EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2009 ROKU


06.11.2009 Lublin "Ponad podziałami, ponad barierami". Spotkanie europejskie Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

Z okazji 20. rocznicy upadku Muru Berlińskiego przedstawiciele Europejskiego Dom Spotkań- Fundacji Nowy Staw na zaproszenie “le Service Jeunes de la Communauté Mission de France” (The Youth Service of the Mission Community of France) mieli zaszczyt wziąć udział w konferencji pt. „ Ponad podziałami- upadek Muru 2009”, która miała miejsce w dniach 30.10-1.11. 2009 w Berlinie..

powiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Spotkaniu ponad 200 młodych ludzi między innymi z Francji, Belgii, Niemiec, Czech, Słowacji, Rumunii a także Polski przyświecała idea upamiętnienia 20. rocznicy upadku Muru Berlińskiego a także wzniesienia symbolicznej „drabiny” ponad murami i podziałami. Młodzi Europejczycy spotkali się w dniach 30.10-01.11 w nieprzypadkowym mieście jakim jest Berlin, aby wspólnie ze świadkami wydarzeń roku 1989 zastanowić się nad historią, nad współczesnością, skonfrontować swoje odczucia i przemyślenia ze swoimi rówieśnikami z różnych państw europejskich. Celem organizatorów było nie tylko zaszczepienie w młodych Europejczykach idei jedności, dążenia do obalania wszelkiego typu murów, czy to społecznych, rasowych czy religijnych ale także sięgnięcia do własnej pamięci, tak aby lepiej zrozumieć otaczający nas dzisiejszy świat.

Podczas debaty pt.” Europa w czasach podziału. Żelazna Kurtyna i Mur Berliński”, młodzi uczestnicy mieli okazję wsłuchać wspomnień oraz zapoznać się z punktem widzenia świadków przemian roku 1989. W dyskusji udział wzięli między innymi wiceprzewodniczący Bundestagu Wolfgang Thierse, jeden z autorów „Karty 77” biskup Pragi Vaclav Maly oraz były rzecznik Czechosłowacji przy Radiu Watykan Jezuita Pert Kolar.

Druga debata podjęła temat współczesnych murów. Przytoczony przykład muru wybudowanego przez Izrael na Bliskim Wschodzie spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony słuchaczy. Zaproszeni goście- reprezentanci organizacji humanitarnych pomagających ludności zamieszkującej po obu stronach muru, podzielili się ze słuchaczami swoimi odczuciami i doświadczeniami nabytymi podczas pobytu w Jerozolimie.

Oprócz dyskusji w ramach konferencji odbyły się dwa rodzaje warsztatów. Pierwsze to warsztaty europejskie. Uczestnicy mieli okazję spotkać się z Jean- Pierre Raffin francuskim eurodeputowanym, wziąć udział w symulacji obrad Parlamentu Europejskiego a także spotkać się z młodymi tureckimi artystami.

W ramach drugich warsztatów uczniowie, studenci na rowerze, na piechotę z kamerą, czy aparatem w dłoni przemierzali Berlin śladami Muru Berlińskiego. Efektem końcowym stała się wystawa zdjęć, projekcja filmu a także kilka krótkich sztuk teatralnych, przedstawiających odczucia, emocje, przemyślenia związane z upadkiem Muru Berlińskiego.

Uroczyste zamknięcie konferencji nastąpiło podczas wspólnej modlitwy o pokój, w której uczestniczyli przedstawiciele różnych wyznań.

Patronat honorowy nad spotkaniem objął były przewodniczący Komisji Europejskiej Jacques Delors.powiekszenie
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ