EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW

PARTNERZY FUNDACJI

PARTNERZY FORUM EKONOMICZNEGO MŁODYCH LIDERÓWFEML


Małopolska


to dynamicznie rozwijające się województwo o solidnych fundamentach, które dają szansę na długookresowy wzrost gospodarczy. Dla przedsiębiorców oznacza to dynamiczne, konkurencyjne środowisko rozwoju. Władze województwa starają się wspierać przedsiębiorców na wiele sposobów. Województwo Małopolskie przywiązuje szczególną wagę do promowania zdolnej młodzieży i rozwijania jej zainteresowań, kreując jednocześnie aktywną postawę obywatelską w oparciu o zasady demokracji, wolności i sprawiedliwości.

Więcej: http://www.malopolskie.pl/

FEML

 

Nowy Sącz


MIASTO GOSPODARZ

Nowy Sącz


Gospodarze miasta budując jego markę posługują się hasłem: „Nowy Sącz – miasto wiedzy i kreatywnych ludzi”. Po stronie aktywów, na czele listy, wpisują właśnie jego mieszkańców, w kolejności dopiero: położenie – dogodny punkt do kontaktów z krajami z południa Europy, dobrą atmosferę dla przedsiębiorców i prowadzenia tu biznesu, infrastrukturę komunalną, kulturalną i turystyczną ofertę dla mieszkańców i gości, przyjazne środowisko naturalne oraz plany inwestycyjne ważne dla miasta, sądeczan i gości, dla jego pozycji w Małopolsce.

Goście odwiedzający ostatnio Nowy Sącz i mieszkańcy, mówią wprost: to nie to samo miasto co przed kilku laty. Zmiany widać niemal na każdym kroku. Nowy Sącz, zwłaszcza w ostatnich dwóch latach, wypiękniał i widać w nim rękę gospodarzy!

Więcej: http://www.nowysacz.pl/

 

FEML


PARTNER STRATEGICZNY

PKN ORLEN


PKN ORLEN jest nowoczesnym graczem na rynku paliw i energetyki, największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej oraz jedyną spółką notowaną w prestiżowym rankingu Fortune 500.
Zgodnie z założeniami strategicznymi PKN ORLEN dąży do budowy pozycji regionalnego lidera poprzez rozwój obszarów upstream, downstream i sprzedaży detalicznej. Koncern zarządza sześcioma rafineriami i największą w regionie siecią 2700 nowoczesnych stacji paliw, zlokalizowanych w Polsce, Czechach, Niemczech i na Litwie.
Jednym z priorytetów PKN ORLEN jest poszukiwanie i wydobycie węglowodorów. Dzięki akwizycjom w Ameryce Północnej spółek wydobywczych Koncern dysponuje zasobami własnymi 2P na poziomie 97 milionów boe.
PKN ORLEN jest również liderem produkcji petrochemicznej, a w ramach rozwoju energetyki realizuje dwa projekty budowy elektrociepłowni gazowo-parowych opartych na kogeneracji we Włocławku i w Płocku. Finalizacja projektów zwiększy potencjał energetyczny Grupy ORLEN do 1.5 GWe.
ORLEN jest nieprzerwanie od wielu lat najcenniejszą marką w Polsce, wycenianą na poziomie 4,5 mld zł, a także jedyną w regionie firmą, która otrzymała prestiżowy tytuł The Most Ethical Company za 2014, 2015 i 2016 r., przyznawany przez amerykański Ethisphere Institute.

Więcej: http://www.orlen.pl/EN

 

FEML


Fundacja PKO Banku Polskiego


została powołana w lipcu 2010 roku. Kierując się mottem "Dobro procentuje", Fundacja wspiera obszary kluczowe dla rozwoju Polski, buduje partnerstwa strategiczne z polskimi organizacjami społecznymi, a także pozwala angażować się w działalność społeczną pracowników Banku. Fundacja realizuje projekty na trzech poziomach: strategicznym, lokalnym i indywidualnym.

Więcej: https://www.fundacjapkobp.pl/

 

FEML


Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej


wspiera relacje między Polakami i Niemcami. Przez ponad 20 lat istnienia FWPN dofinansowała prawie 15 tysięcy wspólnych projektów i współtworzyła tym samym podstawy zasad porozumienia polsko-niemieckiego. Głównym zadaniem Fundacji jest wspieranie wartościowych inicjatyw polsko-niemieckich, m.in. projektów o charakterze edukacyjnym poszerzających wiedzę o Polsce i Niemczech, współpracy naukowej, a także projektów artystycznych i literackich. Zarówno poprzez dotacje, jak i poprzez projekty przez nią inicjowane, FWPN pragnie inspirująco oddziaływać na relacje polsko-niemieckie.

Więcej: http://fwpn.org.pl/

 

Erasmus


Erasmus +


Program Erasmus powstał w 1987 roku jako program wymiany studentów. Mimo że jego zasięg i cele poszerzały się w kolejnych latach, główna idea pozostaje ta sama: rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami. Nazwa Erasmus nawiązuje do imienia holenderskiego filozofa i teologa, humanisty, Erazma z Rotterdamu (1466-1536). Nie bez przyczyny. Erazm, jak inni wybitni ludzie renesansu, kształcił się w wielu uczelniach w różnych krajach Europy, a jego poglądy na edukację przesycone były głębokim humanizmem.
Erasmus jest programem dla uczelni, ich studentów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi. W niektórych jego akcjach mogą uczestniczyć również inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują ze szkołami wyższymi.
Polska bierze udział w programie Erasmus od roku 1998/99. W latach 1995-2006 Erasmus wchodził w skład wspólnotowego programu Socrates, a od roku akademickiego 2007/2008 jest częścią programu "Uczenie się przez całe życie" (LLP – the Lifelong Learning Programme), programu Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego, przewidzianego na lata 2007-2013.

Więcej: http://www.erasmusplus.org.pl

 

FEML


Nationale-Nederlanden


to stabilna firma o długoletniej tradycji. Oferuje proste i zrozumiałe produkty ubezpieczeniowe, służące zabezpieczeniu przyszłości finansowej Klientów i ich bliskich. Intensywnie działa w obszarze profilaktyki zdrowotnej i poprawy jakości życia Polaków, w tym finansowego zabezpieczania przyszłości emerytalnej. Powszechne Towarzystwo Emerytalne Nationale-Nederlanden nie tylko oferuje produkty finansowe pozwalające na oszczędzanie długoterminowe i utrzymanie odpowiedniego poziomu życia po zaprzestaniu aktywności zawodowej, ale także stale monitoruje otoczenie rynkowe i postawy Polaków. Dzięki temu może jak najlepiej dostosować swoją ofertę do potrzeb Klientów.
Zachęcamy do lektury najnowszego raportu Ecorys "Zmiany na rynku pracy a stabilność systemu emerytalnego w Polsce" (http://ecorys.pl/raporty/rynek%20pracy.pdf).

Więcej: https://www.nn.pl/; https://www.nn.pl/emerytura

 

FEML


Bank Ochrony Środowiska


Jesteśmy polskim Bankiem. Od 1997 r. nasze akcje są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 25 lat uczymy Polaków jak dzięki ekologii wydawać mniej i zarabiać więcej. Dla Klientów indywidualnych tworzymy innowacyjne produkty bankowe, do których dodajemy "zielone korzyści" - z zyskiem dla ich osobistych finansów. Nasza oferta produktowa zdobywa regularnie nagrody i wyróżnienia niezależnych ekspertów branży finansowej. Klientom korporacyjnym oferujemy preferencyjne kredyty na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska i zarazem wspierające rozwój ich biznesu. Na finansowanie projektów ekologicznych przeznaczyliśmy ok. 17,5 mld zł. Ekologia jest naszą misją i pasją.

Więcej: https://www.bosbank.pl

 

FEML

FAKRO


Okna dachowe znane na całym świecie. FAKRO jest wiceliderem światowego rynku okien dachowych. Ta innowacyjna firma z własnym ośrodkiem badawczo-rozwojowym ma na swoim koncie ponad 140 zgłoszeń patentowych. Wiele konstrukcyjnych rozwiązań FAKRO wytycza nowe kierunki rozwoju dla branży okien dachowych na świecie. W skład Grupy Fakro, zatrudniającej ponad 3300 osób, wchodzi 12 spółek produkcyjnych oraz 16 dystrybucyjnych, zlokalizowanych w Europie, Azji i Ameryce. Produkty firmy FAKRO można znaleźć w ponad 50-ciu krajach na całym świecie.

Więcej: http://www.fakro.pl/

 

FEMLFundacja Pomyśl o Przyszłości


Fundacja Pomyśl o Przyszłości powstała w 2010 roku z inicjatywy właściciela i Prezesa firmy Fakro Pana Ryszarda Florka. Fundacja od lat podejmuje oraz wspiera wszelkie inicjatywy służące rozwojowi gospodarczemu naszego kraju. Swój cel realizuje głównie poprzez propagowanie wiedzy na temat gospodarki i mechanizmów wolnorynkowych oraz budowania kapitału społecznego w naszym kraju.

Więcej: http://www.pomysloprzyszlosci.org

 

FEML


NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE BIZNESEM


Program "Nowoczesne Zarządzanie Biznesem" to największy program edukacyjny o tematyce ekonomicznej w Polsce, którego misją jest podnoszenie poziomu praktycznej wiedzy o rynku finansowym, przedsiębiorczości oraz zarządzaniu biznesem poprzez rozwój współpracy sektora finansowego i biznesu ze szkołami wyższymi.
Aktualnie, Program NZB obejmuje swoim zasięgiem 129 uczelni w całej Polsce. Dotychczas w ramach Programu zrealizowano ponad 800 wykładów, w których uczestniczyło ok. 40 tys. studentów. Zorganizowano także blisko 200 spotkań informacyjnych w ramach tzw. Stref NZB, które odwiedziło prawie 30 tys. osób.
Z inicjatywy Programu NZB powołano Ogólnopolskie Forum Mediów Akademickich – stałą platformę dyskusji środowiskowej mającej na celu rozwój tego typu mediów poprzez m.in. uruchomienie Funduszu Grantowego oraz Ekonomicznej Redakcji Akademickiej.

Więcej: http://www.nzb.pl

 

FEML


Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu


jest samorządową instytucją kultury województwa małopolskiego, realizującą zadania z zakresu ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego, kształtowania kompetencji kulturowej oraz inspiracji aktywnych form uczestnictwa w kulturze.

Więcej: http://www.mcksokol.pl/

 

FEML


Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych


Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych została powołana przez grupę młodych ludzi wywodzących się ze środowisk akademickich, młodzieżowych i skautowych, którzy potrzebowali dodatkowych narzędzi do szerszej aktywności społecznej i publicznej. Celem powołania Fundacji była także integracja tych środowisk i budowania między nimi obszarów współpracy. Wśród podstawowych celów Fundacji jest działalność edukacyjna w przestrzeni publicznej w zakresie patriotyzmu oraz historii Polski, a także promowanie postaw obywatelskich oraz społecznych. Poprzez podejmowane inicjatywy Fundacja szeroko dociera przede wszystkim do młodzieży szkolnej i akademickiej integrując ją i angażując w swoje działania.

Więcej: http://fundacjainicjatywmlodziezowych.pl

 

FEML


Amplus


Grupa AMPLUS stworzona 1992 roku i jest wiodącym polskim producentem oraz dystrybutorem owoców i warzyw, docenianym przez partnerów handlowych na całym świecie. W ramach Grupy Amplus działa także Grupa Producentów Amplus skupiająca rolników uprawiających owoce i warzywa. Grupa współpracuje na stałe z ponad 1600 producentami z całego świata, w znakomitej większości z Polski. Oferuje 19 typów owoców, 39 typów warzyw, 44 typy produktów ekologicznych.

Więcej: http://amplusfoods.com

 

FEML


Stowarzyszenie "Dla Miasta"


Stowarzyszenie "Dla Miasta", to stowarzyszenie powołane z myślą promowania Nowego Sącza i całego regionu. Główne obszary działań stowarzyszenia to historia, kultura, sport, ekologia i szeroko rozumiana aktywność społeczna.

Więcej: http://dlamiasta.org

 

FEML


Fundacja Prudentia et Progressus


Fundacja Prudentia et Progressus za główne cele stawia sobie działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa poprzez upowszechnianie wiedzy i poszerzanie kompetencji, a także popularyzowanie nowoczesnego oblicza patriotyzmu w wymiarze kulturowym i gospodarczym.

Więcej: http://prudentia.org.pl

 

PATRONI MEDIALNIEUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ
FUNDACJA NOWY STAW

ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin
tel. +48 81 534 61 91,
fax +48 81 534 61 92
www.eds-fundacja.pl
eds@eds-fundacja.pl
Nasze biuro na mapie

NIP: 946-17-71-036
REGON: 430308156

Konto : Alior Bank S.A.
ul. Zana 32A 20-601 Lublin
Numer identyfikacyjny banku
SWIFT: ALBPPLPW
Numer rachunku PL13249000050000453097076090

Film o Fundacji

Biuro w Kielcach

ul. Sandomierska 89, 25-318 Kielce
Tel/fax: +48 727 400 872
startdobiznesu@eds-fundacja.pl

Biuro w Rzeszowie

ul. Kopernika 1, 35-959 Rzeszów,
pietro 5, pok. 52,
Tel: 576-325-861 , tel. 600-353-873
m.rajchel@eds-fundacja.pl

Dom Nasutów

Nasutów 98 A, 21-025 Niemce
tel./fax +48 81 756 79 01
www.nasutow.pl
nasutow@eds-fundacja.pl
rezerwacja@nasutow.pl
Dom Nasutów na mapie