EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2006 ROKU


„Informacja europejska w Żytomierzu” Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Żytomierz był miejscem pierwszego spotkania Partnerów projektu „Razem w Europie”.
Przedstawiciele Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw w dniach 21-23 sierpnia spotkali się z organizacjami z Novogradu Wolyńskiego, Żytomierza i Winnicy by porozmawiać o wyzwaniach związanych z funkcjonowaniem Centrów Informacji Europejskiej i Szkolnych Klubów Europejskich.

Dyskutowano jak może wyglądać działalność ukraińskich CIE i przedstawiono działalność sieci informacji europejskiej w Polsce. By rozwiać obawy partnerów ukraińskich powoływano się na doświadczenia organizacji z Łucka i Równego, gdzie już powstały CIE i Szkolne Kluby Europejskie. Najwięcej pytań rodziły kwestie techniczne a obaw codzienne funkcjonowanie Centrów. W ciągu spotkania udało się wyjaśnić wszystkie wątpliwości i zaplanować szczegółowo następne działania.

W trakcie wizyty doprecyzowany został szczegółowy harmonogram projektu. Następne wydarzenia to:

  • 24-28.09.2006 – szkolenie dla konsultantów CIE i opiekunów SKE (Nasutów k/Lublina)
  • 24-26.10.2006 – otwarcie CIE i SKE na Ukrainie (Novograd, Żytomierz, Winnica)
  • 7-9.11.2006 – Olimpiada Europejska dla młodzieży na Ukrainie (Żytomierz)
  • 26-29.11.2006 – Polsko – Ukraińska wymiana młodzieży dla uczniów ze Szkolnych Klubów Europejskich (Nasutów k/Lublina)
  • 5-6.12.2006 – Spotkanie podsumowawcze projektu (Nasutów k/Lublina)

Centra Informacji Europejskiej na Ukrainie :


PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ