Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw powstała w 1993 roku. Popieramy wszelkie inicjatywy społeczne mające na celu budowanie społeczeństwa obywatelskiego, współpracy i solidarności między narodami. Wspieramy procesy demokratycznych przemian na Białorusi i Ukrainie. Promujemy Lublin i Lubelszczyznę jako miejsce spotkania różnych kultur i narodów. Działamy na rzecz świadomego członkostwa Polski w Unii Europejskiej .


polecamy

17.05.2003
"Europa - nasz wspólny dom" Białoruś, Hiszpania, Polska, Ukraina, Włochy
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

Wymiana młodzieży w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie na temat tożsamości europejskiej, pozycji młodzieży w Europie oraz przyszłości kontynentu. Projekt wspierany przez Program „Młodzież” UE.

KLIKNIĘCIE NA ZDJĘCIE POWODUJE JEGO POWIĘKSZENIE
KLIKNIĘCIE NA ZDJĘCIE POWODUJE JEGO POWIĘKSZENIE


działy programowe


FORUM EKONOMICZNE
MŁODYCH LIDERÓW

Organizujemy Forum Ekonomiczne Młodych Liderów. Jest to spotkanie 250 młodych liderów z 33 państw UE, Europy Wschodniej i Kaukazu

WIECEJ

CHRZEŚCIJAŃSKI
TYDZIEŃ SPOŁECZNY

Tydzień to miejsce spotkania organizacji społecznych, ruchów, inicjatyw, grup nieformalnych oraz osób budujących sprawiedliwość społeczną w swoich społecznościach. Płaszczyzna spotkania i dialogu inicjatyw na rzecz dobra wspólnego.

WIĘCEJ

INSTYTUT
RYNKU PRACY

Aktywizujemy społeczności lokalne na rzecz rozwoju swojego środowiska, wspieramy rozwój rynku pracy. Prowadzimy analizy i badania naukowe rynku pracy, szkolimy samorządy i instytucje, pomagamy bezrobotnym i poszukującym pracy, rozwijamy ideę ekonomii społecznej, wspieramy imigrantów, emigrantów

WIĘCEJ

EUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY

Mobilizujemy młode pokolenie do działania, wspieramy porozumienie i dialog kultur. Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży swoją działalnością wspiera współpracę i kontakty międzynarodowe młodzieży, szczególnie na obszarze kontynentu europejskiego.

WIĘCEJ

CENTRUM
MEDIÓW OBYWATELSKICH

Rozwijamy ideę mediów obywatelskich w Polsce, współtworzymy telewizję internetową. Aktywnie wykorzystujemy media obywatelskie w edukacji politycznej. Organizujemy seminaria inicjujące debaty publiczne pomiędzy mieszkańcami Unii Europejskiej.

WIĘCEJ

INFORMACJA EUROPEJSKA

Działamy na rzecz świadomego członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Prowadzimy: Eurodesk, RODM Lublin, RODM Gdańsk, Europe Direct Lublin

RODM Lublin RODM Gdańsk

ED Lublin