EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2006 ROKU


22.10.2006 II edycja badań ankietowych uczestników rynku pracy w ramach projektu "Badanie potrzeb powiatowego rynku pracy w perspektywie zatrudnienia
i rozwoju zasobów ludzkich"
Centrum Edukacji Społecznej | obecnie : Instytut Rynku Pracy

W październiku zaprezentowane zostały wstępne wyniki II edycji badań ankietowych.
W stosunku do poprzednich wzbogacono je m.in. o aspekty związane z migracją zarobkową. Zachęcamy do zapoznania się z opracowanymi prezentacjami, które były szeroko omawiane na trzech kolejnych konferencjach:

12 października 2006seminarium dla pracodawców zorganizowane we współpracy z Lubelską Izbą Rzemieślniczą

16 października 2006
konferencja "PORADNICTWO ZAWODOWE W SZKOLE" zorganizowana przez Wojewódzką Lubelską Komendę OHP

24 października 2006seminarium z udziałem doradców zawodowych, pedagogów, psychologów "Młodzież przed wejściem na rynek pracy"


więcej o projekcie w witrynie internetowej Instytutu Rynku Pracy


Projekt wspierany jest Polsko- Niemiecką Współpracę Młodzieży.

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZPORR, działanie 2.1.
Projekt realizowany w ramach ZPORR , współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa