EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2006 ROKU


05.07.2006 | Aleksandra Krygier Zapraszamy na przedstawienie Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

Uczestnicy międzynarodowej wymiany młodzieży – Bułgarzy, Hiszpanie, Portugalczycy i Polacy- odbywającej się w dniach od 7 do 15 lipca 2006 w Nasutowie koło Lublina zapraszają na końcową prezentację rezultatów projektu.

Prezentacja odbędzie się w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie o godzinie 17.00. W planie między innymi wspólnie przygotowane przedstawienie teatralne o przebiegu ludzkiego życia oraz wystawa prac artystycznych, które stworzone zostaną przez uczestników, m. in. ekspozycja zdjęć z dzieciństwa, graffity, wspólnie zbudowane miniaturowe domy europejskie.

Ze strony polskiej w wymianie bierze udział grupa licealistów z podlubelskiego Sobieszyna - zwycięzcy konkursu Mozaika - biorą udział w wymianie międzynarodowej. Konkurs polegał na przygotowaniu szkicu wymiany międzynarodowej młodzieży. Trzy zwycięzkie drużyny w nagrodę mogą zrealizować swój projekt przy wsparciu Fundacji.

Motywem przewodnim wymiany jest nasze życie od dzieciństwa do starości oraz porównanie, jak jego poszczególne etapy wyglądają w społeczeństwach, z których pochodzą uczestnicy wymiany.


Inicjatywa wspierana jest przez Program „Młodzież” UE.

www.mlodziez.org.pl

............................................................................. -->


PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ