EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2006 ROKU


04-09.11.2006 Lublin - Mińsk Ponad Granicami - wartości w wymianie międzynarodowej IV Forum polsko- niemiecko- białoruskiej wymiany młodzieży Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

Organizatorzy:
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM),
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Projekt finansowany przez: Fundację im. Roberta Boscha Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży


Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) swą działalnością wspiera porozumienie między narodami nowej wolnej Europy. Poprzez liczne spotkania pogłębia istniejącą wymianę młodzieży oraz inicjuje nowe kontakty, przyczyniając się do przełamywania istniejących uprzedzeń i stereotypów. Cel ten jest równie istotny dla Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw, szczególnie wobec naszego wyjątkowego sąsiedztwa. W obliczu rozszerzenia UE na Europę Środkowo - Wschodnią działania te zyskują szczególnie na aktualności. Polska występuje w tym procesie w roli pośrednika między UE a jej wschodnimi sąsiadami. Również PNWM, wspierając trójstronne spotkania, których uczestnikami są między innymi Ukraina i Białoruś, chce, aby młodzież z tych krajów pozostała na siebie otwarta i chętna do współpracy. Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) wspólnie z Europejskim Domem Spotkań – Fundacją Nowy Staw zapraszają do udziału w Forum polskich, niemieckich i białoruskich organizacji młodzieżowych, które odbędzie się w dniach 04-09 listopada br. w Mińsku pod hasłem „Ponad granicami”. Już po raz czwarty organizujemy Forum, które skierowane jest do multiplikatorów organizacji młodzieżowych z trzech państw. Dotychczas miejscem spotkania był Nasutów koło Lublina. Po raz pierwszy będziemy mieli możliwość przeprowadzenie Forum na Białorusi.

Celem Forum jest wsparcie trójstronnych projektów wymian młodzieżowych i współpracy instytucji trzeciego sektora. Tematem wiodącym tegorocznego Forum będą wartości w wymianie międzynarodowej. Chcemy zastanowić się, jakie elementy są konieczne do tego, aby spotkania młodzieży miały wymiar edukacyjny i stwarzały okazję do autentycz nego spotkania ludzi młodych, wymiany poglądów i ubogacania się nawzajem. Szczególny nacisk chcemy położyć na wypracowanie konkretnych celów i tematów projektów trójstronnych oraz na wymianę doświadczeń w obszarze wymian międzynarodowych. Forum pozwoli Państwu na nawiązanie kontaktów z organizacjami z Białorusi i Niemiec oraz poznanie realiów pracy organizacji białoru skich. Będzie tez okazja do zapoznania się z możliwościami wsparcia współpracy polsko- niemiecko- białoruskiej przez PNWM, Fundację im. Roberta Boscha oraz programy europejskie.

Adresaci Polscy, niemieccy i białoruscy multiplikatorzy oraz inne osoby zaangażowane w trójstronną wymianę pomiędzy tymi narodami, łącznie 50 uczestników.

Języki W czasie seminarium zapewniamy tłumaczenie w trzech językach: polskim, białoruskim i niemieckim.

Zgłoszenia Prosimy o przysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wyłącznie drogą elektroniczną na adres: a.moskwa@eds-fundacja.pl do dnia 18.09.2006. Wersję elektroniczną w trzech językach mogą Państwo pobrać ze stron www.pnwm.org oraz www.eds-fundacja.pl.

Potwierdzenie uczestnictwa uczestnictwa wyślemy Państwu e-mailem do dnia 21. 09. 2006. Prosimy Państwa o przygotowanie materiałów promujących Państwa organizację, jak również materiałów do promocji polskiej kultury i polskich tradycji (muzyka, stroje regionalne, filmy).

Wkład własny uczestników: opłata za uczestnictwo - 50 zł, (opłatę można uiścić dnia 04.11.2006 w recepcji), koszty wizy w wysokości 6 USD lub 11 USD (wiza ekspresowa), ubezpieczenie obowiązkowe - około 20 zł, przejazd z miejsca zakwaterowania do Lublina oraz z Warszawy do miejsca zamieszkania oraz ewentualne ubezpieczenie NWW.

Noclegi w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie koło Lublina, w pokojach dwuosobowych. Dalsze informacje: www.eds-fundacja.pl/en_nasutow.html. W Mińsku uczestnicy nocują w hotelu IBB, Gazety „Pravda“ 11. Dalsze informacje: www.ibb.by/de/hotel/. W razie konieczności zapewniamy nocleg w Warszawie z 9 na 10 listopada. Istnieje możliwość zakwaterowania w pokoju jednoosobowym za dopłatą 50 zł za nocleg w Polsce oraz 15 Euro za nocleg na Białorusi.

Przyjazd Prosimy o przyjazd w dniu 04.11.2006 do godziny 13.00. Pierwszy dzień programu dla grupy polskiej i niemieckiej odbywa się w Europejskim Domu Spotkań. Następnie wspólnie udajemy się autokarem na Bialoruś. 09.11.2006 bezpośrednio wracamy do Warszawy. Powrót planowany jest na godzinę 17:00.

Wiza Uczestnicy samodzielnie zapewniają sobie wizy kierując się do odpowiedniej ambasady lub konsulatu. Adresy ambasady oraz konsulatów znajdują się na poniższej stronie: www.belembassy.org/poland/pol/index.php?p=embassy&f=info . Należy złożyć wniosek o wizę turystyczną i jako cel wyjazdu podać cel turystyczny.
Pozostałe wymagania mogą państwo znaleźć na stronie Ambasady Republiki Białoruś w Polsce: www.belembassy.org/poland/pol/index.php?p=consul&f=visas. Warunkiem wystąpienia o wizę jest wykupienie ubezpieczenia wyłącznie w firmie Europa. Koszty wizy w wysokości 6 USD (około 5 dni roboczych oczekiwania), wiza ekspresowa - 11 USD (w ciągu 48 godzin).
Szczegółowe dane do wizy przekażemy Państwu wraz z potwierdzeniem uczestnictwa. Organizatorzy (Fundacja Nowy Staw) zapewniają wsparcie we wszystkich formalnościach związanych z procedurą wizową.


Prosimy Państwa o przesłanie informacji o Forum do Państwa niemieckich i białoruskich partnerów.