EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2006 ROKU


04-09.11.2006 Lublin - Mińsk Ponad Granicami - wartości w wymianie międzynarodowej IV Forum polsko- niemiecko- białoruskiej wymiany młodzieży Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

Organizatorzy:
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM),
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Projekt finansowany przez: Fundację im. Roberta Boscha Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży


Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) swą działalnością wspiera porozumienie między narodami nowej wolnej Europy. Poprzez liczne spotkania pogłębia istniejącą wymianę młodzieży oraz inicjuje nowe kontakty, przyczyniając się do przełamywania istniejących uprzedzeń i stereotypów. Cel ten jest równie istotny dla Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw, szczególnie wobec naszego wyjątkowego sąsiedztwa. W obliczu rozszerzenia UE na Europę Środkowo - Wschodnią działania te zyskują szczególnie na aktualności. Polska występuje w tym procesie w roli pośrednika między UE a jej wschodnimi sąsiadami. Również PNWM, wspierając trójstronne spotkania, których uczestnikami są między innymi Ukraina i Białoruś, chce, aby młodzież z tych krajów pozostała na siebie otwarta i chętna do współpracy. Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) wspólnie z Europejskim Domem Spotkań – Fundacją Nowy Staw zapraszają do udziału w Forum polskich, niemieckich i białoruskich organizacji młodzieżowych, które odbędzie się w dniach 04-09 listopada br. w Mińsku pod hasłem „Ponad granicami”. Już po raz czwarty organizujemy Forum, które skierowane jest do multiplikatorów organizacji młodzieżowych z trzech państw. Dotychczas miejscem spotkania był Nasutów koło Lublina. Po raz pierwszy będziemy mieli możliwość przeprowadzenie Forum na Białorusi.

Celem Forum jest wsparcie trójstronnych projektów wymian młodzieżowych i współpracy instytucji trzeciego sektora. Tematem wiodącym tegorocznego Forum będą wartości w wymianie międzynarodowej. Chcemy zastanowić się, jakie elementy są konieczne do tego, aby spotkania młodzieży miały wymiar edukacyjny i stwarzały okazję do autentycz nego spotkania ludzi młodych, wymiany poglądów i ubogacania się nawzajem. Szczególny nacisk chcemy położyć na wypracowanie konkretnych celów i tematów projektów trójstronnych oraz na wymianę doświadczeń w obszarze wymian międzynarodowych. Forum pozwoli Państwu na nawiązanie kontaktów z organizacjami z Białorusi i Niemiec oraz poznanie realiów pracy organizacji białoru skich. Będzie tez okazja do zapoznania się z możliwościami wsparcia współpracy polsko- niemiecko- białoruskiej przez PNWM, Fundację im. Roberta Boscha oraz programy europejskie.

Adresaci Polscy, niemieccy i białoruscy multiplikatorzy oraz inne osoby zaangażowane w trójstronną wymianę pomiędzy tymi narodami, łącznie 50 uczestników.

Języki W czasie seminarium zapewniamy tłumaczenie w trzech językach: polskim, białoruskim i niemieckim.

Zgłoszenia Prosimy o przysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wyłącznie drogą elektroniczną na adres: a.moskwa@eds-fundacja.pl do dnia 18.09.2006. Wersję elektroniczną w trzech językach mogą Państwo pobrać ze stron www.pnwm.org oraz www.eds-fundacja.pl.

Potwierdzenie uczestnictwa uczestnictwa wyślemy Państwu e-mailem do dnia 21. 09. 2006. Prosimy Państwa o przygotowanie materiałów promujących Państwa organizację, jak również materiałów do promocji polskiej kultury i polskich tradycji (muzyka, stroje regionalne, filmy).

Wkład własny uczestników: opłata za uczestnictwo - 50 zł, (opłatę można uiścić dnia 04.11.2006 w recepcji), koszty wizy w wysokości 6 USD lub 11 USD (wiza ekspresowa), ubezpieczenie obowiązkowe - około 20 zł, przejazd z miejsca zakwaterowania do Lublina oraz z Warszawy do miejsca zamieszkania oraz ewentualne ubezpieczenie NWW.

Noclegi w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie koło Lublina, w pokojach dwuosobowych. Dalsze informacje: www.eds-fundacja.pl/en_nasutow.html. W Mińsku uczestnicy nocują w hotelu IBB, Gazety „Pravda“ 11. Dalsze informacje: www.ibb.by/de/hotel/. W razie konieczności zapewniamy nocleg w Warszawie z 9 na 10 listopada. Istnieje możliwość zakwaterowania w pokoju jednoosobowym za dopłatą 50 zł za nocleg w Polsce oraz 15 Euro za nocleg na Białorusi.

Przyjazd Prosimy o przyjazd w dniu 04.11.2006 do godziny 13.00. Pierwszy dzień programu dla grupy polskiej i niemieckiej odbywa się w Europejskim Domu Spotkań. Następnie wspólnie udajemy się autokarem na Bialoruś. 09.11.2006 bezpośrednio wracamy do Warszawy. Powrót planowany jest na godzinę 17:00.

Wiza Uczestnicy samodzielnie zapewniają sobie wizy kierując się do odpowiedniej ambasady lub konsulatu. Adresy ambasady oraz konsulatów znajdują się na poniższej stronie: www.belembassy.org/poland/pol/index.php?p=embassy&f=info . Należy złożyć wniosek o wizę turystyczną i jako cel wyjazdu podać cel turystyczny.
Pozostałe wymagania mogą państwo znaleźć na stronie Ambasady Republiki Białoruś w Polsce: www.belembassy.org/poland/pol/index.php?p=consul&f=visas. Warunkiem wystąpienia o wizę jest wykupienie ubezpieczenia wyłącznie w firmie Europa. Koszty wizy w wysokości 6 USD (około 5 dni roboczych oczekiwania), wiza ekspresowa - 11 USD (w ciągu 48 godzin).
Szczegółowe dane do wizy przekażemy Państwu wraz z potwierdzeniem uczestnictwa. Organizatorzy (Fundacja Nowy Staw) zapewniają wsparcie we wszystkich formalnościach związanych z procedurą wizową.


Prosimy Państwa o przesłanie informacji o Forum do Państwa niemieckich i białoruskich partnerów.
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ