EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW
Koalicja Organizacji Obywatelskich

DEBATY W PROJEKCIE


9.12.2022 BIAŁA PODLASKA Budowanie relacji młodzieży z samorządem

Niemal stu uczestników, głównie uczniów i nauczycieli ze szkół średnich z Białej Podlaskiej, ale także samorządowców, wzięło udział w debacie poświęconej budowaniu relacji młodzieży z samorządem.

Wspomniana debata odbyła się w gościnnych progach Urzędu Miasta Biała Podlaska w dniu 9.12.2022 r. Oprócz zgromadzonej licznie młodzieży, w dyskusji wzięli udział m.in. Prezydent Miasta Biała Podlaska Pan Michał Litwiniuk, wieloletni dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Białej podlaskiej oraz były Kurator Oświaty w Lublinie Pan Waldemar Godlewski, Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu w Białej Podlaskiej Pan Stanisław Romanowski, kierownik Referatu Kultury i Sportu UM Biała Podlaska Pani Beata Demaniuk, Przewodnicząca Młodzieżowej rady Miasta Biała Podlaska Julia Wasilewska, a także Andrzej Skórski z Europejskigo Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw. Debatę poprowadził Naczelnik Gabinetu Prezydenta Wojciech Sosnowski, który w wcześniej był najmłodszym radnym zasiadającym w ławach samorządowych w Białej Podlaskiej.

Spotkanie rozpoczął Prezydent Michał Litwiniuk, który w momencie objęcia swojego stanowiska, był jednym z najmłodszych prezydentów w Polsce. Opowiedział on m.in. o swojej drodze do samorządu, a także przybliżył młodym ludziom najważniejsze kwestie związane z samorządem. W dalszej dyskusji wyjaśnił, czym jest samorząd i jaką rolę odgrywa w codziennym życiu mieszkańców. Z kolei Waldemar Godlewski były Kurator Oświaty w Lublinie, był dopytywany przez młodzież o ocenę aktualnego programu edukacji oraz o to, jakie zmiany wprowadziłby w programie nauczania, gdyby miał taką możliwość. Radny Edward Borodijuk natomiast zwrócił się z prośbą do młodego audytorium, aby sporządzili na miarę swoich możliwości, wykaz najpilniejszych spraw, które są najistotniejsze dla Miasta Biała Podlaska w kontekście młodych. Z kolei przedstawiciel Fundacji Nowy Staw Andrzej Skórski zachęcał młodych do aktywności na wielu płaszczyznach, a także do uczestnictwa w wyborach, niezależnie od tego, czy będą to wybory do Parlamentu Europejskiego, czy też wybory samorządowe.

Jednak najważniejszy głos podczas omawianego spotkania należał do ludzi młodych i to głównie oni zabierali głos. Jedna uczennic poruszyła ważny temat dotyczący nieuczestniczenia młodych ludzi w wyborach. Pytanie pojawiło się w związku z ankietą przeprowadzoną w jej szkole wśród młodzieży. Znaczna część respondentów udzieliła odpowiedzi, że nie weźmie udziału w najbliższych wyborach samorządowych, bo ich głos i tak nic nie zmieni. W związku z tym zaproszeni goście oraz uczniowie podjęli dyskusję, jak można zmienić myślenie osób młodych w tej kwestii.

Następne pytanie uczniów dotyczyło roli mediów społecznościowych, za pomocą których Urząd Miasta Biała Podlaska informuje młodych mieszkańców s podejmowanych przez siebie działaniach. Uczniowie zwrócili uwagę na fakt, jak ważne są to kanały komunikacji. Zasugerowali także, aby uruchomić kolejny kanał komunikacji z młodymi w postaci Tik Toka. Kolejna sprawa poruszona przez uczennicę to akcje organizowane przez Urząd, w które mogliby się włączyć młodzi. Jedną z nich jest akcja sprzątania świata, która według młodych powinna być organizowana zdecydowanie częściej niż raz w roku.

Spotkanie w Białej Podlaskiej pokazało, że debaty i rozmowy z młodymi ludźmi są bardzo potrzebne i mogą wiele wnieść do codziennej działalności samorządu. Przedstawiciele samorządu w Białej Podlaskiej zadeklarowali, że tego typu spotkania powinny być kontynuowane w przyszłości.


Miejsce realizacji projektu:
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw
Lublin, 3-go Maja 18/5a, II piętro
Sekretariat : tel. +48 511 403 155Koalicja Organizacji ObywatelskichNowyStaw

Sfinansowano przez
Narodowy Instytut Wolności
– Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ze środków Rządowego Programu
Fundusz Młodzieżowy na lata 2022–2033

NowyStaw