznie planety.

9. Woda jest wrażliwa:
Woda ma prawo do ochrony jako powszechne dziedzictwo. Nie powinna być narażana na zgubne niebezpieczeństwa.

10. Woda jest dla życia mądrością i edukacją:
Woda ma prawo być uznawaną i wartościowaną jako zasadnicze dobro dla istot żyjących. Respektowanie wody oznacza respektowanie życia obecnie i w przyszłości oraz najgłębszych wartości natury, których ludzkość jest częścią. Propagowanie dobrego korzystania z wody, będącego czymś więcej niż akt inteligencji, jest koniecznością dla edukacji w perspektywie przyszłości. Nauka i technologia powinny chronić najważniejsze cele rozumnego i egalitarnego korzystania z wody.

11. Woda jest nadzieją i obowiązkiem:
Woda ma prawo być wykorzystywaną zgodnie z rozsądkiem. Poznanie, szacunek, zmiana na lepsze i utrzymywanie wody w jej najlepszym wolnym i czystym stanie zależy od inteligencji i działań ludzkości. Czysta woda jest znakiem globalnej równowagi i nadziei na przyszłość, gdzie wszyscy nowi użytkownicy mają równe prawa do czerpania z niej korzyści.

12. Woda ma prawo do ochrony prawnej:
Wszystkie organizacje z przyznaną im władzą do stanowienia w zakresie zasobów wodnych powinny przyznać priorytet prawom wody przed tymi regulacjami, które rozmyślnie je łamią.

Portugalia, 28 lipca 2006

Podpisano:

EGIPT
Haythem Kamel , Susi Friedrich , Ibrahim Ashmawy , Zomoroda Hemeida ,

HISZPANIA
Moritz Sommer , Mireia Gonzales , Jaume Fofog , Barbara Batlle

JORDANIA
Amer Tubieshat , Noor Esoh , Areeq Haddad , Areej Barakat

ŁOTWA
Baiba Maculska , Dagnija Asare , Aigars Paulis , Artis Krievans

MALTA
Lisa Lupi , Charlene Saliba

PORTUGALIA
Rafael Gorny , Ricardo Silva , Silvia Camejo , Joes Neves , Joao Oliveira , Filipe Ferrao , Sergio Fe , Olinda Esteves , Carlos Mendes , Nuno Preciado , Tiago Malato , Maria Botelho , Afonso Baptista , Jorge Margarido , Olivier Pourbaix , Francisca Neto , Altino Barradas

POLSKA
Przemysław Iwanek , Beata Kluska , Ania Pielech , Karol Sawicki

TURCJA
Zeynep Gokce , Serdar Uzun , Mine Ergum , Gulsah Karadaya

Portugalia, 28 lipca 2006
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ