EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2007 ROKU


Nowy Sącz 6-10.09.2006 Forum Ekonomiczne Młodych Liderów

Forum Ekonomiczne Młodych Liderów w Nowym Sączu jest programem partnerskim XVI Forum Ekonomicznego w Krynicy. Jest to spotkanie młodych liderów społecznych, gospodarczych i politycznych z państw Unii Europejskiej, Europy Wschodniej i Kaukazu.
W Forum Ekonomicznym Młodych Liderów weźmie udział ponad 150 przedstawicieli organizacji politycznych, pozarządowych, społecznych i gospodarczych. Forum będzie miejscem dyskusji i refleksji na temat istotnych problemów i wyzwań Europy, a w szczególności na temat roli młodego pokolenia w dokonujących się przemianach społecznych i gospodarczych na kontynencie europejskim. Tematyka Forum poświęcona będzie tożsamości i wartościom europejskim, a przede wszystkim znaczeniu solidarności we współczesnym świecie. Ponadto poruszane będą tematy wizji Unii Europejskiej, rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, mobilności młodych pracowników.
Gośćmi honorowymi Forum będą: Attali Jacques (b.doradca prezydenta Francji i b. prezes Banku Odbudowy i Rozwoju, obecnie prezes “Attali at Associas”), Bogdan Borusewicz (Marszałek Senatu RP), Erhard Busek (b.kanclerz Austrii, obecnie koordynator Paktu Stabilności dla Europy Południowo-Wschodniej), Jerzy Buzek (poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia EPL, premier Polski w latach 1997-2001), Irina Chakamada (rosyjska opozycjonistka, lider partii “Nasz Wybór” i kandydatka na prezydenta Rosji w wyborach 2004 r.), Mikulas Dzurinda (premier Słowacji w latach 1998-2006), Grzegorz Gauden (redaktor naczelny “Rzeczpospolitej”), Grażyna Gęsicka (Minister Rozwoju Regionalnego Rzeczpospolitej Polski), Dalia Grybauskaite (Członek Komisji Europejskiej), Donald Jensen (dyplomata amerykański, drugi sekretarz w ambasadzie USA w Moskwie w latach 1993-95, obecnie dyrektor Radia Wolna Europa), Harald Kujat (przewodniczący Komitetu Wojskowego NATO), Vytautas Landsbergis (poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Sejmu Litwy w latach 1996-2006), Kazimierz Marcinkiewicz (premier Polski w latach 2005-2006), Andrea Moneta (włoski ekonomista, dyrektor banku Uni Credito), Michail Saakaszwili (prezydent Gruzji), Viviane Reding (Komisarz UE ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów), Radosław Sikorski (Minister Obrony Narodowej Rzeczpospolitej Polski), Jean Claude Trichet (prezes Europejskiego Banku Centralnego).
Forum będzie płaszczyzną nawiązywania współpracy miedzy organizacjami Wschodniej i Zachodniej Europy. Młodzi Liderzy wezmą udział w obradach XVI Forum Ekonomicznego w Krynicy. Ponadto program Forum Ekonomicznego Młodych Liderów w Nowym Sączu obejmować będzie dyskusje panelowe, warsztaty w grupach, giełdę akcji społecznych i programów działań, targi organizacji. Gośćmi Forum Ekonomicznego Młodych Liderów będą wybitni politycy, ekonomiści, liderzy ruchów społecznych. Forum będzie przede wszystkim trybuną poglądów, opinii, wizji młodego pokolenia Europejczyków na istotne zagadnienia współczesności.

Informacja na temat warunków uczestnictwa w Forum:

Organizatorzy Forum Ekonomicznego Młodych Liderów w Nowym Sączu zapewniają wszystkim uczestnikom zakwaterowanie i wyżywienie oraz ubezpieczenie w czasie Forum oraz zwrot uzasadnionych kosztów podróży(podróż autobusem lub pociągiem 2.klasy). Organizatorzy dopuszczają podróż samolotem (taryfa APEX) za uprzednią zgodą do maksymalnej kwoty 400 Euro.
Uczestnicy Forum otrzymują identyfikator uprawniający do udziału we wszystkich punktach programu Forum: konferencjach, seminariach, panelach dyskusyjnych, a także w imprezach kulturalnych. Ponadto identyfikator upoważnia uczestników Forum do udziału w konferencjach, seminariach i imprezach kulturalnych XVI Forum Ekonomicznego w Krynicy.
Selekcja uczestników nastąpi na podstawie nadesłanych zgłoszeń – formularzy aplikacyjnych (ze zdjęciem - zdjęcie paszportowe (rozmiar 200x280 pikseli, kolor 24-bit, zapisane w formacie .jpg bez kompresji); opis pliku ze zdjęciem musi zawierać imię i nazwisko osoby, której dotyczy kwestionariusz, np. nowak_jan.jpg).
Prosimy o odesłanie formularzy do dnia 25.07.2006 r. na podany poniżej adres biura organizacyjnego Forum. Informacja o postępowaniu kwalifikacyjnym zostanie przesłana do dnia 02 sierpnia br.

Językiem oficjalnym Forum jest język angielski.

więcej w witrynie internetowej Forum Ekonomicznego Młodych Liderów


HONOROWY PATRONAT
MARSZAŁEK SENATU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
BOGDAN BORUSEWICZ

PARTNERZY OFICJALNI

PARTNERZY STRATEGICZNI

SPONSORZY

PATRONAT MEDIALNY


Organizatorem Forum Ekonomicznego Młodych Liderów jest
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu “Młodzież”.


PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ