EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2006 ROKU


12.12.2006 | Jarosław Szczepaniak Fundusze strukturalne Unii Europejskiej dla polskich samorządów w latach 2007-2013 Europe Direct Lublin

W dniu 12 grudnia 2006 roku Europe Direct – Lublin, Lubelski Punkt informacji Europejskiej, zorganizował szkolenie dla przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego Lubelszczyzny.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie


W szkoleniu udział wzięło 52 osoby, pracownicy Urzędów Gmin i Miast z terenu naszego województwa i działania Punktu Europe Direct – Lublin. Uczestnicy szkolenia mieli okazję poznać Projekty Programów Operacyjnych i Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej, jakie będą funkcjonowały w Polsce w latach 2007 – 2013. Przedstawiciele samorządów mogli poznać wytyczne oraz dokumenty programów, jakie będą możliwe do wykorzystania przez polskie samorządy w przyszłości. Olbrzymie zainteresowanie szkoleniem i jego tematyką sprawiło, że organizatorzy zdecydowali się na udział większej liczby osób, niż to wstępnie planowano. Tak duże zainteresowanie pokazuje również, jak duże są na Lubelszczyźnie potrzeby informacyjne o tematyce związanej z nowymi Funduszami Strukturalnymi, a także dążenia lubelskich samorządów do wykorzystywania możliwości rozwoju, jakie niesie ze sobą członkostwo polski w Unii Europejskiej.

Europe Direct – Lublin już teraz ma zaszczyt zaprosić na kolejne szkolenia o tej tematyce, które organizowane będą w roku 2007. Informacje na ich temat zamieszczane będą na naszej stronie internetowej na bieżąco.

Z poważaniem,
Jarosław Szczepaniak
Dyrektor Europe Direct – Lublin

Relacja ze szkolenia w witrynie internetowej Europe Direct Lublin


HARMONOGRAM SZKOLENIA
„Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej
dla polskich samorządów w latach 2007 - 2013”
12 grudnia 2006 roku
Instytut Europy Środkowo – Wschodniej
Ul. Niecała 5, Lublin

9.20
Powitanie uczestników szkolenia;
9.30 – 10.30
Polityka Spójności w latach 2007 – 20013, Narodowe Strategiczne Ram Odniesienia (NSRO) oraz Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego (NSRR) na lata 2007 – 2013;
10.30 – 10.45
Przerwa Kawowa
10.45 – 12.15
Programy Operacyjne w ramach Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w latach 2007 – 2013 przeznaczone dla polskich samorządów. Program Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej jakoszansa na rozwój gmin Lubelszczyzny;
12.15 – 13.00
Lunch
13.00 – 14.30
Zasady kwalifikowalności projektów i krajowe wytyczne w zakresie Funduszy Strukturalnych w okresie programowania 2007 – 2013;
14.30 – 14.45
Przerwa kawowa
14.45 – 16.15
Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego - możliwości ich wykorzystania przez polskie samorządy
16.15 – 17.00
Ewaluacja szkolenia, ankieta ewaluacyjna.

PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ