EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2008 ROKU


02-10.08.2008 Nasutów Fotograficzne zbliżenia zakończone wystawą w Nasutowie Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

Czego mogą się nauczyć młodzi ludzie niemający do tej pory doświadczenia z fotografią podczas zaledwie ośmiu dni wymiany fotograficznej? Jak się okazuje te osiem dni były całkowicie wystarczające by młodzież mogła wyjechać do swoich krajów z Nasutowa z nową wiedzą i umiejętnościami zdobytymi z zakresu fotografii.

W dniach 2-10 sierpnia 2008 roku w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie koło Lublina w trakcie trwania projektu „Bliżej nas” (To Focus On Us) 30 osób z pięciu państw europejskich: Hiszpanii, Łotwy, Polski, Portugalii i Włoch starało się poznać tajniki fotografii. Dla większości z tych ludzi był to pierwszy kontakt z „prawdziwą: fotografią”

Podczas pierwszych dni spotkania jego uczestnicy zostali wprowadzeni w teoretyczne podstawy głównych reguł fotografii dotyczących kompozycji, kadrowania i oświetlenia. Ten teoretyczny wstęp posłużył temu by młodzi ludzie mogli wykorzystać i przetestować wszystkie wskazówki w praktyce, a później bardziej świadomie zabrać się za analizę samodzielnie wykonanych zdjęć.

W kolejnych dniach uczestnicy pracowali w grupach nad wykonaniem diaporamy – pokazu zdjęć tworzących historię z podkładem muzycznych, której nauczyli się robić podczas warsztatów z młodą fotografką – Agnieszką Kliczką.

Po wymianie została nam wystawa uczestników znajdująca się obecnie w Europejskim Domu Spotkań, a którą we wrześniu będziemy mogli też oglądać w Lublinie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS. Tematem całego spotkania, który towarzyszył uczestnikom podczas wykonywania zdjęć i diaporam był: ”Człowiek i dialog międzykulturowy”

Zapraszamy do obejrzenia strony wymiany, na której znajdują się diaporamy uczestników:
http://tofocusonus.blogspot.comProjekt jest współfinansowany ze środków Programu „Młodzież w Działaniu” Unii Europejskiej.
www.mlodziez.org.pl


O WARSZTATACH
IMPRESJE UCZESTNIKÓW
TAK ZAPOWIADALIŚMY ...

02-10.08.2008. Fotograficzne zbliżenia Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

W dniach 2-10 sierpnia 2008 roku w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie koło Lublina odbędzie się międzynarodowa wymiana młodzieżowa „Bliżej nas” (Focus On Us). W projekcie weźmie udział 30 osób z pięciu europejskich państw: Hiszpanii, Łotwy, Polski, Portugalii i Włoch.

Projekt jest efektem wspólnych zainteresowań polskich uczestników fotografią, która stała się motywacją do spotkania się z podobnymi pasjonatami z innych europejskich państw. Fotografia ma posłużyć młodym ludziom głównie jako narzędzie poznania siebie nawzajem, twórczej ekspresji i komunikacji. Celem projektu jest podniesienie aktywności młodzieży, zachęcenie do podjęcia współpracy w duchu dialogu międzykulturowego, poruszenie kwestii różnic i podobieństw między ludźmi, sprowokowanie postaw otwartości względem siebie.

Podczas wymiany odbędą się między innymi warsztaty z zakresu fotografii tradycyjnej i cyforwej, kompozycji zdjęć, analizy wykonanych zdjęć. Uczestnicy zapoznają się z mistrzami fotografii i ich dziełami, będą oglądać filmy związane z obrazem, dyskutować nad dzisiejszą rolą fotografii i jej miejscem w świecie kultury. Zaplanowane jest ponadto zwiedzanie lubelskich galerii fotografii oraz plenery fotograficzne w oklicach Nasutowa i Lublina. Rezultatem pracy młodych ludzi będzie wspólna wystawa fotografii i diaporam w lubelskim Centrum Kultury. Tematem wystawy jest „Człowiek i dialog miedzykulturowy”.


Projekt jest współfinansowany ze środków
Programu „Młodzież w Działaniu” Unii Europejskiej.
www.mlodziez.org.pl
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ