EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2006 ROKU


20.12.2006 Konferencja podsumowująca projekt: "Badanie potrzeb powiatowego rynku pracy w perspektywie zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich ", "Lokalne rynki pracy województwa lubelskiego Zagrożenia i perspektywy rozwoju" Centrum Edukacji Społecznej | obecnie : Instytut Rynku Pracy

Burmistrzowie, starostowie, przedstawiciele samorządów lokalnych, dyrektorzy urzędów pracy, przedstawiciele instytucji rynku pracy, doradcy zawodowi i nauczyciele byli uczestnikami konferencji podsumowującej projekt „Badanie potrzeb powiatowego rynku pracy w perspektywie zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich.”
Patronat honorowy nad konferencją objął Wojewoda Lubelski – Wojciech Żukowski, on też wygłosił słowo wstępne. Ponadto zaprezentowaliśmy efekty obszernych badań ankietowych przeprowadzonych dwukrotnie wśród pracodawców, pracowników i młodzieży w 12 powiatach województwa lubelskiego. Celem badań była wieloaspektowa diagnoza lokalnego rynku pracy.
Na zakończenie przedstawicielka biura Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego pokazała nam jak fundusze z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 mogą przyczynić się do rozwoju lokalnego rynku pracy.

Relacja z konferencji w witrynie Instytutu Rynku Pracy

Już niebawem zostanie opublikowany raport z badań, a tymczasem zachęcamy do zapoznania się z materiałami prezentowanymi na konferencji.

Program konferencji

Lokalne rynki pracy województwa lubelskiego
Zagrożenia i perspektywy rozwoju
Lublin, 20 grudzień 2006, Hotel Mercure-Unia, AL. Racławickie 12

09.30 – 10.00 Recepcja konferencji
10.00 – 10.30

Otwarcie konferencji
Wojciech Żukowski
Wojewoda Lubelski,

10.30 – 11.10 „Dylematy młodzieży wchodzącej na rynek pracy na tle opinii pracowników i pracodawców”
Bohdan Rożnowski
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
/prezentacja PowerPoint/
Dylematy młodzieży i pracujących na lokalnych rynkach pracy Lubelszczyzny
11.10 – 11.50

Wpływ warunków prowadzenia działalności gospodarczej na rozwój lokalny woj. lubelskiego
dr Józef Łobocki
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie ,
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
/prezentacja PowerPoint/
Wpływ warunków prowadzenia działalności gospodarczej na rozwój lokalny woj. lubelskiego

11.50 – 12.20 Przerwa
12.20 – 13.00

„Ocena i oczekiwania pracowników oraz młodzieży wobec warunków pracy”
Krzysztof Markowski
Instytut Zarządzania i Marketingu Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
/prezentacja PowerPoint/
Ocena i oczekiwania pracowników oraz młodzieży wobec warunków pracy

13.00 – 13.20

„Plany emigracyjne młodzieży i pracowników wobec planów pracodawców dotyczących zatrudniania„
Konrad Konefał
Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw ,
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
/prezentacja PowerPoint/
Plany emigracyjne młodzieży i pracowników wobec planów pracodawców dotyczących zatrudniania

13.20 – 14.00

„Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 szansą dla lokalnego rynku pracy.
Rafał Sobiech
p.o. Dyrektora Biura Europejskiego Funduszu Społecznego
/prezentacja PowerPoint/
Program Operacyjny Kapitał Ludzki perspektywą rozwoju dla lokalnego rynku pracy województwa lubelskiego
Agnieszka Pidek – Klepacz
Biuro Europejskiego Funduszu Społecznego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

14.00 - 14 30 Dyskusja

Informacja o projekcie | witryna IRP
Kalendarium projektu | witryna IRP

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZPORR, działanie 2.1.
Projekt realizowany w ramach ZPORR , współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa


Tak zapowiadaliśmy konferencję ...
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ