EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2008 ROKU


02-10.08.2008 Nasutów Fotograficzne zbliżenia zakończone wystawą w Nasutowie Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

Czego mogą się nauczyć młodzi ludzie niemający do tej pory doświadczenia z fotografią podczas zaledwie ośmiu dni wymiany fotograficznej? Jak się okazuje te osiem dni były całkowicie wystarczające by młodzież mogła wyjechać do swoich krajów z Nasutowa z nową wiedzą i umiejętnościami zdobytymi z zakresu fotografii.

W dniach 2-10 sierpnia 2008 roku w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie koło Lublina w trakcie trwania projektu „Bliżej nas” (To Focus On Us) 30 osób z pięciu państw europejskich: Hiszpanii, Łotwy, Polski, Portugalii i Włoch starało się poznać tajniki fotografii. Dla większości z tych ludzi był to pierwszy kontakt z „prawdziwą: fotografią”

Podczas pierwszych dni spotkania jego uczestnicy zostali wprowadzeni w teoretyczne podstawy głównych reguł fotografii dotyczących kompozycji, kadrowania i oświetlenia. Ten teoretyczny wstęp posłużył temu by młodzi ludzie mogli wykorzystać i przetestować wszystkie wskazówki w praktyce, a później bardziej świadomie zabrać się za analizę samodzielnie wykonanych zdjęć.

W kolejnych dniach uczestnicy pracowali w grupach nad wykonaniem diaporamy – pokazu zdjęć tworzących historię z podkładem muzycznych, której nauczyli się robić podczas warsztatów z młodą fotografką – Agnieszką Kliczką.

Po wymianie została nam wystawa uczestników znajdująca się obecnie w Europejskim Domu Spotkań, a którą we wrześniu będziemy mogli też oglądać w Lublinie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS. Tematem całego spotkania, który towarzyszył uczestnikom podczas wykonywania zdjęć i diaporam był: ”Człowiek i dialog międzykulturowy”

Zapraszamy do obejrzenia strony wymiany, na której znajdują się diaporamy uczestników:
http://tofocusonus.blogspot.comProjekt jest współfinansowany ze środków Programu „Młodzież w Działaniu” Unii Europejskiej.
www.mlodziez.org.pl


O WARSZTATACH
IMPRESJE UCZESTNIKÓW
TAK ZAPOWIADALIŚMY ...

02-10.08.2008. Fotograficzne zbliżenia Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

W dniach 2-10 sierpnia 2008 roku w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie koło Lublina odbędzie się międzynarodowa wymiana młodzieżowa „Bliżej nas” (Focus On Us). W projekcie weźmie udział 30 osób z pięciu europejskich państw: Hiszpanii, Łotwy, Polski, Portugalii i Włoch.

Projekt jest efektem wspólnych zainteresowań polskich uczestników fotografią, która stała się motywacją do spotkania się z podobnymi pasjonatami z innych europejskich państw. Fotografia ma posłużyć młodym ludziom głównie jako narzędzie poznania siebie nawzajem, twórczej ekspresji i komunikacji. Celem projektu jest podniesienie aktywności młodzieży, zachęcenie do podjęcia współpracy w duchu dialogu międzykulturowego, poruszenie kwestii różnic i podobieństw między ludźmi, sprowokowanie postaw otwartości względem siebie.

Podczas wymiany odbędą się między innymi warsztaty z zakresu fotografii tradycyjnej i cyforwej, kompozycji zdjęć, analizy wykonanych zdjęć. Uczestnicy zapoznają się z mistrzami fotografii i ich dziełami, będą oglądać filmy związane z obrazem, dyskutować nad dzisiejszą rolą fotografii i jej miejscem w świecie kultury. Zaplanowane jest ponadto zwiedzanie lubelskich galerii fotografii oraz plenery fotograficzne w oklicach Nasutowa i Lublina. Rezultatem pracy młodych ludzi będzie wspólna wystawa fotografii i diaporam w lubelskim Centrum Kultury. Tematem wystawy jest „Człowiek i dialog miedzykulturowy”.


Projekt jest współfinansowany ze środków
Programu „Młodzież w Działaniu” Unii Europejskiej.
www.mlodziez.org.pl