EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2006 ROKU


09-12.11.2006 | Anna Moskwa Białoruskie organizacje pozarządowe w Nasutowie Centrum Polska – Wschód

W dniach 9-12 listopada 2006 r. odbędzie się szkolenie „Jak przeprowadzić udaną akcję społeczną”. Jest to drugie szkolenie w ramach projektu „Wsparcie dla organizacji obywatelskich na Białorusi”. Weźmie w nim udział 23 młodych przedstawicieli organizacji społecznych z terenu całej Białorusi.

Projekt „Wsparcie działalności sektora obywatelskiego na Białorusi”

W ramach szkolenia odbędą się warsztaty nt. sposobów docierania do wybranej grupy docelowej, rekrutacji i współpracy z wolontariuszami oraz organizowania ciekawych akcji publicznych. Podczas szkolenia ogłoszony zostanie konkurs dla uczestników projektu na przeprowadzenie najciekawszej akcji publicznej. Prezentacje konkursowe i rozstrzygnięcie odbędzie się podczas trzeciego szkolenia 10 grudnia 2006 r.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszenie


Projekt jest współfinansowany w ramach programu pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2006 r.


Główne cele projektu to:

  • wsparcie instytucji obywatelskich na Białorusi poprzez przekazanie im narzędzi pozwalających na prowadzenie skutecznych działań, promocję idei demokratycznych,
  • nawiązanie współpracy pomiędzy sektorem pozarządowym w Polsce i na Białorusi,
  • podniesienie jakości pracy instytucji obywatelskich na Białorusi,
  • podniesienie kwalifikacji lokalnych liderów w dziedzinie kontaktów z mediami, autoprezentacji i promocji organizacji w lokalnym środowisku,
  • przekazanie dobrej praktyki polskich organizacji pozarządowych i instytucji działających w sferze demokratyzacji;

Projekt jest realizowany poprzez cykl szkoleń dla liderów organizacji pozarządowych z Białorusi. Uczestnicy szkoleń zostali dobrani w taki sposób, by w równych proporcjach reprezentowali wszystkie części Białorusi. Planujemy udział łącznie 30 osób z terenu całego kraju. Szkolenia odbywają się w październiku, listopadzie i grudniu 2006 roku w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie.

W listopadzie uczestnicy szkolenia będą mieli za zadanie przeprowadzenie akcji społecznej w lokalnych środowiskach. Akcja ta, a także jej prezentacja podczas szkolenia (prezentacja zostanie przygotowana przy pomocy trenerów) będzie przedmiotem konkursu, w którym zostaną wręczone nagrody rzeczowe w postaci multimedialnych kursów językowych.

Planowane jest także przygotowanie podręcznika dotyczącego promowania organizacji obywatelskiej w lokalnym środowisku. Podręcznik zawierał będzie metody pracy społeczności lokalnej oraz wybrane przykłady prowadzenia akcji promocyjnych. Autorami poszczególnych części będą trenerzy odpowiedzialni za poszczególne moduły warsztatów.

Uczestnicy zostali zobowiązani do zorganizowania podobnych szkoleń w swoim środowisku i przekazania dalej wiedzy nabytej w ramach projektu. Pozwoli to na znaczne zwiększenie liczby beneficjentów projektu.

Szkolenia odbywają się w dniach:

26-29 października - Jak promować działalność organizacji obywatelskich?
9-12 listopada - Jak przygotować i zrealizować udaną akcję społeczną?
6-10 grudnia - Tworzenie materiałów promocyjnych organizacji


Program jest współfinansowany
w ramach programu pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2006 r.W dziale Publikacje proponujemy do pobrania w wersji eketronicznej :
Podręcznik dotyczący promowania organizacji obywatelskiej w lokalnym środowisku. Zawiera metody pracy społeczności lokalnej oraz wybrane przykłady prowadzenia akcji promocyjnych.
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ