EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2006 ROKU


28.09.2006 Razem w Europie i w Lublinie Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Konsultanci Centrów Informacji Europejskiej i opiekunowie Szkolnych Klubów Europejskich z Żytomierza, Nowogradu Wołyńskiego i Winnicy przyjechali na czterodniowe szkolenie do Lublina.
W dniach 24-28.09.2006 w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie ukraińscy uczestnicy projektu „Razem w Europie” uczą się jak udzielać informacji europejskiej i jak promować ideę integracji europejskiej na Ukrainie.

W czasie spotkania odwiedzają także lubelskie punkty informacji europejskiej i szkolne kluby europejskie. W programie zajęć znajdują się też ćwiczenia z redagowania informacji prasowych, wyszukiwania informacji europejskich i obsługi interesantów centrów informacji europejskiej.

Opiekunowie ukraińskich Szkolnych Klubów Europejskich poznają formy aktywnego prowadzenia takich klubów, metody angażowania młodzieży w wydarzenia europejskie i sposoby uczenia o Europie.

Następny etap projektu „Razem w Europie” to spotkania konsultacyjne dla nowotworzonych ukraińskich Centrów Informacji Europejskiej na Ukrainie.

Projekt dofinansowany przez rządy Polski i Kanady, poprzez program Polsko-Kanadyjskiej Współpracy Rozwojowej, zarządzany przez Fundację Edukacja dla Demokracji.
Project supported by the Governments of Poland and Canada, through the Polish-Canadian Development Cooperation Program, administered by the Education for Democracy Foundation.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

KLIKNIĘCIE NA ZDJĘCIE POWODUJE JEGO POWIĘKSZENIE W NOWYM OKNIE PRZEGLĄDARKI


SZKOLENIE DLA OPIEKUNÓW SZKOLNYCH KLUBÓW EUROPEJSKICH
(EDS Nasutów, 24 – 28 wrzesień 2006)

24.09. niedziela
18:00 – przyjazd uczestników, zakwaterowanie
19:00 – spotkanie organizacyjne
20:00 – kolacja
21.00 – Omówienie materiałów szkoleniowych

25.09. poniedziałek
08:00 – śniadanie
09:00 – Nauczyciel jako lider – rola nauczyciela-opiekuna SKE - S.J. Rogala
10:30 – przerwa kawowa
11:00 – formy działania Szkolnych Klubów Europejskich – S.J. Rogala
13:00 – obiad
14:00 – zwiedzanie Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego
15:30 – Formy działania Szkolnych Klubów Europejskich – Jarosław Szczepaniak
17:00 – przerwa kawowa
17:30 – Sposoby nauczania o Unii Europejskiej – Jarosław Szczepaniak
19:30 – kolacja
20:30 – spotkanie dyskusyjne uczestników

26.09. wtorek
07:00 – śniadanie
08:30 – wizyta w Szkolnym Klubie Europejskim w szkole wiejskiej – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Łucce, S.J. Rogala
11:00 – wizyta w Szkolnym Klubie Europejskim – Technikum Odzieżowe w Lublinie
13:00 – obiad (Lublin)
14:00 – zapoznanie z wielokulturowym dziedzictwem Lubelszczyzny
16:00 – wizyta w Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej – spotkanie z obsługą
18:00 – powrót do ośrodka szkoleniowego
18:30 – spotkanie w Klubie Młodzieżowym „Przyjaciele Europy”
20:00 – kolacja
21.00 spotkanie z polskimi opiekunami SKE

27.09. środa
08:00 – śniadanie
09:00 – Metody pracy i obsługa interesantów w Centrum Informacji Europejskiej – Urszula Szczepaniak
11:00 – przerwa kawowa
11:30 – Tworzenie konspektów i materiałów dydaktycznych do lekcji europejskich – Jarosław Szczepaniak
13:30 – obiad
15:00 – Ćwiczenia w wyszukiwaniu informacji nt. UE – Anna Moskwa
17:00 – przerwa kawowa
18:00 – podsumowanie programu
20:00 – uroczysta kolacja

28.09. czwartek
08:00 – śniadanie
09:00 – wyjazd uczestników


Centra Informacji Europejskiej na Ukrainie :