EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


FORUM EKONOMICZNE MŁODYCH LIDERÓW
Forum Ekonomiczne Młodych Liderów w Nowym Sączu jest programem partnerskim Forum Ekonomicznego w Krynicy. Jest to spotkanie młodych liderów społecznych, gospodarczych i politycznych z państw Unii Europejskiej, Europy Wschodniej i Kaukazu. W Forum Ekonomicznym Młodych Liderów uczestniczy ponad 200 przedstawicieli organizacji politycznych, pozarządowych, społecznych i gospodarczych z 33 krajów. Forum jest miejscem dyskusji i refleksji na temat istotnych problemów i wyzwań Europy, a w szczególności na temat roli młodego pokolenia w dokonujących się przemianach społecznych i gospodarczych na kontynencie europejskim.

Forum jest płaszczyzną nawiązywania współpracy miedzy organizacjami Wschodniej i Zachodniej Europy. Młodzi Liderzy uczestniczą w obradach Forum Ekonomicznego w Krynicy. Ponadto program Forum Ekonomicznego Młodych Liderów w Nowym Sączu obejmuje spotkania z najważniejszymi osobami w Europie, dyskusje panelowe, warsztaty w grupach, giełdy akcji społecznych i programów działań, targi organizacji. Gośćmi Forum Ekonomicznego Młodych Liderów są wybitni politycy, ekonomiści, liderzy ruchów społecznych. Forum jest przede wszystkim trybuną poglądów, opinii, wizji młodego pokolenia Europejczyków na istotne zagadnienia współczesności.


Witryna internetowa Forum Ekonomicznego Młodych Liderów

EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ
FUNDACJA NOWY STAW

ul. T. Zana 38, X piętro, 20-601 Lublin

Sekretariat : tel. +48 81 534 61 91, fax +48 81 534 61 92
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej : tel. +48 81 507 114 740
Instytut Rynku Pracy : tel. +48 81 511 403 176 oraz +48 81 511 403 138

www.eds-fundacja.pl
eds@eds-fundacja.pl
Nasze biuro na mapie

NIP: 946-17-71-036
REGON: 430308156

Konto : Alior Bank S.A.
ul. Zana 32A 20-601 Lublin
Numer identyfikacyjny banku
SWIFT: ALBPPLPW
Numer rachunku PL13249000050000453097076090

Film o Fundacji

Biuro w Kielcach

ul. Sandomierska 89, 25-318 Kielce
Tel/fax: +48 727 400 872
startdobiznesu@eds-fundacja.pl

Biuro w Płocku

ul. Armii Krajowej 2, 09-410 Płock, ( I piętro)
Tel: +48 515 957 860
z.krajewska@eds-fundacja.pl

Biuro w Rzeszowie

ul. Kopernika 1, 35-959 Rzeszów,
pietro 5, pok. 52,
Tel: 576-325-861 , tel. 600-353-873
m.rajchel@eds-fundacja.pl

Dom Nasutów

Nasutów 98 A, 21-025 Niemce
tel./fax +48 81 756 79 01
www.nasutow.pl
nasutow@eds-fundacja.pl
rezerwacja@nasutow.pl
Dom Nasutów na mapie