EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2006 ROKU


28.03.2006 | Michał Wójcik W obronie represjonowanych Centrum Polska - Wschód

W czwartek w Lublinie odbyła się manifestacja w obronie represjonowanych Białorusinów. Akademia Obywatelska zorganizowała happening, natomiast wolontariusze Fundacji Nowy Staw zbierali podpisy pod petycją w obronie Alesia Kartsela i Ludmiły Aspienki wyrzuconych z Uniwersytetu Pedagogicznego w Mińsku.

"Chcemy dziś prosić wszystkich mieszkańców Lublina i Lubelszczyzny o gest solidarności. Wyraźmy naszą solidarność z aresztowanymi działaczami opozycji. To nie są bezimienne osoby, to nasi przyjaciele. Juraś, Dima, Wlodek, Ales wielokrotnie odwiedzali Lublin. Spotykali się z młodzieżą, z organizacjami pozarządowymi, z władzami samorządowymi, z przedsiębiorcami. Od wielu lat współpracują z Fundacją Nowy Staw. Razem zrealizowaliśmy szereg projektów. Bądźmy razem z nimi!"

Dzmitryj Szymanski – przewodniczący Brzeskiego Regionalnego Młodzieżowego Stowarzyszenia „Dziedzicz”, Szef brzeskiego sztabu kandydata na prezydenta od opozycji Aleksandra Milinkewicza. Skazany 15 marca na 10 dni więzienia za „nielegalną” organizację spotkania Milinkewicza z wyborcami.

Władzimir Kraśko – zastępca przewodniczącego Brzeskiego Regionalnego Młodzieżowego Stowarzyszenia „Dziedzicz”. Wykłada fizykę i informatykę. Zatrzymany wieczorem 19 marca podczas protestów w Brześciu i oskarżony o „drobne chuligaństwo” (niecenzuralne wyrażanie się w obecności dzieci, których rodzice zwrócili uwagę milicjantom). Świadków nie odnaleziono. Wyrok – 7 dni aresztu.

Na 5 dni został aresztowany Juraś Hubarewicz – szef regionalnego sztabu Aleksandra Milinkewicza w obwodzie brzeskim, a także wolontariusz sztabu Jaugien Prokurat, którzy zostali zatrzymani 18 marca. Wolontariusze Zmicier Filipczuk i Andrej Karpuk zostali zatrzymani na 2 dni.

Od 5 do 7 dni aresztu dostało sześciu członków sztabu innego opozycyjnego kandydata Aleksandra Kazulina. Osoby te zostały zatrzymane w biurze sztabu i tradycyjnie oskarżone o „drobne chuligaństwo.” Są nimi Hanna Kanius (5 dni aresztu), Świataslau Wałasiuk, Siarhiej Jaucifiejeu, Waliancin Lazarenkau i Ihar Maslouski (7 dni aresztu).

Świataslau Wałasiuk – wykłada ekonomię na Uniwersytecie Technicznym w Brześciu, jest działaczem społecznym i ekologicznym. Od wielu lat współpracuje z lubelskimi organizacjami obywatelskimi. Sławek ma w tym mieście wielu kolegów. Uczestniczył w pracach nad powstaniem Międzynarodowego Rezerwatu Zachodnie Polesie.

Waliancin Lazarenkau – wykłada pedagogikę na Uniwersytecie im. A. Puszkina w Brześciu. Jest jednym z liderów wolnych związków zawodowych na tejże uczelni.

Ihar Maslouski – obrońca praw człowieka, ekolog. Ihar wykładał geografie na Uniwersytecie im. Puszkina w Brześciu póki nie został wyrzucony z pracy za działalność opozycyjną. Podczas wyborów szef regionalnego sztabu opozycyjnego kandydata na prezydenta Republiki Białoruś Aleksandra Kazulina.
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ