EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2006 ROKU


02.12.2006 | Tadeusz Pawlus VII Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich Lubelszczyzny Regionalne Centrum Informacji Europejskiej

Już po raz siódmy Regionalne Centrum Informacji Europejskiej działające przy Europejskim Domu Spotkań Fundacji Nowy Staw zaprasza przedstawicieli Szkolnych Klubów Europejski na konferencję podsumowującą całoroczną współpracę oraz prezentującą perspektywy działań na rok 2007.

Konferencja poświęcona będzie podsumowaniu działań SKE oraz programów Unii Europejskiej skierowanych do młodzieży i nauczycieli, programom, które mają wspomóc proces edukacji szkolnej. W czasie spotkania omówiona zostanie tematyka programu MŁODZIEŻ, wymian młodzieżowych organizowanych przez Polsko – Niemiecką Współpracę Młodzieży, a także współpracy z partnerami ze wschodu.

Wszystkich chętnych, posiadających potwierdzenie uczestnictwa zapraszamy do „Sali Błękitnej” Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Spokojnej 4 w dniu 13 grudnia o godzinie 10:30.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 7 grudnia 2006 na adres RCIE Lublin (Liczba uczestników ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń – potwierdzenie akceptacji uczestnictwa zostanie przesłane w dniu 11.12.2006. na adres e-mail podany w formularzu, będzie ono jednocześnie karta wstępu delegacji na salę konferencyjną).

Konkurs

Uczestnicy zjazdu mogą wziąć udział (nie jest to warunkiem uczestnictwa w konferencji) w konkursie „Moja wizja - UE w 2030 roku”- prace (prezentacje ppt do 20 slajdów) prosimy przesłać do 8.12.2006 na adres pocztowy lub e-mail RCIE Lublin.
Autorzy najlepszych trzech prac, ocenionych przez organizatorów Zjazdu, otrzymają nagrody rzeczowe.

Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży.


Do dyspozycji pozostaje organizator konferencji: Tadeusz Pawlus .

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie
Ul. 3-go Maja 18/3A
20-078 Lublin
Tel. (0-81) 534 61 91
Fax (0-81) 534 61 92
e-mail: biuro@rcie.lublin.pl
www.rcie.lublin.pl


Karta zgłoszeniowa
Harmonogram Zjazdu

Relacja ze Zjazdu w witrynie RCIE w Lublinie

PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ