EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2006 ROKU


22.10.2006 II edycja badań ankietowych uczestników rynku pracy w ramach projektu "Badanie potrzeb powiatowego rynku pracy w perspektywie zatrudnienia
i rozwoju zasobów ludzkich"
Centrum Edukacji Społecznej | obecnie : Instytut Rynku Pracy

W październiku zaprezentowane zostały wstępne wyniki II edycji badań ankietowych.
W stosunku do poprzednich wzbogacono je m.in. o aspekty związane z migracją zarobkową. Zachęcamy do zapoznania się z opracowanymi prezentacjami, które były szeroko omawiane na trzech kolejnych konferencjach:

12 października 2006seminarium dla pracodawców zorganizowane we współpracy z Lubelską Izbą Rzemieślniczą

16 października 2006
konferencja "PORADNICTWO ZAWODOWE W SZKOLE" zorganizowana przez Wojewódzką Lubelską Komendę OHP

24 października 2006seminarium z udziałem doradców zawodowych, pedagogów, psychologów "Młodzież przed wejściem na rynek pracy"


więcej o projekcie w witrynie internetowej Instytutu Rynku Pracy


Projekt wspierany jest Polsko- Niemiecką Współpracę Młodzieży.

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZPORR, działanie 2.1.
Projekt realizowany w ramach ZPORR , współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ