EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2006 ROKU


10.04.2006 | Konrad Konefał Badamy rynek pracy Centrum Edukacji Społecznej | obecnie Instytut Rynku Pracy

Zapraszamy szkoły ponadgimnazjalne do wzięcia udziału w projekcie pod nazwą: "Badanie potrzeb powiatowych rynków pracy w perspektywie zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich"

Celem projektu, który prowadzimy od lutego 2004 roku jest zebranie rzetelnego materiału merytorycznego, który pozwoliłby na budowanie efektywnych strategii i programów wspierających osoby poszukujące pracy, szczególnie absolwentów szkół i uczelni.

W tym celu prowadzimy drugą edycję badań ankietowych wśród czterech grup respondentów, którymi są: pracodawcy, pracownicy, studenci oraz młodzież szkół ponadgimnazjalnych.

Obecnie prowadzimy badania wśród uczniów ostatnich i przedostatnich klas wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych na terenie miast: Lublin, Biała Podlaska, Chełm, Zamość oraz w powiatach: lubelskim, zamojskim, chełmskim, bialskim, parczewskim, biłgorajskim, puławskim i hrubieszowskim.

Kwestionariusz dotyczy planów młodzieży związanych z przyszłą pracą, zamiarów wyjazdu za granicę, podjęcia działalności gospodarczej oraz jej spostrzeżeń i opinii na temat rynku pracy w powiecie i województwie.

Składa się on z następujących części:

  • Plany na przyszłość
  • Warunki pracy
  • Szanse na rynku pracy
  • Wiedza o rynku pracy
  • Wzorce kariery zawodowej

Będziemy wdzięczni, jeśli Państwo zgodzicie się na umożliwienie naszym ankieterom przeprowadzenia ankiety. Chętnie również przyjedziemy do konkretnej szkoły na Państwa prośbę.

Niebawem na naszej stronie internetowej ukaże się pełny raport z pierwszej edycji badań. Obecnie można zapoznać się z częściowymi wynikami w formie prezentacji.

Z przyjemnością udzielimy wszelkich odpowiedzi na Państwa pytania.

Katarzyna Kańczugowska
Konrad Konefał
tel. (81) 534 61 91
k.kanczugowska@eds-fundacja.pl

witryna internetowa Instytutu Rynku Pracu