EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW
Koalicja Organizacji Obywatelskich

DEBATY W PROJEKCIE


16.12.2022 SIENNICA RÓŻANA Debata Nie tylko wybory. Jak młodzi mogą zmieniać swoją rzeczywistość?

Co sprzyja, a co hamuje rozwój młodzieży? Czego dorośli mogą nauczyć się od młodych? Dzisiejsza młodzież - wrażliwi aktywni czy bierni i wycofani? Na te i inne pytania odpowiadała młodzież podczas debaty zorganizowanej w dniu 16.15.2022 r. w Centrum Kultury w Siennicy Różanej.

W debacie, oprócz młodzieży udział wziął Wójt Gminy Sienica - Różana Leszek Proskura, Dyrektor Centrum Kultury w Siennicy Różanej Pani Agnieszka Woźniak, a także przedstawiciele Koła Gospodyń Wiejskich oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Spotkanie poprowadził Marcin Piotrowski prezes Stowarzyszenia Folkowisko, które od lat organizuje Festiwal Kultury Pogranicza „Folkowisko”, a także radny powiatu lubaczowskiego.

Spotkanie otworzył Wójt Siennicy Różanej, który przybliżył zgromadzonym walory gminy, w której jest włodarzem. Następnie moderator spotkania dyskutował z młodymi ludźmi na temat barier, które ograniczają działalność młodzieży.

Ważną kwestią poruszoną podczas spotkania było wykluczenie komunikacyjne osób zamieszkujących małe miejscowości. Często dochodzi do sytuacji, że młodzi ludzie rezygnują z różnego rodzaju aktywności, ponieważ nie mogą na nie dotrzeć, bo pojazdy komunikacji publicznej realizują bardzo małą liczbę kursów, a rodzice nie mogą ich dowieźć w zaplanowane wcześniej miejsce. Przedstawiciele samorządu zadeklarowali, że pochylą się nad tym problemem.
Miejsce realizacji projektu:
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw
Lublin, 3-go Maja 18/5a, II piętro
Sekretariat : tel. +48 511 403 155Koalicja Organizacji ObywatelskichNowyStaw

Sfinansowano przez
Narodowy Instytut Wolności
– Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ze środków Rządowego Programu
Fundusz Młodzieżowy na lata 2022–2033

NowyStaw