EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2022 ROKU
01.06.2022 „Drzwi otwarte – pomoc uchodźcom z Ukrainy

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw wraz ze Stowarzyszeniem Aktywnych Animatorów Kultury realizuje zadanie publiczne „Drzwi otwarte – pomoc uchodźcom z Ukrainy” współfinansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

WIĘCEJ INFORMACJI


01.03.2022 Wsparcie uchodźców w ośrodku w Nasutowie

W okresie od 01.03.2022 r. do 30.04.2022 r. realizujemy projekt „Wsparcie uchodźców w ośrodku w Nasutowie”, finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności. NIW wspiera finansowo trwający w marcu i w kwietniu pobyt gości z Ukrainy.


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do finansowego wsparcia uchodźców z Ukrainy.
Pomoc prowadzimy w naszym ośrodku w Nasutowie.
Wpłat można dokonywać na poniższe dane:

Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw
nr konta 35 2490 0005 0000 4600 9157 7399
z dopiskiem „DAROWIZNA UKRAINA”

Zarząd Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw

Dear Friends, Partners and Supporters of our foundation,

we invite you to financially support refugees from Ukraine.
We provide help at our centre in Nasutów.
Payments can be made to the following data:

Data for payments in EUR:
European Meeting Center - Nowy Staw Foundation
PL 90 2490 0005 0000 4600 7481 7913
SWIFT: ALBPPLPW
with the annotation "donation Ukraine"

The Management Board of the European Meeting Center - Nowy Staw Foundation


01.04.2022 Drzwi otwarte!

W dniach 1.04.2022-28.04.2022 realizujemy dzięki wsparciu finansowemu Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży @dpjw_pnwm projekt pt. „Drzwi otwarte!”.

Celem projektu jest wsparcie pobytu osób uciekających przed wojną – dzieci i młodzieży wraz z opiekunami, które znalazły schronienie w Domu Nasutów.


17.03.2022 Konkurs o przyznanie certyfikatu
Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022

Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne,a także jednostki samorządu terytorialnego do udziału w Konkursie o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022

Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022 ma na celu wyróżnienie podmiotów przyczyniających się do rozwoju społecznego i gospodarczego środowisk lokalnych. Podmioty te z sukcesem angażują się w realizację misji społecznej, jednocześnie prowadząc działalność ekonomiczną. Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej.

WIĘCEJ INFORMACJI


19.04.2022 WYDŁUŻENIE TERMINU KONKURSU
ZNAK JAKOŚCI EKONOMII SPOŁECZNEJ I SOLIDARNEJ- EDYCJA 2022

Uwaga Nabór wniosków w konkursie o Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022 został wydłużony do 4 maja 2022 r.


WIĘCEJ INFORMACJI

PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

Projekt
BIZNES TO PRZYSZŁOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
„Ctrl+C – Ctrl+V”

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

LUBELSKIE
CENTRUM
WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

TANDALE
CENTRUM WSPARCIA KOBIET

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ