EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2006 ROKU


01.12.2006 | Jarosław Szczepaniak Zakładanie i prowadzenie własnej firmy, Fundusze europejskie dla przedsiębiorców
Bezpłatne szkolenie Europe Direct Lublin
Europe Direct Lublin

Europe Direct – Lublin, Lubelski Punkt Informacji Europejskiej ma zaszczyt zaprosić na szkolenie:

Dzięki dwudniowym warsztatom szkoleniowym zdobędziesz wiedzę na temat:

  1. Rejestracji działalności gospodarczej;
  2. Form prowadzenia działalności;
  3. Form opodatkowania nowego przedsiębiorstwa;
  4. Planowania działalności gospodarczej – biznes plan;
  5. Unijnych źródeł finansowania działalności małej firmy;
  6. Przygotowania wniosku aplikacyjnego;
  7. Wykorzystania środków z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej na rozpoczęcie i rozwój własnej działalności gospodarczej;

Bezpłatne szkolenie przeznaczone jest dla osób bezrobotnych oraz dla studentów ostatnich lat studiów, osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności własnej firmy. W czasie szkolenia uczestnicy poznają możliwości, jakie daje polskim przedsiębiorcom członkostwo w Unii Europejskiej oraz poznają zasady rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości, jakie dają środki europejskie przeznaczone do walki z bezrobociem i na rozwój przedsiębiorczości.

Dwudniowe szkolenie organizowane przez Europe Direct – Lublin pomoże w dążeniach do założenia własnego przedsiębiorstwa. Organizator pokrywa wszelkie koszty związane z zakwaterowaniem w Ośrodku szkoleniowo – Konferencyjnym pod Lublinem, wyżywieniem, a także pokrywa koszt trenerów i materiałów szkoleniowych.

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie karty zgłoszeniowej umieszczonej poniżej.

Wypełnioną kartę należy przesłać fax-em, e-mailem lub pocztą tradycyjną na adres Europe Direct – Lublin zamieszczony poniżej.

UDZIAŁ w SZKOLENIU JEST BEZPŁATNY

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Europe Direct – Lublin lub telefonicznie

Europe Direct – Lublin
Lubelski Punkt Informacji Europejskiej
Ul. 3-go Maja 18/3A
20-078 Lublin
Tel. (081) 534 61 91, Fax (081) 534 61 92
e-mail: europe-direct@europe-direct.lublin.pl
www.europe-direct.lublin.pl

Osoba do kontaktu: Jarosław Szczepaniak

Materiały do pobrania:

Karta zgłoszeniowa
Harmonogram szkolenia
Plakat /PDF/


HARMONOGRAM SZKOLENIA
Zakładanie i prowadzenie własnej firmy, Fundusze europejskie dla przedsiębiorców
18-19 grudnia 2006 roku
Ośrodek Szkoleniowo – Konferencyjny Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw

18.12.2006 – Poniedziałek

12.00 Powitanie uczestników szkolenia, przedstawienie tematyki oraz informacje na temat organizatora
12.15 – 13.45 Rejestracja działalności gospodarczej;
13.45 – 14.30 Obiad
14.30 – 16.00 Formy prowadzenia własnej działalności gospodarczej i kwestie opodatkowania nowego przedsiębiorstwa;
16.00 – 16.30 Przerwa kawowa
16.30 – 18.00 Planowania działalności gospodarczej – biznes plan;
18.30 Kolacja

19.12.2006 – Wtorek

9.00 Śniadanie
9.30 – 11.00 Unijne źródła finansowania działalności małej firmy – przygotowanie wniosku aplikacyjnego;
11.00 – 11.30 Przerwa kawowa
11.30 – 13.00 Wykorzystanie środków z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej na rozpoczęcie i rozwój własnej działalności gospodarczej;
13.00 – 13.15 ewaluacja szkolenia, ankieta ewaluacyjna, zakończenie szkolenia;
13.30 Obiad