EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2006 ROKU


11.04.2006 | Michał Wójcik Wyrzucony z uniwersytetu Centrum Polska - Wschód

Redaktor niezarejestrowanej białoruskiej gazety "Sviezhaja Hazeta" oraz działacz Białoruskiego Frontu Narodowego (BNF), student czwartego roku Białoruskiego Pedagogicznego Uniwersytetu w Mińsku (BSPU) Aleksander Kartsel został w dniu 15 marca 2006 roku wyrzucony z uniwersytetu.

Według rektora powodem wyrzucenia Aleksandra było systematyczne łamanie obowiązków studenta, a bezpośrednim powodem była nieobecność na praktykach w szkole w dniu 13 marca 2006 roku. W tym czasie Aleksander nie uczęszczał na zajęcia z powodu choroby od 06-13.03. włącznie. Rektor nie uwzględnił choroby i zaświadczenia lekarskiego jako przyczyny nieobecności na zajęciach.

Aleksander Kartsel był jednym z najlepszych studentw BSPU, był zaangażowany w działalność naukową, planował studia podyplomowe. Jest także zaangażowany w działaność opozycyjną, w działalność społeczności lokalnej w Żłobinie, skąd pochodzi oraz w działalność studencką w Mińsku. Jest redaktorem katolickiej gazety dla dzieci "Aniołek" oraz "Pater Noster", a także studenckiej młodzieżowej gazety "Sviezhaja Hazeta".

Aleksander Kartsel współpracował z naszą Fundacją, uczestniczył w polsko - niemiecko - białoruskim forum liderów młodzieżowych oraz w programach wymiany młodzieży.

ZAPROTESTUJ:

Treść smsa można wysyłać na numer Dziekana Wydziału Filologii Rosyjskiej BSPU Pana Vasyla Starychonaka: +375 29 627 27 79
Prosimy o przywrуcenie w prawach studenta Pana Aleksandra Kartsela, studenta 4 roku filologii rosyjskiej BSPU.
Na stronie www.wolnabialorus.pl można także wpisywać się pod listem protestacyjnym.