EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKADEMIA "ZŁOTA 9"
Realizacja programu jest już zakończona.

Akademia "Złota 9" była wyjątkową propozycją edukacyjną skierowaną do młodzieży Lubelszczyzny. Projekt ten był wspólną inicjatywą Klasztoru Ojców Dominikanów w Lublinie oraz Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw. Akademia była połączeniem doświadczeń duszpasterskich dominikanina, Ojca Ludwika Wiśniewskiego i trzynastoletniej praktyki pracy z młodzieżą, jaka realizowana jest w Fundacji.

Projekt oparty była na kontakcie z Mistrzami, spotkaniach z wybitnymi postaciami kultury, nauki i polityki. Intencją było, by te osoby dzieliły się swoim doświadczeniem życia i służby Ojczyźnie. Ważnym elementem było wyzwalanie siły twórczej każdego z uczestników. Odbywało się o poprzez warsztaty, których funkcją było przekazanie umiejętności i zainspirowanie do twórczego myślenia na ważne tematy.

Szkoła uczyła nie tylko technik i umiejętności, ale przekazywała i umacniała wartości, budować wspólnotę przyjaźni i zaufania, grupę wsparcia i inspiracji.

Pierwsza edycja Akademii rozpoczęła się w styczniu 2006. Spotkania odbywały się w soboty co dwa tygodnie. Schemat każdego spotkania był taki sam – spotkanie z gościem a następnie warsztaty tematyczne.

Po każdym spotkaniu młodzież realizowała zadanie domowe – czytała artykuł, przygotowywała pracę, oglądała film, robiła ankietę lub wywiad.

Spotkania odbywały się Klasztorze Ojców Dominikanów w Lublinie przy ulicy Złotej 9, stąd też nazwa Akademii. Sesje wyjazdowe odbywały się w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie k/Lublina.RADIO LUBLIN o AKADEMII "ZŁOTA 9"WIĘCEJ W ARCHIWALNEJ WITRYNIE AKADEMII


EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ
FUNDACJA NOWY STAW

ul. Przechodnia 4,
20-003 Lublin
tel. +48 81 534 61 91,
fax +48 81 534 61 92
www.eds-fundacja.pl
eds@eds-fundacja.pl
Nasze biuro na mapie

NIP: 946-17-71-036
REGON: 430308156

Konto : Alior Bank S.A.
ul. Zana 32A 20-601 Lublin

Numer identyfikacyjny banku
SWIFT: ALBPPLPW
Numer rachunku PL13249000050000453097076090


Biuro w Kielcach

ul. Sandomierska 89
25-318 Kielce
Tel/fax: +48 727 400 872
startdobiznesu@eds-fundacja.pl


Dom Nasutów

Nasutów 98 A,
21-025 Niemce
tel./fax +48 81 756 79 01
www.nasutow.pl
nasutow@eds-fundacja.pl
rezerwacja@nasutow.pl
Dom Nasutów na mapie


Film o Fundacji