EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2006 ROKU


28.03.2006 | Michał Wójcik W obronie represjonowanych Centrum Polska - Wschód

W czwartek w Lublinie odbyła się manifestacja w obronie represjonowanych Białorusinów. Akademia Obywatelska zorganizowała happening, natomiast wolontariusze Fundacji Nowy Staw zbierali podpisy pod petycją w obronie Alesia Kartsela i Ludmiły Aspienki wyrzuconych z Uniwersytetu Pedagogicznego w Mińsku.

"Chcemy dziś prosić wszystkich mieszkańców Lublina i Lubelszczyzny o gest solidarności. Wyraźmy naszą solidarność z aresztowanymi działaczami opozycji. To nie są bezimienne osoby, to nasi przyjaciele. Juraś, Dima, Wlodek, Ales wielokrotnie odwiedzali Lublin. Spotykali się z młodzieżą, z organizacjami pozarządowymi, z władzami samorządowymi, z przedsiębiorcami. Od wielu lat współpracują z Fundacją Nowy Staw. Razem zrealizowaliśmy szereg projektów. Bądźmy razem z nimi!"

Dzmitryj Szymanski – przewodniczący Brzeskiego Regionalnego Młodzieżowego Stowarzyszenia „Dziedzicz”, Szef brzeskiego sztabu kandydata na prezydenta od opozycji Aleksandra Milinkewicza. Skazany 15 marca na 10 dni więzienia za „nielegalną” organizację spotkania Milinkewicza z wyborcami.

Władzimir Kraśko – zastępca przewodniczącego Brzeskiego Regionalnego Młodzieżowego Stowarzyszenia „Dziedzicz”. Wykłada fizykę i informatykę. Zatrzymany wieczorem 19 marca podczas protestów w Brześciu i oskarżony o „drobne chuligaństwo” (niecenzuralne wyrażanie się w obecności dzieci, których rodzice zwrócili uwagę milicjantom). Świadków nie odnaleziono. Wyrok – 7 dni aresztu.

Na 5 dni został aresztowany Juraś Hubarewicz – szef regionalnego sztabu Aleksandra Milinkewicza w obwodzie brzeskim, a także wolontariusz sztabu Jaugien Prokurat, którzy zostali zatrzymani 18 marca. Wolontariusze Zmicier Filipczuk i Andrej Karpuk zostali zatrzymani na 2 dni.

Od 5 do 7 dni aresztu dostało sześciu członków sztabu innego opozycyjnego kandydata Aleksandra Kazulina. Osoby te zostały zatrzymane w biurze sztabu i tradycyjnie oskarżone o „drobne chuligaństwo.” Są nimi Hanna Kanius (5 dni aresztu), Świataslau Wałasiuk, Siarhiej Jaucifiejeu, Waliancin Lazarenkau i Ihar Maslouski (7 dni aresztu).

Świataslau Wałasiuk – wykłada ekonomię na Uniwersytecie Technicznym w Brześciu, jest działaczem społecznym i ekologicznym. Od wielu lat współpracuje z lubelskimi organizacjami obywatelskimi. Sławek ma w tym mieście wielu kolegów. Uczestniczył w pracach nad powstaniem Międzynarodowego Rezerwatu Zachodnie Polesie.

Waliancin Lazarenkau – wykłada pedagogikę na Uniwersytecie im. A. Puszkina w Brześciu. Jest jednym z liderów wolnych związków zawodowych na tejże uczelni.

Ihar Maslouski – obrońca praw człowieka, ekolog. Ihar wykładał geografie na Uniwersytecie im. Puszkina w Brześciu póki nie został wyrzucony z pracy za działalność opozycyjną. Podczas wyborów szef regionalnego sztabu opozycyjnego kandydata na prezydenta Republiki Białoruś Aleksandra Kazulina.