EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2007 ROKU


Nowy Sącz 6-10 września 2006 Forum Ekonomiczne Młodych Liderów - spotkanie młodych z 28 państw europejskich. Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

W dniu 6 września w Nowym Sączu rozpocznie się Forum Ekonomiczne Młodych Liderów, spotkanie młodych ludzi z 28 państw europejskich. Młodzi liderzy dyskutować będą na temat istotnych problemów i wyzwań Europy, a także na temat roli młodego pokolenia w przemianach na kontynencie euroazjatyckim. Celem Forum jest również promocja Polski jako państwa odgrywającego ważną rolę w procesie integracji europejskiej, w szczególności w procesie kreowania wschodniego wymiaru Unii Europejskiej. Kształtowanie przyszłości Unii Europejskiej jest jednym z podstawowych wyzwań młodego pokolenia UE.

W Forum uczestniczy ponad 180 przedstawicieli, młodych liderów z organizacji politycznych, pozarządowych, społecznych i gospodarczych. Uczestnicy Forum Ekonomicznego Młodych Liderów w Nowym Sączu dyskutują z najwybitniejszymi przedstawicielami życia politycznego, społecznego i kulturalnego Europy i Stanów Zjednoczonych, aktywnie uczestniczą w warsztatach, giełdzie idei, akcji społecznych i programów działań. Jednym z celów Forum Ekonomicznego Młodych Liderów w Nowym Sączu jest również współtworzenie sieci współpracy organizacji młodego pokolenia z Unii Europejskiej, Europy Wschodniej i Kaukazu. Forum jest programem partnerskim XVI Forum Ekonomicznego w Krynicy. W Forum Ekonomicznym Młodych Liderów wezmą udział przedstawiciele organizacji z Albanii, Armenii, Austrii, Azerbejdżanu, Białorusi, Belgii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Finlandii, Gruzji, Węgier, Niemiec, Macedonii, Łotwy, Włoch, Litwy, Malty, Portugalii, Mołdawii, Rumunii, Rosji, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Ukrainy i Polski.

Organizatorami Forum Ekonomicznego Młodych Liderów są: Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu "Młodzież", Forum Ekonomiczne w Krynicy.

Patronat Honorowy nad Forum Ekonomicznym Młodych Liderów objął Bogdan Borusewicz, Marszałek Senatu RP.
więcej informacji w witrynie internetowej Forum Ekonomicznego Młodych Liderów
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ