EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


MISJA FUNDACJI


Pracujemy na rzecz społeczeństwa obywatelskiego i solidarności między narodami.

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw powstała w 1993 roku. Fundacja popiera wszelkie inicjatywy społeczne mające na celu budowanie społeczeństwa obywatelskiego, współpracy i solidarności między narodami. Wspiera procesy demokratycznych przemian na Białorusi i Ukrainie oraz proces integracji Polski z Unią Europejską. Promuje Lublin i Lubelszczyznę jako miejsce spotkania różnych kultur i narodów.

W swoich działaniach Fundacja kieruje się wartościami chrześcijańskimi. Poprzez edukację wszystkich pokoleń wzmacnia idee demokracji, samorządności, społecznej gospodarki rynkowej, solidarności między narodami oraz porozumienia kultur ponad wszelkimi granicami.

Cele Fundacji:

  • promocja postaw obywatelskich
  • wspieranie państw Europy Wschodniej w ich wysiłkach ku demokracji i budowy społeczeństwa obywatelskiego
  • mobilizowanie obywateli, szczególnie młodego pokolenia do aktywności społecznej, do odpowiedzialności za własne wspólnoty
  • merytoryczne i organizacyjne wsparcie instytucji działających na rzecz lokalnego rynku pracy, aktywizacja bezrobotnych, szczególnie z terenów wiejskich
  • promocja idei społeczeństwa opartego na wiedzy, wykorzystującego nowoczesne narzędzia i techniki multimedialne
  • praca na rzecz świadomego i efektywnego członkostwa Polski w Unii Europejskiej

„Zapraszamy wszystkich, którzy utożsamiają się z celami Fundacji do współpracy. Pragniemy by nikt w Fundacji nie czuł się obco, by nasze środowisko było przyjaznym miejscem dla każdego, kto chce przyczynić się do realizacji inicjatyw na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, solidarności i współpracy między narodami”

Agata Dziubińska-Gawlik
Prezes FundacjiEuropejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw
prowadzi swą działalność w oparciu o działy programowe:

Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży swoją działalnością wspiera współpracę i kontakty międzynarodowe młodzieży, szczególnie na obszarze kontynentu europejskiego. Jedną z głównych form aktywności są międzynarodowe spotkania młodzieży. Są one zawsze szansą na poszerzenie własnych horyzontów, wymiany doświadczeń i nowych inspiracji do działań. Spotkania kultur są też okazją do pokonania własnych barier oraz głęboko tkwiących uprzedzeń i stereotypów. Najważniejszy jest jednak wymiar ludzki - międzynarodowe spotkania młodzieży i bez względu na to czy są radosne, czy refleksyjne pozwalają się lepiej poznać i pozostawiają niezapomniane wrażenia, a nierzadko przyjaźnie na całe życie.

Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży


Informacja Europejska

Praca na rzecz świadomego i efektywnego członkostwa Polski w Unii Europejskiej nie jest możliwa bez informowania o Unii Europejskiej. Dzwoniąc pod numer telefonu 0-81 534 61 91 możesz zadać każde pytanie na temat instytucji europejskich, prawa wspólnotowego oraz procesu integracji Polski w ramach UE. Ponadto zajmujemy się organizacją szkoleń dotyczących funduszy strukturalnych, przyszłości Europy oraz seminariów w ramach Europejskiej Debaty Publicznej. Nasi konsultanci prowadzą również wykłady otwarte w siedzibie centrum i spotkania tematyczne dla wybranych grup społecznych w regionie. Wszystkie szkoły i placówki oświatowe, instytucje i organizacje społeczne Lubelszczyzny mogą zaprosić konsultantów do prowadzenia zajęć na tematy związane z funkcjonowaniem Unii Europejskiej i członkostwem Polski w Unii Europejskiej.

Informacja Europejska


Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie /w latach 2013-2016/
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku /w latach 2013-2016/
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Lublin
Eurodesk Lublin
Regionalne Centrum Informacji Europejskie /w latach 2006-2013/


Instytut Rynku Pracy

Misją Instytutu Rynku Pracy (dawniej: Centrum Edukacji Społecznej) jest udzielanie profesjonalnego wsparcia aktualnym i potencjalnym uczestnikom rynku pracy w ich rozwoju w duchu poszanowania godności człowieka jako podmiotu pracy. Prowadzimy analizy i badania naukowe rynku pracy. Szkolimy i doradzamy racownikom administracji samorządowej i instytucji rynku pracy. Pomagamy bezrobotnym i poszukującym pracy w podniesieniu kwalifikacji i znalezieniu zatrudnienia. Realizujemy i rozwijamy ideę ekonomii społecznej. Wspieramy imigrantów, emigrantów oraz ich rodziny. Tworzymy i uczestniczymy w lokalnych partnerstwach na rzecz rozwoju. Inicjujemy i rozwijamy dialog pomiędzy praacownikami a pracodawcami. Promujemy najlepszych studentów poprzez konkursy, seminaria naukowe i wolontariat. Wspieramy rozwój poradnictwa zawodowego dla młodzieży. W realizacji naszych działań współpracujemy z naukowcami z uczelni wyższych oraz ekspertami z wielu dziedzin związanych z rynkiem pracy.

Instytut Rynku Pracy


Centrum Mediów Obywatelskich

Jeżeli chcesz zapoznać się z inicjatywą mediów obywatelskich, to jesteś na właściwej stronie. Tutaj dowiesz się, jak współpracują ze sobą centra mediów obywatelskich i otwartych kanałów telewizji. Zapoznasz się z europejskimi projektami współpracy w tej dziedzinie. Dowiesz się, w jaki sposób możesz oglądać platformę telewizji internetowej dla organizacji obywatelskich i jak przyłączyć się do niej. Chcesz tylko oglądać, czy może współtworzyć telewizję?

Centrum Mediów Obywatelskich


Forum Ekonomiczne Młodych Liderów

Forum Ekonomiczne Młodych Liderów w Nowym Sączu jest programem partnerskim Forum Ekonomicznego w Krynicy. Jest to spotkanie młodych liderów społecznych, gospodarczych i politycznych z państw Unii Europejskiej, Europy Wschodniej i Kaukazu. W Forum Ekonomicznym Młodych Liderów uczestniczy ponad 250 przedstawicieli organizacji politycznych, pozarządowych, społecznych i gospodarczych z 33 krajów. Forum jest miejscem dyskusji i refleksji na temat istotnych problemów i wyzwań Europy, a w szczególności na temat roli młodego pokolenia w dokonujących się przemianach społecznych i gospodarczych na kontynencie europejskim.

Forum Ekonomiczne Młodych Liderów


Chrześcijański Tydzień Społeczny

Celem Tygodnia jest spotkanie środowisk chrześcijańsko– społecznych, wypracowywanie i artykułowanie stanowisk w stosunku do palących problemów i zjawisk społecznych, udział w debacie publicznej nad kształtem życia społecznego i gospodarczego Polski. Chrześcijański Tydzień Społeczny jest spotkaniem stowarzyszeń, związków zawodowych, fundacji, ruchów, inicjatyw i grup nieformalnych, które działają na rzecz dobra wspólnego, budują sprawiedliwość społeczną w swoich społecznościach lokalnych, czerpią inspirację dla swoich działań z chrześcijańskiej nauki społecznej. Tydzień Społeczny nawiązuje do tradycji podobnych wydarzeń polskiego międzywojnia, niemieckich „Katolikentagów” oraz francuskich Tygodni Społecznych. Chrześcijański Tydzień Społeczny chce odwoływać się do najlepszych tradycji patriotycznych, odpowiedzialności za małe ojczyzny i troski o przyszłość Polski w jednoczącej się Europie, wielkiego doświadczenia „polskiego Sierpnia” i „Solidarności”.

Chrześcijański Tydzień Społeczny


Akademia "Złota 9"

Realizacja programu jest już zakończona. Akademia "Złota 9" była wyjątkową propozycją edukacyjną skierowaną do młodzieży Lubelszczyzny. Projekt ten był wspólną inicjatywą Klasztoru Ojców Dominikanów w Lublinie oraz Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw. Akademia była połączeniem doświadczeń duszpasterskich dominikanina, Ojca Ludwika Wiśniewskiego i trzynastoletniej praktyki pracy z młodzieżą, jaka realizowana jest w Fundacji.

Akademia "Złota 9"


Dom Nasutów

W 1994 roku Fundacja rozpoczęła budowę Europejskiego Domu Spotkań, dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Cieszymy się, że naszą działalność programową możemy od kilku lat prowadzić w malowniczo położonym ośrodku Fundacji w Nasutowie koło Lublina.

Dom Nasutów


EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ
FUNDACJA NOWY STAW

ul. 3 maja 18/5a , 20-078 Lublin
Sekretariat : tel. +48 511 403 155

Punkt Informacyjny Projektów Fundacji Nowy Staw
ul. Krakowskie Przedmieście 28 , 20-002 Lublin
(lokal dostosowany dla osób niepełnosprawnych)

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej :
tel. +48 507 114 740

Instytut Rynku Pracy :
woj. lubelskie : +48 511 403 138
woj. pozostałe (poza lubelskim): tel. +48 511 403 176

EUROPE DIRECT Lublin:
tel. +48 511 403 171
Projekty międzynarodowe:
tel. +48 507 112 228

www.eds-fundacja.pl
eds@eds-fundacja.pl
Nasze biuro na mapie

NIP: 946-17-71-036
REGON: 430308156

Konto : Alior Bank S.A.
ul. Zana 32A 20-601 Lublin
Numer identyfikacyjny banku
SWIFT: ALBPPLPW
Numer rachunku PL13249000050000453097076090

Film o Fundacji


Biuro w Kielcach

ul. Sandomierska 89, 25-318 Kielce
Tel/fax: +48 727 400 872
biurokielce@eds-fundacja.pl
k.kuszewska@eds-fundacja.pl

Biuro w Radomiu

ul. Grzecznarowskiego 2/102 , 26-600 Radom
Tel: 515 957 860
d.sapieja@eds-fundacja.pl

Biuro w Rzeszowie

ul. Ks. Sondeja 2 pok. 4 , 35-011 Rzeszów ,
Tel: 576 325 861
m.rajchel@eds-fundacja.pl

Dom Nasutów

Nasutów 98 A, 21-025 Niemce
tel./fax +48 517 063 444
www.nasutow.pl
rezerwacja@nasutow.pl
Dom Nasutów na mapie