EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


POLECANE LINKI DO WITRYN INTERNETOWYCH


Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania

Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania (SChDW) grupuje polskie ośrodki kształceniowe. W swojej działalności inspiruje się społecznym nauczaniem Kościoła katolickiego oraz duchem ekumenizmu.

www.schdw.org.pl

Narodowa Agencja Programu "Młodzież w działaniu"

"Młodzież w działaniu" – program Komisji Europejskiej wspierający działania młodzieży w zakresie edukacji nieformalnej.

www.mlodziez.org.pl

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) jest, polsko-niemiecką organizacją posiadającą osobowość prawną organizacji międzynarodowej. Utworzona została w roku 1991 przez rządy Polski i Niemiec, które w formie umowy międzynarodowej przekazały PNWM swoje kompetencje w zakresie wspierania polsko-niemieckiej wymiany młodzieży.

www.pnwm.pl

Program Socrates

Zadaniem programu SOCRATES jest rozszerzanie współpracy europejskiej w dziedzinie edukacji. Jej różne formy obejmują dzieci, młodzież i dorosłych - od przedszkola po uniwersytet.

www.socrates.org.pl/socrates2/#

Grupa Zagranica

Grupa Zagranica jest stowarzyszeniem polskich organizacji pozarządowych, które prowadzą działania za granicą oraz na rzecz i we współpracy z partnerami z zagranicy.

www.zagranica.org.pl

FLOP - Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych

FLOP jest porozumieniem 33 organizacji, którego celem jest stworzenie płaszczyzny współpracy organizacji pozarządowych Lublina i z terenu całej Lubelszczyzny oraz rzecznictwo ich interesów.

www.flop.lublin.pl

NGO

Platforma internetowa polskich organizacji pozarządowych.

www.ngo.pl

Komisja Europejska

www.europa.eu

Parlament Europejski

www.europarl.europa.eu

Komitet Regionów

www.cor.europa.eu

Komitet Ekonomiczno – Społeczny

www.eesc.europa.eu

Portal funduszy strukturalnych dla Polski

www.funduszestrukturalne.gov.pl

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

www.mkidn.gov.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej

www.men.gov.pl

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

www.mps.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

www.mrr.gov.pl

Portal Zintegrowanego Programu Operacyjnego

Rozwoju Regionalnego dla Lubelszczyzny

www.zporr.lubelskie.pl

Miejski Urząd Pracy w Lublinie

www.mup.lublin.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

www.wup.lublin.pl

Urząd Marszałkowski w Lublinie

www.lubelskie.pl

Urząd Wojewódzki w Lublinie

www.uw.lublin.pl

Centrum Dokumentacji Europejskiej w Lublinie

www.umcs.lublin.pl/index.html?akcja=str&id=858

EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ
FUNDACJA NOWY STAW

ul. 3 maja 18/5a , 20-078 Lublin
Sekretariat : tel. +48 511 403 155

Punkt Informacyjny Projektów Fundacji Nowy Staw
ul. Krakowskie Przedmieście 28 , 20-002 Lublin
(lokal dostosowany dla osób niepełnosprawnych)

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej :
tel. +48 507 114 740

Instytut Rynku Pracy :
woj. lubelskie : +48 511 403 138
woj. pozostałe (poza lubelskim): tel. +48 511 403 176

EUROPE DIRECT Lublin:
tel. +48 511 403 171
Projekty międzynarodowe:
tel. +48 507 112 228

www.eds-fundacja.pl
eds@eds-fundacja.pl
Nasze biuro na mapie

NIP: 946-17-71-036
REGON: 430308156

Konto : Alior Bank S.A.
ul. Zana 32A 20-601 Lublin
Numer identyfikacyjny banku
SWIFT: ALBPPLPW
Numer rachunku PL13249000050000453097076090

Film o Fundacji


Biuro w Kielcach

ul. Sandomierska 89, 25-318 Kielce
Tel/fax: +48 727 400 872
biurokielce@eds-fundacja.pl
k.kuszewska@eds-fundacja.pl

Biuro w Radomiu

ul. Grzecznarowskiego 2/102 , 26-600 Radom
Tel: 515 957 860
d.sapieja@eds-fundacja.pl

Biuro w Rzeszowie

ul. Ks. Sondeja 2 pok. 4 , 35-011 Rzeszów ,
Tel: 576 325 861
m.rajchel@eds-fundacja.pl

Dom Nasutów

Nasutów 98 A, 21-025 Niemce
tel./fax +48 517 063 444
www.nasutow.pl
rezerwacja@nasutow.pl
Dom Nasutów na mapie