EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2006 ROKU


Nowy Sącz, 6 – 10. 09. 2006 Forum Ekonomiczne Młodych Liderów

Forum Ekonomiczne Młodych Liderów jest programem partnerskim XVI Forum Ekonomicznego w Krynicy. Jest to spotkanie młodych liderów społecznych, gospodarczych i politycznych z państw Unii Europejskiej, Europy Wschodniej i Kaukazu.
W tegorocznym Forum Ekonomicznym Młodych Liderów wzięło udział ponad 160 przedstawicieli organizacji politycznych, pozarządowych, społecznych i gospodarczych z 28 państw. Forum jest miejscem dyskusji i refleksji na temat istotnych problemów i wyzwań Europy, a w szczególności na temat roli młodego pokolenia w dokonujących się przemianach społecznych i gospodarczych na kontynencie europejskim. Tematyka tegorocznego Forum poświęcona była tożsamości i wartościom europejskim, a przede wszystkim znaczeniu solidarności we współczesnym świecie. Ponadto poruszane były tematy wizji Unii Europejskiej, rozwoju gospodarki opartej na wiedzy oraz roli i zadań stojących przed współczesną Europą.

Forum zostało objęte honorowym patronatem Marszałka Senatu RP, Bogdana Borusewicza.

więcej informacji w witrynie internetowej Forum Ekonomicznego Młodych Liderów

Organizatorem Forum Ekonomicznego Młodych Liderów jest
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu “Młodzież”.