EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2006 ROKU


05.07.2006 | Aleksandra Krygier Zapraszamy na przedstawienie Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

Uczestnicy międzynarodowej wymiany młodzieży – Bułgarzy, Hiszpanie, Portugalczycy i Polacy- odbywającej się w dniach od 7 do 15 lipca 2006 w Nasutowie koło Lublina zapraszają na końcową prezentację rezultatów projektu.

Prezentacja odbędzie się w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie o godzinie 17.00. W planie między innymi wspólnie przygotowane przedstawienie teatralne o przebiegu ludzkiego życia oraz wystawa prac artystycznych, które stworzone zostaną przez uczestników, m. in. ekspozycja zdjęć z dzieciństwa, graffity, wspólnie zbudowane miniaturowe domy europejskie.

Ze strony polskiej w wymianie bierze udział grupa licealistów z podlubelskiego Sobieszyna - zwycięzcy konkursu Mozaika - biorą udział w wymianie międzynarodowej. Konkurs polegał na przygotowaniu szkicu wymiany międzynarodowej młodzieży. Trzy zwycięzkie drużyny w nagrodę mogą zrealizować swój projekt przy wsparciu Fundacji.

Motywem przewodnim wymiany jest nasze życie od dzieciństwa do starości oraz porównanie, jak jego poszczególne etapy wyglądają w społeczeństwach, z których pochodzą uczestnicy wymiany.


Inicjatywa wspierana jest przez Program „Młodzież” UE.

www.mlodziez.org.pl

............................................................................. -->