EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2006 ROKU


27.10.2006 „Lublin – Münster – perspektywy rozwoju współpracy. Piętnaście lat razem” Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

W dniach 26 – 27 października 2006 roku w Lublinie świętowaliśmy 15 lecie partnerstwa miast Münster i Lublina. To już 15 lat, kiedy przedstawiciele obydwu miast podpisali dokumenty stwierdzające nawiązanie partnerskiej współpracy pomiędzy obydwoma miastami.
Obchody 15 rocznicy podpisania dokumentów partnerskich przez obydwa miasta odbywają się zarówno w Lublinie, jak też w Münster.

Lubelskie obchody rocznicowe rozpoczęły się w czwartek, 26 października 2006 roku. Uroczystości rozpoczęły się wystąpieniami zastępcy Prezydenta Lublina – Janusza Mazurka oraz Dr Dietera Seidla, przedstawiciela Stowarzyszenia Wspierania Partnerstwa Miast Lublin – Münster. Następnie otwarta została i udostępniona mieszkańcom Lublina wystawa prezentująca najważniejsze wydarzenia mające miejsce w ciągu 15 lat współpracy. Uczestnicy konferencji inaugurującej obchody w Lublinie mieli okazję zobaczyć wystawę w Hotelu Europa, gdzie prezentowana była do 27 października 2006. W najbliższym czasie wystawa prezentowana będzie także w Ratuszu Miejskim na Placu Łokietka 1. Pod koniec listopada wystawa zostanie zaprezentowana w Münster. Wtedy będą się z nią mogli zapoznać także mieszkańcy naszego miasta partnerskiego.

Podczas konferencji inaugurującej obchody 15 lecia partnerstwa miast głos zabierali przedstawiciele obydwu miast partnerskich, przedstawiciele Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw, Stowarzyszenia Wspierania Partnerstwa Miast Lublin – Münster. Uczestnicy mogli także wysłuchać wykładu Pani Katarzyny Paczyńskiej, przedstawiciela Związku Miast Polskich, na temat partnerstwa i współpracy miast w Unii Europejskiej.

Drugi dzień konferencji poświęcony był dotychczasowej współpracy pomiędzy miastami oraz pomiędzy organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz partnerstwa oraz umocnienia więzów pomiędzy tymi dwoma miastami oraz pomiędzy Polakami i Niemcami. Uczestnicy spotkania prezentowali realizowane dotychczas projekty oraz dyskutowali na temat możliwości nawiązania współpracy w przyszłości. W dyskusji udział wzięli:

 • Dr Jacek Sobczak – Idea partnerstwa Münster i Lublina – Lublin jako miasto przyjazne studentom;
 • Dr Dieter Seidel – działalność Stowarzyszenia Wspierania Partnerstwa Miast Lublin – Münster;
 • Wacław Czakon – Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo;
 • Piotr Semeniuk – Dyrektor Biura Promocji Miasta Lublina;
 • Piotr Skrzypczak – Akademia Obywatelska – wielokulturowość Lublina;
 • Witold Dąbrowski – Ośrodek Brama Grodzka – „Teatr NN”;
 • Damian Melchers – (Deutsch-Polnische Jugendakademie e.V.) - Sokrates Erasmus – perspektywy współpracy Münster i Lublina;
 • Andre Brüggemann – działalność DPJA (Deutsch-Polnische Jugendakademie e.V.);
 • Anna Moskwa – Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw;
 • Maksymilian Stebler – Dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego;
 • Dyrektor Karol Czachajda - Pomoc dla Domu Dziecka nr 3 przy ulicy Sierocej w Lublinie;

Aby uświetnić obchody 15 lecia partnerstwa miast Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw zorganizował koncert muzyki poważnej w Klubie Muzycznym Hades, przy ulicy Peowiaków 12 w Lublinie. Pani Dr Agnieszka Piekaroś – Padzińska zaprezentowała utwory polskich i niemieckich kompozytorów. W programie koncertu znalazły się:

 • J. Brahms – Mädchenlied.
 • R. Schumann – Der Nussbaum.
 • W.A. Mozart – aria Hrabiny z Wesele Figara „Porgi amor”.
 • I.J. Paderewski – Gdy ostatnie róża.
 • W. Lutosławski – Spóźniony słowik.
 • F. Chopin – Życzenie.
 • F. Loeve – aria Elizy z „My Fair Lady”– „Przetańczyć całą noc”.
 • G. Puccini – Aria Mimi z I aktu „Si mi chiamano Mimi”.

Ponieważ partnerstwo miast Lublin i Münster powinno być świętowane po obydwu stronach granicy – także w Munster odbędą się uroczystości rocznicowe. Pod koniec listopada w obchodach po niemieckiej stronie granicy udział wezmą przedstawiciele obydwu miast partnerskich. Mieszkańcy Münster będą mogli zobaczyć wystawę prezentującą dorobek partnerstwa w ciągu tych 15 lat, wystawę, którą w październiku i listopadzie mogli oglądać mieszkańcy Lublina.


powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie powiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Projekt wspierany
ze środków Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej oraz Urzędu Miasta Lublin


www.fwpn.org.pl www.um.lublin.plProgram Konferencji „Lublin – Münster – perspektywy rozwoju współpracy. Piętnaście lat razem”


26. 10. 2006 Hotel Europa, Krakowskie Przedmieście 29

15.00 Otwarcie wystawy i konferencji - Hotel Europa,
Przemówienia:
- Janusz Mazurek – Zastępca Prezydenta Miasta Lublin;
- Dr Dieter Seidel - Przedstawiciel Stowarzyszenia Wspierania Partnerstwa Miast Lublin – Münster;

16.15 Współpraca miast w Unii Europejskiej - Katarzyna Paczyńska – Związek Miast Polskich;

27. 10. 2006 Hotel Europa, Krakowskie Przedmieście 29

11.00 Codzienne życie Münster i Lublina – prezentacja filmów prezentujących miasta partnerskie Münster i Lublin;

11.15 Wystąpienia i prezentacje zaproszonych gości na temat Munster i Lublina oraz projektów i działań realizowanych pomiędzy miastami partnerskimi połączone z dyskusją na temat możliwości współpracy w przyszłości;
- Dr Jacek Sobczak – Idea partnerstwa Münster i Lublina – Lublin jako miasto przyjazne studentom;
- Dr Dieter Seidel – działalność Stowarzyszenia Wspierania Partnerstwa Miast Lublin – Münster;
- Wacław Czakon – Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo;
- Piotr Semeniuk – Dyrektor Biura Promocji Miasta Lublina;
- Piotr Skrzypczak – Akademia Obywatelska – wielokulturowość Lublina;
- Witold Dąbrowski – Ośrodek Brama Grodzka – „Teatr NN”;
- Damian Melchers – (Deutsch-Polnische Jugendakademie e.V.) - Sokrates Erasmus – perspektywy współpracy Münster i Lublina;
- Andre Brüggemann – działalność DPJA (Deutsch-Polnische Jugendakademie e.V.);
- Anna Moskwa – Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw;
- Maksymilian Stebler – Dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego;
- Dyrektor Karol Czachajda - Pomoc dla Domu Dziecka nr 3 przy ulicy Sierocej w Lublinie;

12.30 Wybrane przykłady współpracy Lublina i Münster Projekty medialne miast partnerskich Lublin i Münster – Michał Wójcik

18.00 Koncert muzyki klasycznej z udziałem Pani Dr Agnieszki Piekaroś – Padzińskiej – Klub Muzyczny Hades, ul. Peowiaków 12.