EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2006 ROKU


24.05.2006 Unia Europejska dla młodzieży Regionalne Centrum Informacji Europejskiej

Program Młodzież i wolontariat europejski zdominowały konferencję „Unia Europejska dla młodzieży”. Jarosław Szczepaniak zaprezentował jakie programy edukacyjne Unii Europejskiej pomagają młodym zdobywać i poszerzać wiedzę. Mówił także gdzie szukać o nich informacji i jak się nią posługiwać. Wskazywał też na możliwości realizacji wspólnych projektów z rówieśnikami z innych krajów. Natomiast Anna Moskwa przedstawiła praktyczne strony organizowania wymian młodzieżowych i zachęcała młodych ludzi by podejmowali takie inicjatywy samodzielnie.

W programie znalazło się miejsce też dla laureatów wojewódzkiego etapu konkursu „Moja szkoła w UE” – IV edycja. 9 uczniów i 4 opiekunów odebrało nagrody nadesłane przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Wśród nagród znalazły się „Przewodniki encyklopedyczne po współczesnej Europie”, „Encyklopedie Unii Europejskiej”, plecaki, torby sportowe i koszulki.

Sprawdź kto wygrał w tym roku!

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej
ul. 3-go Maja 18/3A
20-078 Lublin
Tel. (0-81) 534 61 91
Fax (0-81) 534 61 92

biuro@rcie.lublin.pl
www.rcie.lublin.pl
Tak zapraszaliśmy na Konferencję ...

Unia Europejska dla młodzieży Regionalne Centrum Informacji Europejskiej
24.05.2006

Jak polska młodzież może studiować w Europie? Czy istnieje szansa by współpracować z rówieśnikami z innych krajów? Odpowiedzi między innymi na te pytania można poznać biorąc udział w Konferencji Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie zorganizowanej dla nauczycieli i uczniów Lubelszczyzny. Odbędzie się ona 31 - go Maja w Domu Kultury LSM przy ul. Wallenroda 4a o godz. 11:00.

W czasie konferencji zaprezentowane zostaną programy europejskie, z których może skorzystać młodzież Lubelszczyzny, wskazane zostaną przydatne źródła informacji o programach edukacyjnych Unii Europejskiej i podane przykłady konkretnych działań. Odbędzie się także wręczenie nagród w wojewódzkim etapie konkursu „Moja Szkoła w UE – IV edycja” i podsumowany zostanie projekt informacyjny „Nasza Unia”.

Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa.

Zgłoszenia do udziału w konferencji przyjmowane są w biurze Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie do dnia 29 maja 2006 roku.


Harmonogram Konferencji
„Unia Europejska dla młodzieży”

31 maja 2006 , Dom Kultury LSM Ul. Wallenroda 4a


11.00 –
Rozpoczęcie konferencji – Grzegorz Karczmarz, Dyrektor Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie;
11.10 –
Przedstawienie projektu „Nasza Unia”, realizowanego przez sieć Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej w Polsce;
11.30 – 11.45
Wręczenie nagród laureatom IV edycji konkursu Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej „Moja Szkoła w Unii Europejskiej”;
11.45 – 12.15
Szanse dla polskiej młodzieży w Unii Europejskiej, możliwości podejmowania nauki w innych krajach europejskich;
12.15 – 12.30
Konkurs wiedzy na temat Unii Europejskiej dla młodzieży;
12.30 – 13.30
Programy Edukacyjne Unii Europejskiej skierowane do młodzieży, szkół i nauczycieli;
13.30 – 14.00
Źródła informacji na temat Unii Europejskiej dla opiekunów Szkolnych Klubów Europejskich działających na Lubelszczyźnie;
14.00 –
Zakończenie konferencji;