EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2008 ROKU


05.04.-13.04.2008. Nasutów Youth without addiction (Młodość bez uzależnień) Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Polsko-niemieckie spotkanie młodzieży, którego tematem było jak przeżyć młodość bez uzależnień. Jak wskazuje tytuł projektu, wymiana dotyczyła aktualnego problemu uzależnień w środowisku młodych ludzi.

Warsztatowa forma pracy w grupach polsko-niemieckich dała uczestnikom możliwość porównania sytuacji w obu krajach i swobodę wypowiedzi na tematy związane z zagrożeniami wynikającymi z używania i nadużywania alkoholu, nikotyny, narkotyków i komputera. Dyskusje następujące po każdej części warsztatowej miały za zadnie nie tylko rozwiać wątpliwości i dać odpowiedź na trudne pytania ale przede wszystkim pomóc młodzieży w uświadomieniu sobie konsekwencji płynących z uzależnień.


Youth without addiction (Młodość bez uzależnień)Youth without addiction (Młodość bez uzależnień)Youth without addiction (Młodość bez uzależnień)Youth without addiction (Młodość bez uzależnień)
Youth without addiction (Młodość bez uzależnień)Youth without addiction (Młodość bez uzależnień)Youth without addiction (Młodość bez uzależnień)Youth without addiction (Młodość bez uzależnień)
Youth without addiction (Młodość bez uzależnień)Youth without addiction (Młodość bez uzależnień)

Jednym z punktów programu było spotkanie z terapeutą z lubelskiego ośrodka uzależnień - Panem Piotrem Wiejakiem, który opowiadał o doświadczeniach w pracy z osobami uzależnionymi oraz udzielał odpowiedzi na pytania nurtujące młodych uczestników spotkania. Spotkanie to w dużym stopniu uczuliło młodych ludzi na jeden z największych problemów współczesnego świata.

Ponadto młodzież wzięła udział w wielu spotkaniach integracyjnych, które dały możliwość wzajemnego poznania się młodzieży polskiej i niemieckiej. Uczestnicy wymiany uczyli się także kształtować swój wolny czas. Podczas naszego spotkania nie zabrakło czasu na gry, sport, nocne wycieczki orientacyjne, śmiech i zabawę.

Projekt „Youth without addiction” uczulił młodzież na problem uzależnień, pomógł przełamać wzajemne stereotypy i pokazał jak miło możłna spędzać czas nie sięgając po używki.Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży


TAK ZAPOWIADALIŚMY SPOTKANIE :

Jest to spotkanie młodych ludzi z Polski i Niemiec, którego tematem przewodnim będzie „jak ustrzec się od uzależnień?”. Uczestnicy wspólnie będą się zastanawiali nad zagrożeniami, jakie czyhają na młodych ludzi oraz wspólnie będą szukać sposobów zapobiegania uzależnieniom.

Spróbują znaleźć odpowiedź na pytania: „jak chronić się przed uzależnieniami?, jak pomóc koledze, który zaczyna brać narkotyki?, jak reagować, gdy któś nam proponuje sięgnięcie po narkotyki?” Odpowiedzi na te i inne pytania młodzież będzie szukała między innymi w rozmowie z terapeutą z lubelskiego ośrodka leczenia uzależnień.


Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży