EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2021 ROKU
29.11.2021 My leadership skills – Practical workshop

Zapraszamy serdecznie wszystkich na warsztaty pt. „My leadership skills – Practical workshop”. Warsztaty odbędą się 8 grudnia na platformie ZOOM. Celem warsztatów jest rozwijanie kompetencji liderskich, umiejętności pracy w środowisku wielokulturowym a także produktywność i motywacja. WIĘCEJ INFORMACJI


We cordially invite everyone to take a part in the workshops entitled "My leadership skills — Practical workshop". The workshops will be held on December 1 on the ZOOM platform. The aim of the workshop is to develop leadership competences, the ability to work in a multicultural environment as well as productivity and motivation. MORE

16.11.2021 My digital skills – Practical workshop

Zapraszamy serdecznie wszystkich na warsztaty pt. „My digital skills – Practical workshop”. Warsztaty odbędą się 1 grudnia na platformie ZOOM. Celem warsztatów jest zwalczanie analfabetyzmu medialnego, wzrost umiejętności posługiwania się narzędziami technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz walka z fake newsami. WIĘCEJ INFORMACJI

Zmiana terminu nastąpiła z przyczyn niezależnych od nas. Bardzo przepraszamy!


We cordially invite everyone to take a part in the workshops entitled "My digital skills — Practical workshop". The workshops will be held on December 1 on the ZOOM platform. The aim of the workshop is to combat media illiteracy, increase the ability to use ICT tools and fight fake news. MORE

The date was changed for reasons beyond our control. We are very sorry!

2021 Narodowy Hackathon Obywatelski w Europie Środkowo-Wschodniej

Narodowy Hackathon Obywatelski w Europie Środkowo-Wschodniej, który był częścią międzynarodowego projektu EuroChangeMakers, został zorganizowany przez Europejski Dom Spotkań oraz EUROPE DIRECT Lublin. Warsztaty odbyły się 25 października 2021 r. w godzinach: 10:00-14:00, w budynku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.
W spotkaniu udział wzięło 36 uczestników w wieku 18-35 lat, którym tematy priorytetów Komisji Europejskiej i przyszłość Unii Europejskiej nie są obce. Zostali oni podzieleni na sześć grup, których zadaniem była identyfikacja problemów istniejących w naszym społeczeństwie oraz znalezienie na nie rozwiązań w trzech obszarach tematycznych: społeczeństwo, cyfryzacja i ochrona środowiska.

WIĘCEJ INFORMACJI

2021 WARSZTATY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
OFERTA ZAJĘĆ PSYCHOLOGICZNO-REKREACYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Oferujemy zajęcia realizowane według Twojego planu

WIĘCEJ INFORMACJI

20.07.2021 Mniej etykiet – więcej wartości!

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw we współpracy z partnerską organizacją NGO „Great idea” z Ukrainy zrealizowała projekt pt. „Mniej etykiet – więcej wartości!”. Projekt odbył się w dniach 11-18.07.2021 w ośrodku Dom Nasutów pod Lublinem. Celem wymiany było wzmacnianie dialogu międzykulturowego poprzez stworzenie warunków do otwartości i tolerancji wśród młodzieży.
W ramach projektu uczestnicy mieli warsztaty historyczno-kulturoznawcze „Kultura słowiańska, jako podstawa kształtowania wspólnych wartości Polski i Ukrainy”, warsztaty integracyjne, a także master class z profesjonalnym fotografem. Warsztaty pomogły uczestnikom przypomnieć o naszych wspólnych korzeniach słowiańskich, które były jedną z podstaw do kształtowania wspólnych wartości.

WIĘCEJ INFORMACJI

16.07.2021 Mniej etykiet – więcej wartości!

Uczestnicy polsko-ukraińskiej wymiany młodzieży pt. „Mniej etykiet – więcej wartości!” oraz Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, zapraszają na Happening, który odbędzie się w dniu 17 lipca 2021 roku w Ogrodzie Saskim o godz. 12.
„Mniej etykiet – więcej wartości!” to projekt organizowany przez Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw realizowany w dniach 11-18.07.2021 w ośrodku Dom Nasutów pod Lublinem. Celem wymiany jest wzmacnianie dialogu międzykulturowego poprzez stworzenie warunków do otwartości i tolerancji wśród młodzieży. W ramach projektu uczestnicy mieli warsztaty historyczno-kulturoznawcze „Kultura słowiańska, jako podstawa kształtowania wspólnych wartości Polski i Ukrainy”, warsztaty integracyjne, a także master class z profesjonalnym fotografem. Warsztaty pomogły uczestnikom przypomnieć o naszych wspólnych korzeniach słowiańskich, które były jedną z podstaw do kształtowania wspólnych wartości.

WIĘCEJ INFORMACJI

05.07.2021 Mniej etykiet – więcej wartości!

Miło nam poinformować, że Fundacja będzie realizować projekt pt. „Mniej etykiet – więcej wartości!”. Celem projektu jest wzmacnianie dialogu międzykulturowego poprzez stworzenie warunków do otwartości i tolerancji wśród młodzieży.
W ramach projektu przypomnimy sobie o naszych wspólnych korzeniach słowiańskich, które były jedną z podstaw do kształtowania wspólnych wartości. To także czas dla 24 młodych ludzi z Polski i Ukrainy, by uzmysłowić sobie, jak ważne jest być otwartym i tolerancyjnym wobec innych narodowości.

Projekt odbędzie się w dniach 11-18.07.2021
w Ośrodku Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw w Nasutowie.

WIĘCEJ INFORMACJI

15.06.2021 Wydłużenie Terminu konkursu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej- edycja 2021

Uwaga Nabór wniosków w konkursie o Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021 został wydłużony do 30 czerwca 2021 r.

WIĘCEJ INFORMACJI

11.06.2021 PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW NA WSPARCIE FINANSOWE NA TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY W RAMACH PROJEKTU ,,RAZEM DLA EKONOMII SPOŁECZNEJ” – SUBREGION CHEŁMSKO-ZAMOJSKI

Informujemy, że przedłużony zostaje termin składania wniosków na wszystkie formy wsparcia finansowego na tworzenie nowych miejsc pracy do dnia 16.06.2021. Pozostałę warunki pozostają bez zmian.

WIĘCEJ INFORMACJI - DOKUMENTY DO POBRANIA

14.05.2021 Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021

Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, a także jednostki samorządu terytorialnego do udziału w Konkursie o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021.

Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021 ma na celu wyróżnienie tych podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem. Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej. W jednej z kategorii zostaną także wybrane samorządy, które w sposób wyróżniający się wspierają ekonomię społeczną oraz propagują idee spójności i solidarności społecznej. Uroczyste ogłoszenie wyników oraz prezentacja laureatów podczas ogólnopolskiego wydarzenia prowadzonego w postaci on-line, będzie stanowić doskonałą okazję dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego do promocji swojej działalności.

WIĘCEJ INFORMACJI

05.07.2021 Mniej etykiet – więcej wartości!

Miło nam poinformować, że Fundacja będzie realizować projekt pt. „Mniej etykiet – więcej wartości!”. Celem projektu jest wzmacnianie dialogu międzykulturowego poprzez stworzenie warunków do otwartości i tolerancji wśród młodzieży.

WIĘCEJ INFORMACJI


2021 Mniej etykiet – więcej wartości!

Narodowy Hackathon Obywatelski w Europie Środkowo-Wschodniej

Narodowy Hackathon Obywatelski w Europie Środkowo-Wschodniej, który był częścią międzynarodowego projektu EuroChangeMakers, został zorganizowany przez Europejski Dom Spotkań oraz EUROPE DIRECT Lublin. Warsztaty odbyły się 25 października 2021 r. w godzinach: 10:00-14:00, w budynku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.

WIĘCEJ INFORMACJI


16.07.2021 Mniej etykiet – więcej wartości!

Uczestnicy polsko-ukraińskiej wymiany młodzieży pt. „Mniej etykiet – więcej wartości!” oraz Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, zapraszają na Happening, który odbędzie się w dniu 17 lipca 2021 roku w Ogrodzie Saskim o godz. 12.

WIĘCEJ INFORMACJI


20.07.2021 Mniej etykiet – więcej wartości!

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw we współpracy z partnerską organizacją NGO „Great idea” z Ukrainy zrealizowała projekt pt. „Mniej etykiet – więcej wartości!”. Projekt odbył się w dniach 11-18.07.2021 w ośrodku Dom Nasutów pod Lublinem. Celem wymiany było wzmacnianie dialogu międzykulturowego poprzez stworzenie warunków do otwartości i tolerancji wśród młodzieży. W ramach projektu uczestnicy mieli warsztaty historyczno-kulturoznawcze „Kultura słowiańska, jako podstawa kształtowania wspólnych wartości Polski i Ukrainy”, warsztaty integracyjne, a także master class z profesjonalnym fotografem. Warsztaty pomogły uczestnikom przypomnieć o naszych wspólnych korzeniach słowiańskich, które były jedną z podstaw do kształtowania wspólnych wartości.

WIĘCEJ INFORMACJI


20.11.2021 My digital skills – Practical workshop

Zapraszamy serdecznie wszystkich na warsztaty pt. „My digital skills – Practical workshop”. Warsztaty odbędą się 1 grudnia na platformie ZOOM.

Celem warsztatów jest zwalczanie analfabetyzmu medialnego, wzrost umiejętności posługiwania się narzędziami technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz walka z fake newsami.

WIĘCEJ INFORMACJI


29.11.2021 My leadership skills – Practical workshop

Zapraszamy serdecznie wszystkich na warsztaty pt. „My leadership skills – Practical workshop”. Warsztaty odbędą się 8 grudnia na platformie ZOOM

Celem warsztatów jest rozwijanie kompetencji liderskich, umiejętności pracy w środowisku wielokulturowym a także produktywność i motywacja.

WIĘCEJ INFORMACJI

PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

Projekt
RAZEM
MOŻEMY WIĘCEJ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
NOWE KOMPETENCJE
I UMIEJĘTNOŚCI

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
NASUTOWSKI
UNIWERSYTET LUDOWY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
4 UKRAINE"
SIŁA KOBIET

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
PRZYJAZNY I BEZPIECZNY URZĄD III

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
KOALICJA
ORGANIZACJI OBYWATELSKICH

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ