EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2006 ROKU


12.12.2006 | Jarosław Szczepaniak Fundusze strukturalne Unii Europejskiej dla polskich samorządów w latach 2007-2013 Europe Direct Lublin

W dniu 12 grudnia 2006 roku Europe Direct – Lublin, Lubelski Punkt informacji Europejskiej, zorganizował szkolenie dla przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego Lubelszczyzny.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie


W szkoleniu udział wzięło 52 osoby, pracownicy Urzędów Gmin i Miast z terenu naszego województwa i działania Punktu Europe Direct – Lublin. Uczestnicy szkolenia mieli okazję poznać Projekty Programów Operacyjnych i Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej, jakie będą funkcjonowały w Polsce w latach 2007 – 2013. Przedstawiciele samorządów mogli poznać wytyczne oraz dokumenty programów, jakie będą możliwe do wykorzystania przez polskie samorządy w przyszłości. Olbrzymie zainteresowanie szkoleniem i jego tematyką sprawiło, że organizatorzy zdecydowali się na udział większej liczby osób, niż to wstępnie planowano. Tak duże zainteresowanie pokazuje również, jak duże są na Lubelszczyźnie potrzeby informacyjne o tematyce związanej z nowymi Funduszami Strukturalnymi, a także dążenia lubelskich samorządów do wykorzystywania możliwości rozwoju, jakie niesie ze sobą członkostwo polski w Unii Europejskiej.

Europe Direct – Lublin już teraz ma zaszczyt zaprosić na kolejne szkolenia o tej tematyce, które organizowane będą w roku 2007. Informacje na ich temat zamieszczane będą na naszej stronie internetowej na bieżąco.

Z poważaniem,
Jarosław Szczepaniak
Dyrektor Europe Direct – Lublin

Relacja ze szkolenia w witrynie internetowej Europe Direct Lublin


HARMONOGRAM SZKOLENIA
„Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej
dla polskich samorządów w latach 2007 - 2013”
12 grudnia 2006 roku
Instytut Europy Środkowo – Wschodniej
Ul. Niecała 5, Lublin

9.20
Powitanie uczestników szkolenia;
9.30 – 10.30
Polityka Spójności w latach 2007 – 20013, Narodowe Strategiczne Ram Odniesienia (NSRO) oraz Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego (NSRR) na lata 2007 – 2013;
10.30 – 10.45
Przerwa Kawowa
10.45 – 12.15
Programy Operacyjne w ramach Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w latach 2007 – 2013 przeznaczone dla polskich samorządów. Program Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej jakoszansa na rozwój gmin Lubelszczyzny;
12.15 – 13.00
Lunch
13.00 – 14.30
Zasady kwalifikowalności projektów i krajowe wytyczne w zakresie Funduszy Strukturalnych w okresie programowania 2007 – 2013;
14.30 – 14.45
Przerwa kawowa
14.45 – 16.15
Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego - możliwości ich wykorzystania przez polskie samorządy
16.15 – 17.00
Ewaluacja szkolenia, ankieta ewaluacyjna.