EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2006 ROKU


08.11.2006 | Grzegorz Karczmarz „Ukraińska Olimpiada Europejska” Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej i konkurs plastyczny to dwie części Olimpiady Europejskiej jaka odbyła się 8 listopada w Żytomierzu. Uczestnikami konkursów byli uczniowie z ukraińskich Szkolnych Klubów Europejskich z Nowogradu Wołyńskiego, Żytomierza i Winnicy.

Uczniowie konkursu wiedzy w ciągu 45 minut odpowiedzieli na 20 pytań testowych i jedno pytanie opisowe. Wiele pytań dotyczyło miejsca Ukrainy w procesie integracji europejskiej, a w części opisowej oceniana była umiejętność formułowania myśli i ich wyrażania zamiast ściśle merytorycznej wiedzy uczestnika. Równolegle do części testowej przebiegała ocena prac plastycznych, które uczniowie przygotowywali wcześniej w ramach zajęć w Szkolnych Klubach Europejskich. Wśród obrazków, wyszywanek, wylepianek i maskotek, pojawiły się również prace prezentowane w formie elektronicznej a także europejski żyrandol i pluszowy kwiatek.

Większość uczestników obu konkursów otrzymała indywidualne atrakcyjne nagrody. Za zaangażowanie włożony w przygotowania wysiłek wyróżnianie były również Szkolne Kluby Europejskie. Nagrodzono też szkoły i opiekunów klubów.

Na zakończenie Olimpiady każdy Szkolny Europejski Klubów otrzymał swój zestaw komputerowy. Wysokiej klasy komputery wraz z urządzeniem wielofunkcyjnym mają pomóc w animowaniu prac klubu i wspomagać jego aktywność. Sprzęt ma być użytkowany przez członków szkolnych klubów i na stałe przebywać w pomieszczeniu przeznaczonym na działalność klubu. Do tej pory sprzęt komputerowy otrzymały instytucje koordynujące ich działalność – ukraińskie Centra Informacji Europejskiej. Teraz przyszła kolej na 15 ukraińskich szkół, które zdecydowały się aktywnie prowadzić Szkolny Europejski Klub.

Kolejne wydarzenie projektu to Polsko-Ukraińska wymiana młodzieżowa. Ukraińscy uczniowie w ośrodku w Nasutowie k/Lublina spotkają się z polską młodzieżą by lepiej się poznać w czasie wspólnych zajęć i przełamać ewentualne uprzedzenia.

Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej


powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie powiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Konkurs plastyczny


powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie


Projekt dofinansowany przez rządy Polski i Kanady, poprzez program Polsko-Kanadyjskiej Współpracy Rozwojowej, zarządzany przez Fundację Edukacja dla Demokracji.
Project supported by the Governments of Poland and Canada, through the Polish-Canadian Development Cooperation Program, administered by the Education for Democracy Foundation.

Centra Informacji Europejskiej na Ukrainie :