EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW
Koalicja Organizacji Obywatelskich

LEKCJE W PROJEKCIE


05.06.2023 LUBLIN Lekcje obywatelskie w VI LO w Lublinie

Z uwagi na duże zainteresowanie naszymi zajęciami oraz na prośbę nauczycieli, VI Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja w Lublinie odwiedziliśmy dwukrotnie.

Druga tura lekcji miała miejsce w dniu 5.06.2023 r. Głównym tematem drugiej serii lekcji była aktywność obywatelska młodych. Uczniowie starali się zdefiniować, czym jest wspomniana aktywność i jakie są jej cele, a także jakie formy może przybierać. W dalszej części zajęć poruszono temat aktywizacji młodzieży poprzez programy wolontariatu. Uczestnicy zajęć musieli wskazać formy wolontariatu, które najbardziej aktywizują młodzież.

Zajęcia zostały zrealizowane w ramach projektu pt.
"KOO sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
Miejsce realizacji projektu:
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw
Lublin, 3-go Maja 18/5a, II piętro
Sekretariat : tel. +48 511 403 155Koalicja Organizacji ObywatelskichNowyStaw

Sfinansowano przez
Narodowy Instytut Wolności
– Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ze środków Rządowego Programu
Fundusz Młodzieżowy na lata 2022–2033

NowyStaw