EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


EUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY


Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży swoją działalnością wspiera współpracę i kontakty międzynarodowe młodzieży, szczególnie na obszarze kontynentu europejskiego. Jedną z głównych form aktywności są międzynarodowe spotkania młodzieży. Są one zawsze szansą na poszerzenie własnych horyzontów, wymiany doświadczeń i nowych inspiracji do działań. Spotkania kultur są też okazją do pokonania własnych barier oraz głęboko tkwiących uprzedzeń i stereotypów. Najważniejszy jest jednak wymiar ludzki - międzynarodowe spotkania młodzieży i bez względu na to czy są radosne, czy refleksyjne pozwalają się lepiej poznać i pozostawiają niezapomniane wrażenia, a nierzadko przyjaźnie na całe życie.

Najwięcej dotychczas realizowanych programów to polsko- niemieckie spotkania młodzieży. Spotkania trójstronne z udziałem Polaków, Niemców i Białorusi, Ukrainy lub innego kraju to kolejna formuła programowa realizowana w ramach Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży www.pnwm.org. Poza Polsko- Niemiecką Współpracą Młodzieży wiele projektów organizowanych jest w ramach Programu Wspólnot Europejskich- „Młodzież” www.mlodziez.org.pl. Program ten daje nam szansę nawiązania kontaktów z młodymi z obszaru Unii Europejskiej, EFTA, Bałkanów, Europy Wschodniej i Kaukazu, Afryki Północnej, a nawet Ameryki Południowej.

Główne obszary tematyczne, w ramach których podejmujemy międzynarodową współpracę, to między innymi: dziennikarstwo, ekologia, ekumenizm, kultura, tradycja, polityka młodzieżowa, zagadnienia społeczne, tematyka związana z UE.

Uczestnicy spotkań to między innymi: młodzież gimnazjalna, uczniowie szkół średnich, studenci, młodzież bezrobotna i pracująca. W sposób szczególny aktywizujemy młodzież z małych miejscowości i gmin lubelszczyzny.

Oprócz spotkań młodzieży zajmujemy programami goszczącymi oraz wysyłającymi Wolontariatu Europejskiego oraz innych programami praktyk i wolontariatów międzynarodowych. Dotychczas gościliśmy jednego wolontariusza z Francji, dwie wolontariuszki z Włoch i kilka osób z Niemiec. Jednocześnie wysłaliśmy naszych wolontariuszy do Hiszpanii, Niemiec, Portugalii, Rosji i Włoch.

Fundacja jest członkiem zarządu międzynarodowej organizacji wspólpracy młodzieży Mozaika www.europeanmosaic.com, europejskiej sieci współpracy regionów Platforma www.platformnet.net oraz sieci organizacji pozarządowej na rzecz młodzieży wykluczonej JAMO www.ec-network.net/jamo/en/presentation.htm.

Zachęcamy do zapoznania się z obszerną galerią multimedialną obrazujących nasze działania w ramach ECWM.

GALERIA MULTIMEDIALNA ECWM


EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ
FUNDACJA NOWY STAW

ul. Przechodnia 4,
20-003 Lublin
tel. +48 81 534 61 91,
fax +48 81 534 61 92
www.eds-fundacja.pl
eds@eds-fundacja.pl
Nasze biuro na mapie

NIP: 946-17-71-036
REGON: 430308156

Konto : Alior Bank S.A.
ul. Zana 32A 20-601 Lublin

Numer identyfikacyjny banku
SWIFT: ALBPPLPW
Numer rachunku PL13249000050000453097076090


Biuro w Kielcach

ul. Sandomierska 89
25-318 Kielce
Tel/fax: +48 727 400 872
startdobiznesu@eds-fundacja.pl


Dom Nasutów

Nasutów 98 A,
21-025 Niemce
tel./fax +48 81 756 79 01
www.nasutow.pl
nasutow@eds-fundacja.pl
rezerwacja@nasutow.pl
Dom Nasutów na mapie


Film o Fundacji