EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


EUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY

GALERIA MULTIMEDIALNAEUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY - 26.10.2014
Myths are all around.
więcej

EUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY - 29.09.2014 - 6.10.2014
UNITED FOR MINORITIES
więcej

EUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY - 18.08.2014-24.08.2014
UNCHAIN HUMAN RIGHTS
więcej

EUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY - 22.11.2009
Debata „Młodzi Kreatywni” zakończona sukcesem.
więcej

EUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY - 09.11.2009
Sytuacja gospodarcza w Polsce i w Niemczech
więcej

EUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY - 06.11.2009
"Ponad podziałami, ponad barierami". Spotkanie europejskie
więcej

EUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY - 16.09.2009
Poszukujemy uczestników do produkcji polsko-niemieckiego filmu!
więcej

EUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY - 02.09.2009
Za przyjaźń! Viva Polonia! Viva Germania!
więcej

EUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY - 18.07-25.07.2009
Ruch, fitness i zdrowe odżywianie
więcej

EUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY - 03.07-09.07.2009
Polsko- Niemiecko- Białoruskie warsztaty medialne
więcej

EUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY - 29.06.2009
Zakończyła się akcja edukacyjna „Oblicza wielokulturowego Lublina”
więcej

EUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY - 29.05.2009
Lublin jest wielokulturowy! Otwarcie wystawy „5 kolorów”
więcej

EUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY - 29.05.2009
W poszukiwaniu: otwarcie wystawy „5 kolorów”
więcej

EUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY - 18-26.04.2009
Polsko-Niemiecka wymiana na temat historii
więcej

EUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY - 05.04.2009
W poszukiwaniu dialogu.
więcej

EUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY - 28.12.2008-05.01.2009
Kulturalna Europa
więcej


EUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY - 5-11.10.2008
Walczymy o równą płacę
więcej

EUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY - 26.09.2008
Jestem i czuję się Polakiem
więcej

EUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY - 22.09.-30.09.2008
Aktywni społecznie
więcej

EUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY - 16-22.09.2008
Film łączy ludzi
więcej

EUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY - 21.08.2008
Oaza różnorodności – projekt ekumeniczny
więcej

EUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY - 11.08.2008
Razem na mecie
więcej

EUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY - 10.08.2008
Fotograficzne zbliżenia zakończone wystawą w Nasutowie
więcej

EUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY - 18.05.2008
Historia Żydów w Lublinie
więcej ; więcej

EUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY - 13.04.2008
Youth without addiction (Młodość bez uzależnień)
więcej

EUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY - 30.03.2008
Głos młodzieży z Polski i Niemiec : Voice of Youth
więcej


EUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY - 19.02.2007
Witaj w Lublinie Vera ! - Pozdrowienia naszej wolontariuszki z Białorusi
więcej

EUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY - 20-26.05.2007
2007: Młodzieżowa Odyseja Medialna
FILMY WYPRODUKOWANE PRZEZ UCZESTNIKÓW SZKOLENIA
Bench Forest movie Mr Bee Prince

EUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY - 20-26.05.2007
Projekt : Sytuacja gospodarcza w Polsce i w Niemczech
więcej

EUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY - 20-26.05.2007
2007: Młodzieżowa Odyseja Medialna
więcej

EUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY - 26.03-01.04.2007
Youth in action
więcej

EUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY - 19.02.2007
Witamy w Lublinie Vera!
więcej

EUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY - 17.01.2007
"Tradition and Modernity"
więcej

EUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY - 06-14.01-2007
Języki świata
więcej


EUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY - 13-19.12.2006
Szkolenie koordynatorów projektów europejskich
więcej

EUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY
"Razem w Europie" /"Together in Europe"/
więcej

EUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY - 21-26.11.2006
ZERO VIOLENCE – heroines and heros
więcej

EUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY - 04-10.11.2006
Part 2 Part, Młodzi Zaangażowani
więcej

EUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY - 07-13.10.2006
Pozycja młodych kobiet w przyszłej Europie
więcej

EUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY - 19-30.09.2006
Pragnienie wolności
więcej

EUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY - 17.09.2006
Razem w Europie
więcej

EUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY - 01-09.08.2006
Młodzi ekolodzy
więcej

EUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY - 07-15.07.2006
Wymiana z Bułgarii, Hiszpanii, Portugalii i Polski : „Ścieżka życia”
więcej

EUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY - 15-24.07.2006
Warsztaty integracyjno-szkoleniowe pt. "I Ty możesz być aktorem"
więcej

EUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY - 01-08.07.2006
Pedagogika doświadczenia
więcej

EUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY - 19-30.06.2006
Młodzi o mniejszościach narodowych i etnicznych
więcej

EUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY - 23.05.2006
„U mnie czy u ciebie? - 15 lat wymiany z Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży“
więcej

EUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY - 22-28.05.2006
Across the Borders
więcej


EUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY
Działalność Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży
więcej

EUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY - 07-08.05.2005
"Wiara w Europę"
więcej


EUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY - 17.05.2003
"Europa - nasz wspólny dom" Białoruś, Hiszpania, Polska, Ukraina, Włochy
więcej

Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży swoją działalnością wspiera współpracę i kontakty międzynarodowe młodzieży, szczególnie na obszarze kontynentu europejskiego. Jedną z głównych form aktywności są międzynarodowe spotkania młodzieży. Są one zawsze szansą na poszerzenie własnych horyzontów, wymiany doświadczeń i nowych inspiracji do działań. Spotkania kultur są też okazją do pokonania własnych barier oraz głęboko tkwiących uprzedzeń i stereotypów. Najważniejszy jest jednak wymiar ludzki - międzynarodowe spotkania młodzieży i bez względu na to czy są radosne, czy refleksyjne pozwalają się lepiej poznać i pozostawiają niezapomniane wrażenia, a nierzadko przyjaźnie na całe życie.

Najwięcej dotychczas realizowanych programów to polsko- niemieckie spotkania młodzieży. Spotkania trójstronne z udziałem Polaków, Niemców i Białorusi, Ukrainy lub innego kraju to kolejna formuła programowa realizowana w ramach Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży www.pnwm.org. Poza Polsko- Niemiecką Współpracą Młodzieży wiele projektów organizowanych jest w ramach Programu Wspólnot Europejskich- „Młodzież” www.mlodziez.org.pl. Program ten daje nam szansę nawiązania kontaktów z młodymi z obszaru Unii Europejskiej, EFTA, Bałkanów, Europy Wschodniej i Kaukazu, Afryki Północnej, a nawet Ameryki Południowej.

Główne obszary tematyczne, w ramach których podejmujemy międzynarodową współpracę, to między innymi: dziennikarstwo, ekologia, ekumenizm, kultura, tradycja, polityka młodzieżowa, zagadnienia społeczne, tematyka związana z UE.

Uczestnicy spotkań to między innymi: młodzież gimnazjalna, uczniowie szkół średnich, studenci, młodzież bezrobotna i pracująca. W sposób szczególny aktywizujemy młodzież z małych miejscowości i gmin lubelszczyzny.

Oprócz spotkań młodzieży zajmujemy programami goszczącymi oraz wysyłającymi Wolontariatu Europejskiego oraz innych programami praktyk i wolontariatów międzynarodowych. Dotychczas gościliśmy jednego wolontariusza z Francji, dwie wolontariuszki z Włoch i kilka osób z Niemiec. Jednocześnie wysłaliśmy naszych wolontariuszy do Hiszpanii, Niemiec, Portugalii, Rosji i Włoch.

Fundacja jest członkiem zarządu międzynarodowej organizacji wspólpracy młodzieży Mozaika www.europeanmosaic.com, europejskiej sieci współpracy regionów Platforma www.platformnet.net oraz sieci organizacji pozarządowej na rzecz młodzieży wykluczonej JAMO www.ec-network.net/jamo/en/presentation.htm.