EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2006 ROKU


27.10.2006 „Lublin – Münster – perspektywy rozwoju współpracy. Piętnaście lat razem” Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

W dniach 26 – 27 października 2006 roku w Lublinie świętowaliśmy 15 lecie partnerstwa miast Münster i Lublina. To już 15 lat, kiedy przedstawiciele obydwu miast podpisali dokumenty stwierdzające nawiązanie partnerskiej współpracy pomiędzy obydwoma miastami.
Obchody 15 rocznicy podpisania dokumentów partnerskich przez obydwa miasta odbywają się zarówno w Lublinie, jak też w Münster.

Lubelskie obchody rocznicowe rozpoczęły się w czwartek, 26 października 2006 roku. Uroczystości rozpoczęły się wystąpieniami zastępcy Prezydenta Lublina – Janusza Mazurka oraz Dr Dietera Seidla, przedstawiciela Stowarzyszenia Wspierania Partnerstwa Miast Lublin – Münster. Następnie otwarta została i udostępniona mieszkańcom Lublina wystawa prezentująca najważniejsze wydarzenia mające miejsce w ciągu 15 lat współpracy. Uczestnicy konferencji inaugurującej obchody w Lublinie mieli okazję zobaczyć wystawę w Hotelu Europa, gdzie prezentowana była do 27 października 2006. W najbliższym czasie wystawa prezentowana będzie także w Ratuszu Miejskim na Placu Łokietka 1. Pod koniec listopada wystawa zostanie zaprezentowana w Münster. Wtedy będą się z nią mogli zapoznać także mieszkańcy naszego miasta partnerskiego.

Podczas konferencji inaugurującej obchody 15 lecia partnerstwa miast głos zabierali przedstawiciele obydwu miast partnerskich, przedstawiciele Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw, Stowarzyszenia Wspierania Partnerstwa Miast Lublin – Münster. Uczestnicy mogli także wysłuchać wykładu Pani Katarzyny Paczyńskiej, przedstawiciela Związku Miast Polskich, na temat partnerstwa i współpracy miast w Unii Europejskiej.

Drugi dzień konferencji poświęcony był dotychczasowej współpracy pomiędzy miastami oraz pomiędzy organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz partnerstwa oraz umocnienia więzów pomiędzy tymi dwoma miastami oraz pomiędzy Polakami i Niemcami. Uczestnicy spotkania prezentowali realizowane dotychczas projekty oraz dyskutowali na temat możliwości nawiązania współpracy w przyszłości. W dyskusji udział wzięli:

 • Dr Jacek Sobczak – Idea partnerstwa Münster i Lublina – Lublin jako miasto przyjazne studentom;
 • Dr Dieter Seidel – działalność Stowarzyszenia Wspierania Partnerstwa Miast Lublin – Münster;
 • Wacław Czakon – Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo;
 • Piotr Semeniuk – Dyrektor Biura Promocji Miasta Lublina;
 • Piotr Skrzypczak – Akademia Obywatelska – wielokulturowość Lublina;
 • Witold Dąbrowski – Ośrodek Brama Grodzka – „Teatr NN”;
 • Damian Melchers – (Deutsch-Polnische Jugendakademie e.V.) - Sokrates Erasmus – perspektywy współpracy Münster i Lublina;
 • Andre Brüggemann – działalność DPJA (Deutsch-Polnische Jugendakademie e.V.);
 • Anna Moskwa – Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw;
 • Maksymilian Stebler – Dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego;
 • Dyrektor Karol Czachajda - Pomoc dla Domu Dziecka nr 3 przy ulicy Sierocej w Lublinie;

Aby uświetnić obchody 15 lecia partnerstwa miast Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw zorganizował koncert muzyki poważnej w Klubie Muzycznym Hades, przy ulicy Peowiaków 12 w Lublinie. Pani Dr Agnieszka Piekaroś – Padzińska zaprezentowała utwory polskich i niemieckich kompozytorów. W programie koncertu znalazły się:

 • J. Brahms – Mädchenlied.
 • R. Schumann – Der Nussbaum.
 • W.A. Mozart – aria Hrabiny z Wesele Figara „Porgi amor”.
 • I.J. Paderewski – Gdy ostatnie róża.
 • W. Lutosławski – Spóźniony słowik.
 • F. Chopin – Życzenie.
 • F. Loeve – aria Elizy z „My Fair Lady”– „Przetańczyć całą noc”.
 • G. Puccini – Aria Mimi z I aktu „Si mi chiamano Mimi”.

Ponieważ partnerstwo miast Lublin i Münster powinno być świętowane po obydwu stronach granicy – także w Munster odbędą się uroczystości rocznicowe. Pod koniec listopada w obchodach po niemieckiej stronie granicy udział wezmą przedstawiciele obydwu miast partnerskich. Mieszkańcy Münster będą mogli zobaczyć wystawę prezentującą dorobek partnerstwa w ciągu tych 15 lat, wystawę, którą w październiku i listopadzie mogli oglądać mieszkańcy Lublina.


powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie powiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Projekt wspierany
ze środków Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej oraz Urzędu Miasta Lublin


www.fwpn.org.pl www.um.lublin.plProgram Konferencji „Lublin – Münster – perspektywy rozwoju współpracy. Piętnaście lat razem”


26. 10. 2006 Hotel Europa, Krakowskie Przedmieście 29

15.00 Otwarcie wystawy i konferencji - Hotel Europa,
Przemówienia:
- Janusz Mazurek – Zastępca Prezydenta Miasta Lublin;
- Dr Dieter Seidel - Przedstawiciel Stowarzyszenia Wspierania Partnerstwa Miast Lublin – Münster;

16.15 Współpraca miast w Unii Europejskiej - Katarzyna Paczyńska – Związek Miast Polskich;

27. 10. 2006 Hotel Europa, Krakowskie Przedmieście 29

11.00 Codzienne życie Münster i Lublina – prezentacja filmów prezentujących miasta partnerskie Münster i Lublin;

11.15 Wystąpienia i prezentacje zaproszonych gości na temat Munster i Lublina oraz projektów i działań realizowanych pomiędzy miastami partnerskimi połączone z dyskusją na temat możliwości współpracy w przyszłości;
- Dr Jacek Sobczak – Idea partnerstwa Münster i Lublina – Lublin jako miasto przyjazne studentom;
- Dr Dieter Seidel – działalność Stowarzyszenia Wspierania Partnerstwa Miast Lublin – Münster;
- Wacław Czakon – Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo;
- Piotr Semeniuk – Dyrektor Biura Promocji Miasta Lublina;
- Piotr Skrzypczak – Akademia Obywatelska – wielokulturowość Lublina;
- Witold Dąbrowski – Ośrodek Brama Grodzka – „Teatr NN”;
- Damian Melchers – (Deutsch-Polnische Jugendakademie e.V.) - Sokrates Erasmus – perspektywy współpracy Münster i Lublina;
- Andre Brüggemann – działalność DPJA (Deutsch-Polnische Jugendakademie e.V.);
- Anna Moskwa – Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw;
- Maksymilian Stebler – Dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego;
- Dyrektor Karol Czachajda - Pomoc dla Domu Dziecka nr 3 przy ulicy Sierocej w Lublinie;

12.30 Wybrane przykłady współpracy Lublina i Münster Projekty medialne miast partnerskich Lublin i Münster – Michał Wójcik

18.00 Koncert muzyki klasycznej z udziałem Pani Dr Agnieszki Piekaroś – Padzińskiej – Klub Muzyczny Hades, ul. Peowiaków 12.
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ