EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW

ZAPYTANIA OFERTOWE11.04.2019 ROZEZNANIE RYNKU - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - USŁUGA CATERINGOWA

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw w związku z realizacją projektu "Chcemy Być Aktywni" (woj. lubelskie) zaprasza do składania ofert na realizację usługi cateringowej. W załączniku poniżej znajdują się szczegóły oferty.

DO POBRANIA: DOKUMENT PDF Z TREŚCIĄ ZAPYTANIA

21.01.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE – ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – USŁUGI – POŚREDNICTWO PRACY

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw w związku z realizacją projektu „Klub Integracji Społecznej „Aktywni razem” nr projektu nr RPPD.07.01.00-IZ.00-20-004/17 (woj. podlaskie) zaprasza do składania ofert na realizację USŁUGI - pośrednictwo pracy. W załączniku poniżej znajdują się szczegóły oferty.

DO POBRANIA: DOKUMENT PDF Z TREŚCIĄ ZAPYTANIA

06.12.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE – ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – PRACOWNIK SOCJALNY/PEDAGOG/TRENER

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw w związku z realizacją projektu Aktywni zawodowo i społecznie (woj. mazowieckie) zaprasza do składania ofert na realizację USŁUGI – Zintegrowane poradnictwo socjalne (zajęcia grupowe) oraz Trening kompetencji i umiejętności społecznych – Kuźnia optymizmu (zajęcia grupowe). W załączniku poniżej znajdują się szczegóły oferty.

DO POBRANIA: DOKUMENT PDF Z TREŚCIĄ ZAPYTANIA

06.12.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE – ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – NAJEM SALI

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw w związku z realizacją projektu Aktywni zawodowo i społecznie (woj. mazowieckie) zaprasza do składania ofert na realizację USŁUGI – najem sali. W załączniku poniżej znajdują się szczegóły oferty.

DO POBRANIA: DOKUMENT PDF Z TREŚCIĄ ZAPYTANIA

03.12.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE – ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – POŚREDNICTWO PRACY

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw w związku z realizacją projektu nr RPLU.11.01.00-06-0177/17 "Lepsza przyszłość" (woj. lubelskie) zaprasza do składania ofert na realizację USŁUGI – pośrednictwo pracy.

DO POBRANIA: DOKUMENT PDF Z TREŚCIĄ ZAPYTANIA