EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW

PARTNERZY FUNDACJI

PARTNERZY FORUM EKONOMICZNEGO MŁODYCH LIDERÓWPARTNER GŁÓWNY

MAŁOPOLSKA

Małopolska to region, w którym można rozwinąć swoje talenty, zdobyć bezcenne doświadczenie i przeżyć coś niepowtarzalnego – a wszystko to w otoczeniu niezwykłych zabytków naszego polskiego dziedzictwa, pięknej przyrody oraz atrakcyjnej oferty edukacyjnej i kulturalnej. Największym kapitałem regionu są bez wątpienia jego mieszkańcy. Małopolanie to osoby z ogromnym potencjałem, które korzystając z możliwości oferowanych przez województwo i czerpiąc z bogatej narodowej tradycji odważnie realizują swoje marzenia i ambicje. Siła kulturowa regionu, dostępność komunikacyjna, otwartość na rynki zagraniczne, obecność sektora technologii i instytucji naukowych oraz badawczo-rozwojowych – to atuty przyciągające do Małopolski firmy i specjalistów z każdej branży. To dzięki temu w regionie rozwija się innowacyjna przedsiębiorczość, powstają porywające realizacje artystyczne, odbywają się niebanalne wydarzenia kulturalne i działają prężne organizacje społeczne. W Małopolsce udowadniamy, że pochodzenie ma znaczenie i warto wspierać polskie firmy wywodzące się z Małopolski. Cechą wyróżniającą produkty i usługi oferowane przez regionalnych przedsiębiorców jest wysoka jakość i szacunek dla dziedzictwa regionu. Symbol „Made in Małopolska” to gwarancja najlepszego wyboru.PARTNER STRATEGICZNYMAŁOPOLSKA

Nowoczesny gracz na rynku paliw i energetyki, największa firma w EŚW notowana w światowych zestawieniach Fortune Global 500, Platts TOP250 czy Thompson Reuters TOP100. Dysponuje zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi poprzez największą w regionie EŚW sieć ponad 2800 stacji paliw. PKN ORLEN jest również największym przemysłowym producentem energii elektrycznej o mocach na poziomie 1,9 GWe, zaś w obszarze wydobycia dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P) w Polsce i Kanadzie, które na koniec 2018 r. wyniosły 211 mln boe.MIASTO GOSPODARZNowySącz

Nowy Sącz jest miastem Województwa Małopolskiego na prawach powiatu grodzkiego. Funkcjonuje jako liczące się na południu Polski centrum administracyjne, kulturalne, edukacyjne i gospodarcze, a na poziomie lokalnym jest siłą napędową rozwoju, innowacyjności i przedsiębiorczości. Nowy Sącz jest położony w płaskim dnie Kotliny Sądeckiej, w widłach rzek Dunajec i Kamienica, u podnóża masywów górskich: na południu Beskidu Sądeckiego, na zachodzie Beskidu Wyspowego, na wschodzie Beskidu Niskiego, na północy Pogórza Rożnowskiego. Miasto pełni ważną rolę na szlaku turystycznym dla osób wypoczywających w okolicznych miejscowościach.

W Nowym Sączu nie można się nudzić. Kultura jest wizytówką miasta, a instytucje tu działające oferują wachlarz imprez wśród których są także te znaczące i znane, nie tylko w regionie, ale też w całej Polsce oraz na świecie.WSPÓŁFINANSOWANIE

Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ) – resort odpowiedzialny za kształtowanie i prowadzenie polityki zagranicznej RP. Do zadań Ministra Spraw Zagranicznych należy: reprezentowanie i ochrona interesów Polski i jej obywateli (dyplomacja); utrzymywanie dobrych stosunków Polski z innymi państwami oraz organizacjami międzynarodowymi; współpraca z Polonią; promocja Rzeczypospolitej Polskiej i języka polskiego; ustalanie organizacji i kierowanie działalnością misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych; kierowanie działem administracji rządowej, sprawy zagraniczne; obsługa Komitetu do Spraw Europejskich.WSPÓŁFINANSOWANIE

FWPN - wspiera relacje między Polakami i Niemcami. Przez ponad 20 lat istnienia FWPN dofinansowała prawie 15 tysięcy wspólnych projektów i współtworzyła tym samym podstawy zasad porozumienia polsko-niemieckiego. Głównym zadaniem Fundacji jest wspieranie wartościowych inicjatyw polsko-niemieckich, m.in. projektów o charakterze edukacyjnym poszerzających wiedzę o Polsce i Niemczech, współpracy naukowej, a także projektów artystycznych i literackich. Zarówno poprzez dotacje, jak i poprzez projekty przez nią inicjowane, FWPN pragnie inspirująco oddziaływać na relacje polsko-niemieckieOFICJALNY PARTNERFEML

KGHM należy do grona największych światowych producentów miedzi i srebra. Dysponuje 55 letnim doświadczeniem w górnictwie i hutnictwie metali. Oprócz miedzi i srebra KGHM wydobywa także molibden, nikiel, złoto, pallad i platynę oraz wytwarza ren. Aktywa produkcyjne KGHM są usytuowane na trzech kontynentach. Podstawowe zakłady produkcyjne firmy są zlokalizowane w Polsce. Najważniejsza kopalnia zagraniczna – Sierra Gorda – jest zlokalizowana w Chile. Grupa KGHM zatrudnia ponad 34 000 pracowników.OFICJALNY PARTNERFEML

Program „Bankowcy dla Edukacji” to jeden z największych programów edukacji finansowej w Europie. Jest on realizowany od 2016 r. z inicjatywy Związku Banków Polskich przez Warszawski Instytut Bankowości. Jego celem jest edukowanie uczniów, studentów i seniorów w zakresie podstaw praktycznej wiedzy dotyczącej ekonomii, finansów, bankowości, przedsiębiorczości, cyberbezpieczeństwa i obrotu bezgotówkowego.PARTNERZYFEML

Lubelskie jest trzecim co do wielkości województwem w Polsce i ósmym najludniejszym regionem w Polsce.
Region posiada olbrzymi potencjał przemysłowy, logistyczny i badawczo-rozwojowy.
Z uwagi na swoje położenie (graniczy z Ukrainą i Białorusią) oraz dostępną infrastrukturę (m. in. port przeładunkowy w Małaszewiczach), Lubelskie stanowi łącznik pomiędzy wschodem i zachodem, Europą i Azją.
Kluczowe sektory gospodarcze regionu to: biogospodarka, medycyna i zdrowie, informatyka oraz automatyka, gospodarka niskoemisyjna (posiadamy jeden z największych współczynników nasłonecznienia w kraju).
Lubelskie jest jednym z największych producentów owoców miękkich w Europie.
Atutami tego województwa są ośrodki naukowe oraz bardzo dobrze wykształcone kadry. Akademickie ośrodki badawcze dysponują ogromnym potencjałem, który znajdzie bezpośrednie zastosowanie w gospodarce regionu dzięki Lubelskiemu Parkowi Naukowo-Technologicznemu.
Województwo Lubelskie to region atrakcyjny gospodarczo, turystycznie i kulturowo, który oferuje wiele miejsc z naturalnym otoczeniem, dobrym klimatem, wolniejszym rytmem życia, który pozwala znakomicie wypocząć, zrelaksować się i nabrać sił do działania. Obszar, który nie został poddany presji ciężkiego przemysłu i intensywnej urbanizacji, dzięki czemu powstały tu parki narodowe i krajobrazowe, znajdują się obszary chronionego krajobrazu a także rezerwaty przyrody. To Region żywych ludowych tradycji i rzemiosła a do tego wspaniałych zabytków przeszłości.
Lubelskie zaprasza na weekend lub na dłużej !PARTNERZYFEML

Kolegium Europejskie (College of Europe) jest najstarszą i najbardziej znaną uczelnią w Europie oferującą podyplomowe studia europejskie. Studia w Brugii (Belgia) i w warszawskim Natolinie przyciągają każdego roku ponad 450 studentów z około 50 różnych krajów. Mieszkając i studiując na jednym kampusie, studenci uczą się funkcjonowania w bardzo zróżnicowanej społeczności, dzięki czemu zdobywają prawdziwie europejskie i międzykulturowe doświadczenie. Celem studiów na kierunku „advanced Master of Arts in European Interdisciplinary Studies” w Natolinie jest przekazanie wszechstronnej wiedzy o Europie i przygotowanie studentów do międzynarodowej kariery. Co więcej, kampus w Warszawie jest ośrodkiem badań nad historią i cywilizacją europejską oraz nad Europejską Polityką Sąsiedztwa i relacjami Unii Europejskiej z krajami sąsiadującymi. Więcej informacji na stronie: www.coleurope.euPARTNERZYFEML

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego została zainicjowana przez partnerstwo Warszawskiego Instytutu Bankowości ze Związkiem Banków Polskich i Polską Izbą Ubezpieczeń i jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Łącznie w Radzie reprezentowanych jest 35 podmiotów, w tym m.in. banki komercyjne i spółdzielcze, organizacje branżowe, instytucje szkolnictwa wyższego oraz firmy szkoleniowe.PARTNERZYFEML

“Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni” to program realizowany we współpracy z bankami (Związek Banków Polskich, Pekao SA, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank), fundacjami (KIR Cyberium, Polska Bezgotówkowa), sklepami internetowymi (Allegro), firmami technologicznymi (IBM Polska, Microsoft, Visa, eService), którego celem jest popularyzacja wiedzy z zakresu bezpiecznego korzystania z internetu i bankowości elektronicznej. Działania w imieniu partnerów od 2017 r. realizuje Warszawski Instytut Bankowości – operator Programu „Bankowcy dla Edukacji”.PARTNERZYFEML

Projekt „Aktywny Student” jest realizowany od 2018 r. przez Warszawski Instytut Bankowości na ponad 50 uczelniach w całej Polsce. Jego głównym celem jest promowanie wśród studentów tematyki działalności studenckiej, wiedzy ekonomicznej, kompetencji cyfrowych i efektów kształcenia. Głównymi elementami projektu są szkolenia dla studentów I roku oraz kampania informacyjno-edukacyjna prowadzona w we współpracy z mediami akademickimi.PARTNERZYFEML

Program „PROJEKTOR – wolontariat studencki”
Ogólnopolski program społeczny, w którym studenci-wolontariusze zamieniają swoja energię i zainteresowania w autorskie projekty edukacyjne dla dzieci i młodzieży z małych miejscowości, inspirują innych do rozwoju, nauki i poszukiwania pasji, a sami zdobywają doświadczenie, kompetencje cenione na rynku pracy oraz certyfikaty.
Program „PROJEKTOR – wolontariat studencki” to łączenie dziecięcej radości i studenckiej pasji podczas realizowania projektów edukacyjnych. Program tworzy przestrzeń dla twórczego działania studentów, którzy swoją postawą pokazują, że nauka jest nie tylko pasjonująca, ale stanowi najlepszy wolontariuszy, którzy w 4 000 szkół zrealizowali ponad 37 500 projektów.
pomysł na własną przyszłość. Skutecznie łączy środowisko szkolne i akademickie, umożliwiając wymianę doświadczeń i wzajemną inspirację. Program działa od 15 lat, do tej pory wzięło w nim udział 21 000PARTNERZYFEML

Forum Młodych Dyplomatów to ogólnopolska organizacja pozarządowa, posiadająca swoje przedstawicielstwa regionalne w siedmiu miastach. Członkowie FMD są młodymi, zdeterminowanymi i zmotywowanymi ludźmi - studentami oraz absolwentami wielu polskich, ale także zagraniczych uczelni wyższych, którzy mają sprecyzowane cele, jak i ambicje zawodowe, a swoją przyszłość wiążą z pracą w środowisku międzynarodowym. Misją FMD jest „kreowanie i kształcenie przyszłych Liderów, którzy poprzez swoje działania zapewnią silną oraz stabilną pozycję Polski na arenie międzynarodowej”.PARTNERZYFEML

Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University - jedna z pierwszych niepublicznych uczelni wyższych w Polsce.
Oferuje studia l i II stopnia (w języku polskim, angielskim, rosyjskim) na kierunkach: informatyka, zarządzanie, psychologia oraz studia podyplomowe, w tym studia MBA. Uczelnia posiada pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla wszystkich akredytowanych kierunków. W chwili obecnej Uczelnia posiada dwa kampusy: w Nowym Sączu i w Tarnowie.
Partnerem Uczelni jest amerykański uniwersytet National-Louis University z Chicago. Jest to, utworzony w 1886 roku, prywatny uniwersytet akredytowany przez North Central Association. To sprawia, że nasi absolwenci bez problemów znajdują pracę, zarówno w firmach polskich, jak i zagranicznych.
Od 1991 roku WSB-NLU z sukcesem kształci młodych ludzi i uczy ich wiary w siebie i własne możliwości. Zaangażowanie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej będące jedną z głównych gwarancji wysokiego poziom kształcenia, zaowocowało spektakularnymi sukcesami zawodowymi wielu naszych absolwentów, którzy zajmują obecnie wysokie stanowiska w krajowych oraz międzynarodowych firmach i instytucjach.PATRONI MEDIALNIFEML
FEML
FEML
FEML
FEML
FEML