EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2006 ROKU


01.12.2006 | Jarosław Szczepaniak Zakładanie i prowadzenie własnej firmy, Fundusze europejskie dla przedsiębiorców
Bezpłatne szkolenie Europe Direct Lublin
Europe Direct Lublin

Europe Direct – Lublin, Lubelski Punkt Informacji Europejskiej ma zaszczyt zaprosić na szkolenie:

Dzięki dwudniowym warsztatom szkoleniowym zdobędziesz wiedzę na temat:

  1. Rejestracji działalności gospodarczej;
  2. Form prowadzenia działalności;
  3. Form opodatkowania nowego przedsiębiorstwa;
  4. Planowania działalności gospodarczej – biznes plan;
  5. Unijnych źródeł finansowania działalności małej firmy;
  6. Przygotowania wniosku aplikacyjnego;
  7. Wykorzystania środków z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej na rozpoczęcie i rozwój własnej działalności gospodarczej;

Bezpłatne szkolenie przeznaczone jest dla osób bezrobotnych oraz dla studentów ostatnich lat studiów, osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności własnej firmy. W czasie szkolenia uczestnicy poznają możliwości, jakie daje polskim przedsiębiorcom członkostwo w Unii Europejskiej oraz poznają zasady rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości, jakie dają środki europejskie przeznaczone do walki z bezrobociem i na rozwój przedsiębiorczości.

Dwudniowe szkolenie organizowane przez Europe Direct – Lublin pomoże w dążeniach do założenia własnego przedsiębiorstwa. Organizator pokrywa wszelkie koszty związane z zakwaterowaniem w Ośrodku szkoleniowo – Konferencyjnym pod Lublinem, wyżywieniem, a także pokrywa koszt trenerów i materiałów szkoleniowych.

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie karty zgłoszeniowej umieszczonej poniżej.

Wypełnioną kartę należy przesłać fax-em, e-mailem lub pocztą tradycyjną na adres Europe Direct – Lublin zamieszczony poniżej.

UDZIAŁ w SZKOLENIU JEST BEZPŁATNY

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Europe Direct – Lublin lub telefonicznie

Europe Direct – Lublin
Lubelski Punkt Informacji Europejskiej
Ul. 3-go Maja 18/3A
20-078 Lublin
Tel. (081) 534 61 91, Fax (081) 534 61 92
e-mail: europe-direct@europe-direct.lublin.pl
www.europe-direct.lublin.pl

Osoba do kontaktu: Jarosław Szczepaniak

Materiały do pobrania:

Karta zgłoszeniowa
Harmonogram szkolenia
Plakat /PDF/


HARMONOGRAM SZKOLENIA
Zakładanie i prowadzenie własnej firmy, Fundusze europejskie dla przedsiębiorców
18-19 grudnia 2006 roku
Ośrodek Szkoleniowo – Konferencyjny Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw

18.12.2006 – Poniedziałek

12.00 Powitanie uczestników szkolenia, przedstawienie tematyki oraz informacje na temat organizatora
12.15 – 13.45 Rejestracja działalności gospodarczej;
13.45 – 14.30 Obiad
14.30 – 16.00 Formy prowadzenia własnej działalności gospodarczej i kwestie opodatkowania nowego przedsiębiorstwa;
16.00 – 16.30 Przerwa kawowa
16.30 – 18.00 Planowania działalności gospodarczej – biznes plan;
18.30 Kolacja

19.12.2006 – Wtorek

9.00 Śniadanie
9.30 – 11.00 Unijne źródła finansowania działalności małej firmy – przygotowanie wniosku aplikacyjnego;
11.00 – 11.30 Przerwa kawowa
11.30 – 13.00 Wykorzystanie środków z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej na rozpoczęcie i rozwój własnej działalności gospodarczej;
13.00 – 13.15 ewaluacja szkolenia, ankieta ewaluacyjna, zakończenie szkolenia;
13.30 Obiad

PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ