EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW
Koalicja Organizacji Obywatelskich

DEBATY W PROJEKCIE


8.12.2022 LUBLIN Debata MŁODZI – AKTYWNI

O społecznym zaangażowaniu i aktywności obywatelskiej młodych ludzi rozmawialiśmy ze studentami Katolickiego Uniwersytetu Lubelski Jana Pawła II. Była to druga z kolei debata zrealizowana w ramach Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022–2033.

Wspomniana debata została zorganizowana we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II w dniu 8.12.2022 r. w gościnnych progach wyżej wspomnianej uczelni. Oprócz studentów, którzy chętnie i licznie zabierali głos, udział wziął także ks. dr Marek Wódka adiunkt - Katedry Katolickiej Nauki Społecznej i Socjologii Moralności na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Dariusz Figura - Prezes Fundacji Teatrikon, który jest mocno zaangażowany w działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023. Moderatorką debaty była Eliza Potocka z Fundacji Nowy Staw.

Debatę rozpoczął ks. dr Marek Wódka, który zaprezentował możliwości zaangażowania się młodych ludzi, jakie daje im KUL. Z jego wypowiedzi mogliśmy się dowiedzieć, że na wspomnianej uczelni funkcjonuje prawie 60 kół naukowych, a także 20 różnych organizacji studenckich, w których każdy może rozwijać swoje pozanaukowe zainteresowania, czy pasje. „Nasi studenci funkcjonują w takich organizacjach jak uczelniany samorząd studentów, tak więc podejmują szereg inicjatyw związanych z wnioskowaniem u władz uczelni, czy wydziału. Także sami zarządzają się w studenckim samorządzie. Jest szeroko rozwinięta aktywność medialna studentów a więc mam na myśli agencję reporterską  Passion TV”. Dariusz Figura zaproponował młodzieży wspólną analizę aktywności młodych ludzi Lublinie. Zgromadzeni na Sali studenci chętnie opowiadali o swoim zaangażowaniu w różnego rodzaju inicjatywy, a także zaprezentowali motywy, jakimi się kierowali, podejmując swoje aktywności. Następnie prezes Fundacji Teatrikon  opowiedział o Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023, a także o nowo otwartej w Lublnie przestrzeni dla młodzieży „Hej”. „Teraz przy okazji Europejskiej Stolicy Młodzieży dostałem taką funkcję animatora przestrzeni młodzieżowej, na ulicy Peowiaków 11, już prawie od 2 miesięcy funkcjonuje tam miejsce otwarte od poniedziałku do piątku, do którego możecie przyjść między godziną 10 a 20. Macie tam darmową kawę, herbatę, macie Play Station 5 z grami, macie stół do piłkarzyków ,kanapy, pufy, darmowy Internet. o stworzenie trochę takiej przestrzeni, w której przy okazji można się czegoś dowiedzieć, można się załapać w jakieś działanie, ale można też przyjść ze swoim pomysłem i go zrealizować” powiedział prezes Fundacji Teatrikon.

Studenci zwrócili także uwagę na ważną rzecz, mianowicie warto się angażować również na rzecz innych. „W gimnazjum i potem w liceum  chodziliśmy do różnych schronisk, pomagaliśmy dzieciom młodszym z innych szkół w nauce kiedy nie dawali radę i największa motywacją była właśnie taka wdzięczność i robienie czegoś dobrego. I to dobro potem wracało”. Bardzo dziękujemy Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu za pomoc w zorganizowaniu debaty.


Miejsce realizacji projektu:
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw
Lublin, 3-go Maja 18/5a, II piętro
Sekretariat : tel. +48 511 403 155Koalicja Organizacji ObywatelskichNowyStaw

Sfinansowano przez
Narodowy Instytut Wolności
– Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ze środków Rządowego Programu
Fundusz Młodzieżowy na lata 2022–2033

NowyStaw