EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW
Koalicja Organizacji Obywatelskich

AKTUALNOŚCI W PROJEKCIE


Rozpoczynamy dyżur naszego eksperta programowego

Rozpoczynamy dyżur naszego eksperta programowego Andrzeja Skórskiego. Podczas dyżuru osoby zainteresowane będą mogły się dowiedzieć m.in. czym jest wolontariat oraz gdzie i w jaki sposób można zaangażować się w pomoc innym, jak założyć organizację pozarządową, oraz w jaki sposób można zaangażować się w pracę na rzecz środowiska lokalnego.

Pierwszy dyżur

Pierwszy dyżur jest zaplanowany w środę 30.11.2022 r. w godzinach 14:00 – 16:00. w siedzibie naszej Fundacji (ul. 3-go Maja 18/5a, II piętro). Prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie telefonicznie lub emailowo: tel. +48 511 403 155, email: a.skorski@eds-fundacja.plwszystko co musisz wiedzieć
o projekcie

NowyStaw

Koalicja Organizacji Obywatelskich

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji organizacji młodzieżowej jaką jest Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw w okresie od 01.11.2022 r. do 30.09.2023 r.

Projekt jest skierowany do młodzieży z terenu województwa lubelskiego: uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, studentów, organizacji młodzieżowych, a także osób zainteresowanych tematyką obywatelską.

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji organizacji młodzieżowej - Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw.DZIAŁANIA W PROJEKCIE

 • badania socjologiczne
 • debaty obywatelskie
 • opracowanie programów wraz ze szkoleniami
 • cykl warsztatów kompetencji obywatelskich
  i lekcji obywatelskich
 • Forum Obywatelskie Młodych Liderów
 • dyżury eksperta
NowyStaw

GRUPY DOCELOWE

 • młodzieży w szkołach podstawowych z terenu województwa lubelskiego (zakres działania: lekcje obywatelskie)
 • młodzieży w szkołach ponadpodstawowych z terenu województwa lubelskiego(zakres działania: lekcje i warsztaty obywatelskie)
 • studenci, młodzież zainteresowana uczestnictwem w życiu publicznym (zakres działania: lekcje i warsztaty obywatelskie)
 • organizacji młodzieżowych z terenu całej Polski (zakres działania: Forum Obywatelskie Młodych Liderów)

DYŻURY EKSPERTA

W projekcie przewidzieliśmy dyżury oraz konsultacje eksperta programowego. Jego zadaniem będzie udzielanie porad młodzieży w zakresie angażowania się w życie publiczne (m.in poprzez uczestnictwo w wolontariacie, organizację kampanii społecznych, zakładanie organizacji pozarządowych, akcje społeczne, działania na rzecz środowiska lokalnego i wiele innych.Konsultacje będą się odbywały w każdą środę,
począwszy od 30.11.2022 r. w godzinach 14:00 – 16:00.
W siedzibie naszej Fundacji

(ul. 3-go Maja 18/5a, II piętro).

W celu skorzystania z dyżuru eksperta należy wcześniej umówić się
telefonicznie: +48 511 403 155 lub emailowo: a.skorski@eds-fundacja.plEkspertem w projekcie jest Andrzej Skórski - od 2007 r. zaangażowany w działalność lubelskich organizacji pozarządowych. Koordynator wielu projektów skierowanych do ludzi młodych, finansowanych m.in. z Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Narodowego Banku Polskiego. Współautor min. przewodnika pt. „Ewaluacja co. Narzędzie do ewaluacji organizacji pozarządowych” oraz „Przewodnika Szkolnego Klubu Europejskiego”. Andrzej Skórski jest także współorganizatorem oraz uczestnikiem XVI edycji Forum Ekonomicznego Młodych Liderów, imprezy partnerskiej Forum Ekonomicznego w Karpaczu (wcześniej w Krynicy).


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - WERSJA MSWORD

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - WERSJA pdf

Miejsce realizacji projektu:
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw
Lublin, 3-go Maja 18/5a, II piętro
Sekretariat : tel. +48 511 403 155Koalicja Organizacji ObywatelskichNowyStaw

Sfinansowano przez
Narodowy Instytut Wolności
– Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ze środków Rządowego Programu
Fundusz Młodzieżowy na lata 2022–2033

NowyStaw