EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2006 ROKU


„Informacja europejska w Żytomierzu” Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Żytomierz był miejscem pierwszego spotkania Partnerów projektu „Razem w Europie”.
Przedstawiciele Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw w dniach 21-23 sierpnia spotkali się z organizacjami z Novogradu Wolyńskiego, Żytomierza i Winnicy by porozmawiać o wyzwaniach związanych z funkcjonowaniem Centrów Informacji Europejskiej i Szkolnych Klubów Europejskich.

Dyskutowano jak może wyglądać działalność ukraińskich CIE i przedstawiono działalność sieci informacji europejskiej w Polsce. By rozwiać obawy partnerów ukraińskich powoływano się na doświadczenia organizacji z Łucka i Równego, gdzie już powstały CIE i Szkolne Kluby Europejskie. Najwięcej pytań rodziły kwestie techniczne a obaw codzienne funkcjonowanie Centrów. W ciągu spotkania udało się wyjaśnić wszystkie wątpliwości i zaplanować szczegółowo następne działania.

W trakcie wizyty doprecyzowany został szczegółowy harmonogram projektu. Następne wydarzenia to:

  • 24-28.09.2006 – szkolenie dla konsultantów CIE i opiekunów SKE (Nasutów k/Lublina)
  • 24-26.10.2006 – otwarcie CIE i SKE na Ukrainie (Novograd, Żytomierz, Winnica)
  • 7-9.11.2006 – Olimpiada Europejska dla młodzieży na Ukrainie (Żytomierz)
  • 26-29.11.2006 – Polsko – Ukraińska wymiana młodzieży dla uczniów ze Szkolnych Klubów Europejskich (Nasutów k/Lublina)
  • 5-6.12.2006 – Spotkanie podsumowawcze projektu (Nasutów k/Lublina)

Centra Informacji Europejskiej na Ukrainie :