EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW
Koalicja Organizacji Obywatelskich

DEBATY W PROJEKCIE


28.12.2022 KRASNYSTAW Młodzi rozmawiali o społecznym zaangażowaniu i aktywności obywatelskiej

Ostatnia w 2022 r. sesja Młodzieżowej Rady Miasta Krasnystaw została zdominowana przez debatę pt. „Młodzi aktywni? O społecznym zaangażowaniu i aktywności obywatelskiej młodych ludzi”.

Wspomniana sesja odbyła się w dniu 28 grudnia 2022 r. w Urzędzie Miasta Krasnystaw. W dyskusji, oprócz młodych radnych, udział wzięli także doświadczeni samorządowcy oraz dyrektorzy instytucji samorządowych. Moderatorką debaty była Eliza Potocka reprezentująca Fundację Nowy Staw. Debatę otworzył Robert Kościuk Burmistrz Krasnegostawu. Następnie Marcin Wilkołazki Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krasnystaw i opiekun młodzieżowej rady zaprezentował uwarunkowania formalne i organizacyjne funkcjonowania młodzieżowych rad. Ponadto Pan Wiceprzewodniczący przedstawił możliwości jakie daje młodym ludziom działalność w krasnostawskiej młodzieżowej radzie. Następnie głos zabrała Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Krasnystaw Justyna Wysocka, która zaprezentowała najciekawsze projekty zrealizowane przez młodzież w bieżącej kadencji. Ponadto zaakcentowała ona korzyści, jakie daje młodzieży angażowanie się w prace formatu, któremu przewodniczy.

Po tym wprowadzeniu rozpoczęła się debata młodzieży, podczas której podjęto próbę zdefiniowania potrzeb krasnostawskiej młodzieży. We wspomnianą dyskusję włączyli się także dyrektorzy Krasnostawskiego Domu Kultury oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krasnymstawie. Zwrócili oni uwagę na aktywność podejmowaną przez młodych ludzi w obszarze kultury i sportu w ramach reprezentowanych przez nich instytucji. Młodzież zapytana o brak zaangażowania się w życie sportowe miasta, zaakcentowała niedostatki w krasnostawskiej infrastrukturze sportowej i potrzebę budowy profesjonalnego oraz bezpiecznego skateparku, a także utworzenie sztucznego lodowiska.

Następnie akcent dyskusji młodych został przeniesiony na powody nieangażowania się młodych w życie publiczne. Pani Karolina Gołębiowska reprezentująca Krasnostawski Dom Kultury, zachęcała zgromadzoną młodzież do zaangażowania się w wolontariat, m.in. podczas zbliżającego się 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Miejsce realizacji projektu:
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw
Lublin, 3-go Maja 18/5a, II piętro
Sekretariat : tel. +48 511 403 155Koalicja Organizacji ObywatelskichNowyStaw

Sfinansowano przez
Narodowy Instytut Wolności
– Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ze środków Rządowego Programu
Fundusz Młodzieżowy na lata 2022–2033

NowyStaw